Avoin yliopisto/Mediakasvatus ja uudet lukutaidot

Wikiopistosta


Kurssi järjestetään suomenkielisessä Wikiopistossa.

Esittely[muokkaa]

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee sosiaalisen median käsitteen lisäksi erilaisia sosiaalisen median käytäntöjä, sovellusmuotoja ja pedagogisia käyttötapoja. Opintojaksolla perehdytään mediakasvatuksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin, lukutaidon käsitteen ulottuvuuksiin ja mediakasvatuksen käytännön sovelluksiin.

Kurssin sivu Avoimessa yliopistossa [1].

Syksyn 2010 kurssi[muokkaa]

Kevään 2011 kurssi[muokkaa]

Syksyn 2012 kurssi[muokkaa]

Jakson kirjallisuus[muokkaa]

  • Matikainen, Janne: [2] Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla. Helsingin yliopisto, Viestinnän tutkimuskeskus CRC 2009.
  • Rantala, Leena (2007). Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa. Teoksessa Aittola, Tapio ym. (toim.), Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 137–152. [3]
  • Suoranta, Juha (1998). Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus. Tiedotustutkimus 21 (1), 32-45 [4]
  • Suoranta, Juha (2009). Wikioppiminen ja radikaali tasa-arvo [5]
  • Wikipedian käyttäjän käsikirja [6]
  • Viisautta wikin tekoon [7]


Linkkejä ja lisälukemisto kiinnostuneille[muokkaa]

  • Scholz, R. Trebor (toim.) (2011) Learning throught Digital Media. New York: The Institute for Distributed Creativity [8] tai [9]
  • Sugata Mitran luento [10]