Avoin yliopisto/Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Osallistujat ja ryhmät/Ryhmä TOKAT/Arviointi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Mediakasvatus ja uudet lukutaidot verkkokurssin arviointi[muokkaa]

Ennakolta kurssin suorittaminen wiki-ympäristössä vaikutti vähintäänkin epämääräiseltä ja asenne oli ensitapaamisessa epäilevä. Kurssin edetessä tehtävien suorittaminen, yhteistyössä ryhmäläisten kanssa, alkoi kuitenkin tuntua mielekkäältä tavalta oppia uusia asioita. Tehtäviä suorittaessa jokaisen oman aikataulun ja ajankäytön mukaan tuli sellainen tunne, että erityisesti "sivutoimiset" opiskelijat varmasti hyötyvät tämänkaltaisesta työskentelytavasta, koska tehtävien suorittaminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Asetelma suhtautumisesta epäilevästi kääntyi pikemminkin niin, että jossain vaiheessa alkoi tuntua onko mediakasvatus ja uudet lukutaidot kurssia mielekästä muutoin järjestääkään.

Tehtävien käynnistyttyä tekstiä kuitenkin syntyi mutkattomasti. Tekstin muokkaamisen lisäksi hyödynsimme keskustelupalstaa, johon kommentoimme tekemiämme lisäyksiä ja muutoksia. Keskustelupalstalla jaoimme myös tehtävien synnyttämiä ajatuksia, pohdintoja ja kysymyksiä. Keskustelun ylläpito oli edellytys tehtävien suorittamiseen, sillä niin saimme pysyttyä samassa "juonessa". Tehtävien suorittaminen oli mielenkiintoista, koska tehtävät etenivät kirjoittajalta toiselle. Ryhmämme oli melko yksimielinen tehtävien suoritustavasta ja toisten näkökulmat ohjasivat tehtävää aina uuteen suuntaan ja toivat omiin ajatuksiin monipuolisuutta.

Kurssitehtävät[muokkaa]

Kurssitehtävät olivat kaikki hyvin mediakasvatuksen kurssiin sopivia, erittäin mielenkiintoisia ja opettavaisiakin, ja tarjosivat oivallisen tavan päästä sisälle mediakasvatuksen maailmaan. Tehtävien kautta nousi esille uusia näkökulmia, joita ei itse välttämättä olisi tullut ajatelleeksi. Lähdekirjallisuutta oli riittävästi tarjolla, ja lisäksi lisätietoa oli melko helppo löytää muualtakin kuin vain kurssisivuilta. Pakko myöntää, että tämän ollessa tietokonepainotteinen tuli tietoa ensimmäiseksi etsittyä Internetistä eikä kirjoista tai sanomalehdistä.

Kenties tehtävissä voisi myös hakea ja etsiä konkreettisia esimerkkejä aiheeseen liittyen juuri esim. perinteiseen tai sosiaaliseen mediaan liittyen? Aikataulu tehtävissä oli aika rivakka, mutta toisaalta "rennompi" aikataulu voisi vesittää tietyssä hektisyydessä tapahtuvan, ehkä hyvänkin ajatuskulun? Aikatauluna tämä on riittävä kun on kyseessä näin isoja ryhmiä, mutta aikataulullisesti tämä osui monelle varsin kiireiseen aikaan ja tehtävien tekeminen painottui iltaan/yöhön jolloin ei aina ole ihan parhaimmillaan.

Wiki-ympäristö oppimisalustana[muokkaa]

Oppimisalusta oli helppokäyttöinen ja tehtävien laatiminen edellytti ainoastaan netin käyttömahdollisuutta. Tekstin lisääminen ja muokkaaminen sujui vaivattomasti ja ohjelma toimi myös heikommalla nettiyhteydellä. Wiki-ympäristö oli uutta, mutta nopeasti pääsi jyvälle alustan toiminnasta. Seuravalla kerralla ympäristössä toimiminen sujuisi vielä helpommin ja nyt jo on erilaisia valmiuksia hyödyntää wikiopistosta saatavaa tietoa. Wikiympäristössä opiskeleminen tuntui nykyaikaiselta ja luulemme, että kyseistä oppimisympäristöjä tullaan jatkossa hyödyntämään entistä enemmän.

Meistä kaikki pystyivät osallistumaan tehtäviin, silloin kuin se parhaiten aikatauluihin sopi ja siten vastaavan opiskelumuodon käyttö sopii meille vastaisuudessakin. Se mitä varmasti koko ryhmämme pitää hyvänä on, että tekstiä pystyi muokkaamaan koko ajan ja kaikki hyväksyivät ryhmässä, että toisten tekemään tekstiä sai muokata. Tämä oli hyvä koska, joskus teksti tuli kirjoitettua kiireessä eikä siten oikoluku toiminut kirjoittajan osalta. Viimeistä tehtävää tehdessä paineita asetti myös Katajalta saamamme kahden ensimmäisen tehtävän kommentit, kun varmaan jokaisella oli myös halu ja tahto onnistua viimeisessä tehtävässä. Kehitystä tapahtui mm. wikiympäristöjen löytämisessä ja niiden hyödyntämisessä.

Toivon mukaan wiki-ympäristöä tulevaisuudessa hyödynnetään enemmän myös kouluissa ja työyhteisöissä. Kurssi on antanut meille mahdollisuuden tutustua sosiaaliseen tapaan tuottaa tekstiä ryhmänä wiki-ympäristössä ja tämän myönteisen kokemuksen kautta, jonka olemme työskentelytavasta saaneet, voimme omalta osaltamme edesauttaa wiki-ympäristön hyödyntämistä enemmän ja monipuolisemmin myös työyhteisöissämme. Oma aikaisempi kokemukseni wiki-ympäristön käytöstä liittyy yrityksen sisäiseen wikiin, johon tuotekehitysprojektin aikana tallensimme kaikki projektin aikaiset tiedot liittyen tuotteen suunnitteluun, toteuttamiseen ja testaamiseen. Kaikki tärkeä tieto oli näppärästi ja helposti saatavilla yhdestä paikasta. Näiden kokemuksien perusteella uskon, että wiki-ympäristöä voidaan hyödyntää monin eri tavoin ja esimerkiksi jo kouluissa tutustuttaa lapset ja nuoret wiki-ympäristön mahdollisuuksiin. Sen helppokäyttöisyys kannustaa kokeilemaan. Voisiko esimerkiksi kouluissa ryhmätöissä hyödyntää wikiopistoa niinkuin me teimme kurssilla? Entä onkohan kouluilla tarpeeksi tietoa wiki-ympäristön mahdollisuuksista? Kouluissa ja oppilaitoksissa tämänkaltaisten projektien ei tarvitsisi rajoittua yksittäiseen kouluun/oppilaitokseen vaan yhteistä projektia voitaisiin toteuttaa esim. useamman koulun/oppilaitoksen opiskelijoiden kesken joustavasti eri puolilta maata tai miksipä ei myös kansainvälisesti. Kärjistetysti voisi sanoa, että opettajien mielikuvitus tällaisissa projekteissa on ainoa rajoite.

Ryhmän toiminta[muokkaa]

Varsinkin ensimmäisen tehtävän kohdalla liikkeelle lähtö tekstin tuottamisessa oli melko hidasta. Yhtenä syynä lienee aivan uusi tapa tuottaa tekstiä julkisesti kaikkien nähtäville. Kynnys aloittaa saattoi olla korkeampi, kuin muissa tekemissämme ryhmätöissä. Alkukankeuden jälkeen kuitenkin tekstiä alkoi syntyä kiitettävästi. Yhteistyö sujui hyvin, eikä ristiriitoja ryhmämme jäsenten välille syntynyt missään vaiheessa. Tekstiä sai lisätä, muokata, siirrellä ja otsikoida vapaasti. Jokaiselta löytyi hyviä ajatuksia. Seuraavien tehtävien kanssa liikkeelle lähtö sujui jo huomattavasti helpommin ja nopeammin. Ryhmä työsti asioita välillä niin tehokkaasti, että alkukankeuden jälkeen pysyäkseen mukana tekstin rakentumisessa oli suorastaan velvollisuus käydä lähes päivittäin vahintäänkin tarkistamassa miten teksti oli päivän aikana edennyt.

Osallistumisaktiivisuudessa oli jonkin verran eroja ryhmäläisten kesken, mutta se on hyvin luonnollista, koska elämäntilanteet vaihtelevat ja jokaisella on omat kiireensä. Jokainen kuitenkin kantoi kortensa kekoon omien mahdollisuuksiensa mukaan ja otti vastuun tehtävien valmistumisesta. Jokainen "määrättiin" ensimmäisellä kerralla jonkun tehtävän vastuuhenkilöksi, jolloin piti seurata kirjoitushistorian kehittymistä.

Ryhmämme toimi kaiken kaikkiaan loogisesti, koska haastavaa tällaisessa työskentelyssä on juuri todeta sivuille tullessaan, että missä nyt mennäänkään ja kuinka vastaus on elänyt edelliseen kertaan verrattuna. Uudet lauseet ja kappaleet taas inspiroivat itseä, koska ei ollut tullut ajatelleeksi jonkun muun tuottamaa näkökulmaa jne. Itse yllätyin siitä, kuinka nopeasti Katriina työsti asiaa tehtävissä ja jakoi aihetta kappaleisiin jne. ihmettelin siis, miten hän ehti ja hän teki huomattavan paljon. Omalta osaltani voin sanoa,että viimeistä tehtävää työstettäessä oli todella kiireinen viikko, enkä kerinnyt työstää aihetta niinkuin olin ajatellut.

Omaa pohdintaa, kritiikkiä ja aiheeseen liittyvää tajunnanvirtaa olisi voinut ryhmällämme olla kenties enemmän. Joka tapauksessa vastausosiot soljuvat mielestäni loogisesti, eikä lähdetty sivuraiteille, joka tämän tyylin vastauksissa voisi tapahtua hyvinkin eli kohta vastauksesta ei välttämättä tajuaisi, mikä siinä on ydinajatus, josta on lähdetty kehittämään vastausta ja mielipiteitä. Omien mielipiteiden kirjoittamisessa tuli mietittyä kriittisesti omia näkökantoja, koska tiesi niiden olevan kaikkien luettavissa wikiopiston sivuilla.