Avoin yliopisto/Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Syksyn 2010 kurssi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tehtävät[muokkaa]

Tehtävien tekemisestä

Wiki(opisto)ssahan kiinnostavaa on se, kuinka ryhmä voi yhdessä rakentaa vastauksen ao. kysymykseen. Toisin sanoen, kannattaa kokeilla työmuotoa, jossa kaikki kirjoittavat samaa tekstiä - eikä niin, että jokainen kirjoittaa omia kommenttejaan. Tietenkin on mahdollista ensin kirjoittaa kommentteja ja sitten editoida ja koostaa niistä yhteinen vastaus. Ja kaiken tämän voi tehdä omalla ryhmäsivulla. Tässä on esimerkki yhden ryhmän tuottamasta yhdessä kirjoitetusta vastauksesta (ryhmä halusi perehtyä opettajan rooliin mediakasvattajana): http://fi.wikiversity.org/wiki/K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4:Sarateam

Tehtävä 1 Leena Rantalan Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa [1] ja Juha Suorannan Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus [2] pohjalta selvittäkää a) lukutaidon kehittymisen jaksoja yhteiskunnassa ja b) pohtikaa, mitä kaikkea mediapedagogiikka tarkoittaa kasvattajan näkökulmasta. Tehtävä tulee suorittaa ajalla 1-14.11.

Tehtävä 2 Ryhmät valitsevat jonkin wikimaailman osa-alueen, esim. wikipedian, esittelevät sen ja valitsevat Juha Suorannan artikkelista Wikioppiminen ja radikaali tasa-arvo kolme vastinparia joiden toteutumista kyseisellä wiki- alueella he pohtivat. Wikioppiminen ja radikaali tasa-arvo [3] tehtävä suoritetaan ajalla 15-21.11.

Tehtävä 3Opiskelijat tutustuvat Janne Matikaisen tutkimusraporttiin: Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla [4] ja selvittävät kuinka ja miksi ”Luottamus verkkosisältöihin” on rakentunut tutkimuksen esittämällä tavalla.Tehtävä suoritetaan ajalla 22-28.11.

  • Tämä viikko on arviointiviikko. Teidän tulee arvioida oman ryhmän toimintaa monipuolisesti: mm. osallistuivatko kaikki tasapuolisesti, kuinka onnistuitte ja tapahtuiko kehitystä. Koska toteutus oli ensimmäinen laatuaan olisi hyvä jos myös arvioisitte tehtäviä sekä tietysti tätä wikiä oppimis/opiskeluympäristönä. Kataja

Jakson kirjallisuus[muokkaa]

  • Matikainen, Janne: [5] Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla. Helsingin yliopisto, Viestinnän tutkimuskeskus CRC 2009.
  • Rantala, Leena (2007). Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa. Teoksessa Aittola, Tapio ym. (toim.), Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 137–152. [6]
  • Suoranta, Juha (1998). Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus. Tiedotustutkimus 21 (1), 32-45 [7]
  • Suoranta, Juha (2009). Wikioppiminen ja radikaali tasa-arvo [8]
  • Wikipedian käyttäjän käsikirja [9]
  • Viisautta wikin tekoon [10]

Osallistujat[muokkaa]