Avoin yliopisto/Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Linkkejä ja lisälukemisto kiinnostuneille

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Linkkejä[muokkaa]
 • Avoin opiskelu Wikiopistossa [1]
 • eAineistot oppimisen tukena [2]
 • Linkkejä sosiaalisen median koulutus- ja muuhun käyttöön [3]
 • Uusia lukutaitoja käsittelevä wiki [4]
 • Kasvatustieteellisiä open access-lehtiä [5]
 • Dream-konferenssin paperit [6] & pääluennoitsijoiden powerpontit [7]
 • Participatory media [8]
 • Kriittinen medialukutaito [9]
 • Platonin valtio ja vallan jakautuminen [10]
 • Anarkismi ja kasvatus [11]
 • New Media Literacies - MIT OpenCourseWare [12]
 • Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali [13]
 • Internet Archive [14]
 • MacArthur Foundation – Re-Imaging Learning in the 21st Century [15]
 • Wikiversityn online-kursseja [16]
 • New Media Literacies Project [17]
 • Sosiaalinen media [18]
Oppaita wikien tekoon & käyttöön[muokkaa]
 • Wikipedian käyttäjän käsikirja [19]
 • Viisautta wikin tekoon [20]
Artikkeleita[muokkaa]
 • Bauwens, Michel (2005). The Political Economy of Peer Production [21]
 • Bawden, David (2001). Information and digital literacies; a review of concepts [22]
 • Berry, David (2005) [23]
 • Chan, Leslie (n/a). Open Access: Promises and Challenges of Scholarship in the Digital Age [24]
 • eLearning Papers (useilla kielillä, myös suomeksi) [25]
 • Giroux, Henry (2009). The Spectacle of Illiteracy and the Crisis of Democracy. Truthout [26]
 • Jakonen & al. (2010). Toisenlainen tuotanto on mahdollinen. [27]
 • Kahn, Richard (2009). Critical Pedagogy Taking the Illich Turn [28]
 • Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2005). Digital Literacies: Policy, Pedagogy and Research Considerations for Education [29]
 • Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2006). Blogging as Participation: The active sociality of a new literacy [30]
 • Rantala, Leena (2007). Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa. Teoksessa Aittola, Tapio ym. (toim.), Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 137–152. [31]
 • Rantala, Leena (2008). ***
 • Shor, Ira. What is Critical Literacy? Journal for Pedagogy, Pluralism & Practice [32]
 • Staley, D. (2009). Managing the Platform: Higher Education and the Logic of Wikinomics. EDUCAUSE Review 44 (1) (January/February 2009): 36–47. [33]/ManagingthePlatformHigherEduca/163579
 • Streckeisen, Peter (2009). Knowledge Society — or Contemporary Capitalism's Fanciest Dress. Analyse & Kritik [34] ---kuka löytää tän pdf:nä?
 • Suoranta, Juha (1998). Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus. Tiedotustutkimus 21 (1), 32-45 [35]
 • Suoranta, J. & Vadén, T. (2004) Breaking radical monopolies. Towards political economy of digital literacy. eLearning, 1 (2), [36]
 • Suoranta, Juha (2007). Rancière radikaalista tasa-arvosta ja kasvatuksesta. Teoksessa Katajamäki, Heli ym. (toim.) Lukija- ja käyttäjälähtöinen viestintä (ss. 115–126) [37]
 • Vadén, Tere (2002). Digitaalinen nominalismi. Koodiutuminen ja tiedon omistajuuden ongelma tietoyhteiskunnassa [38]
 • Tere Vadén & Juha Suoranta (2008) Social media and levels of freedom [39]
 • Vadén, Tere & Suoranta, Juha (2009) A definition and criticism of cybercommunism. Capital & Class [40]
 • Vainio, Niklas (2006). Muuttaako wikipedia käsitystämme tiedon luonteesta? [41]
 • Weller, Martin (2009) Using learning environments as a metaphor for educational change [42] tai pdf [43]
 • Willinsky, John (2007). Of Critical Theory and Critical Literacy [44]
 • Woolsey, Kristina (2005). New Media Literacies. A Language Revolution. [45]
Kirjoja, selvityksiä[muokkaa]
 • Aalto, Hanna-Kaisa, Ahokas, Ira & Kuosa, Tuomo (2008) Yleissivistys ja osaaminen työelämässä 2030 - menestyksen eväät tulevaisuudessa. [46]
 • Communication theory b:en:Communication_Theory
 • Cummings, Robert & Barton, Matt (toim.) (2009). Wiki Writing: Collaborative Learning in the College Classroom [47]
 • Fountain, R. Wiki Pedagogy [48]
 • Freire, Paulo, Pedagogy of the Oppressed, 1971 (luvut 1-3; luvussa 2 banking versus dialogical concept of education) [49]
 • Introduction to Free Software [50]
 • Ito, M. et al. (2009). Hanging Out, Messing Around, Geeking Out: Living and Learning with New Media [51]
 • Knobel, M. & Lankshear, C. A New Literacies Sampler. Peter Lang, 2007. [52]
 • Lakkala, Minna (2010) How to design educational settings to promote collaborative inquiry: Pedagogical infrastructures for technology-enhanced progressive inquiry [53]
 • Lallana, Emmanuel & Uy, Margaret (2003). The Information Age b:en:The_Information_Age
 • Lietsala, Katri & Sirkkunen, Esa (2008). Social media. Introduction to the tools and processes of participatory economy [54]
 • Matikainen, Janne: [55] Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla. Helsingin yliopisto, Viestinnän tutkimuskeskus CRC 2009.
 • Suoranta, Juha & Vadén, Tere. (2008). Wikiworld. [56]
 • Willinsky, John (2006). The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship [57]
Lehtiä[muokkaa]
 • Critical Literacy [58]
 • Darkmatter [59]
 • e-Learning [60]
 • e-Learning and Education [61]
 • Electronic Journal of e-Learning [62]
 • European Journal of Open, Distance and e-Learning [63]
 • Emerging Technologies in Learning [64]
 • Information Technologies & International Development [65]
 • International Journal of Learning and Media [66]
 • Seminar.net [67]
 • Widerscreen [68]
Videoita[muokkaa]
 • M. Wesch: "Web 2.0: The Machine is Us/ing Us" [69]