Avoin yliopisto/Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Syksyn 2012 kurssi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Alkutapaaminen[muokkaa]

Alkutapaaminen pidetään 17.11.2011 klo 10-14.00

Alkutapaamisessa tutustutaan ja kerrotaan opintokokonaisuudesta, tehdään käyttäjätunnukset sekä ryhmäydytään. Lisäksi tapaamisella esitellään opintojakso, käydään läpi sen tavoitteet sekä kirjallisuus ja kurssin aikataulu.

Jakson aikataulu:

 • ensimmäinen tehtävä 17.11.–23.11.2012
 • toinen tehtävä 26.11 –04.12.2012
 • kolmas tehtävä 05.12 –14.12.2012
 • arviointiviikko 17.–21.12.2012

-Ryhmien tehtävänä on selvittää: a) Kuinka aikovat seurata ryhmäläistensä osallistumista, b) mikä on sopiva määrä osallistumiselle heidän mielestään, c) kuinka tieto osallistuvista tulee opettajalle ja d) kuka tiedon lähettää. Ryhmät valitsevat vastuuhenkilöt kullekin tehtävälle.


Tehtävät[muokkaa]

Tehtävä 1 Opiskelijat tutustuvat Janne Matikaisen tutkimusraporttiin: Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla [[1]] ja [[2]] selvittävät: Mitä käsite ”sosiaalinen media” pitää sisällään ja mikä funktio sosiaalisella medialla on ihmisten arjessa? Tehtävä suoritettava ajalla 17.11-23.11


Tehtävä 2 Juha Suorannan artikkeli Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus [[3]] Pohtikaa mediakulttuurin suhdetta oppimiseen ja opiskeluun. Tehtävä suoritettava ajalla 26.11- 04.12


Tehtävä 3 Leena Rantalan Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa [[4]] ja [[5]] Mitä on kriittinen lukutaito tämän päivän yhteiskunnassa? Tehtävä suoritettava ajalla 05.12- 14.12


Tehtävä 4 Arviointiviikko.Teidän tulee arvioida oman ryhmän toimintaa monipuolisesti: mm. osallistuivatko kaikki tasapuolisesti, kuinka onnistuitte ja tapahtuiko kehitystä. Tehtävä suoritettava ajalla 17.12-21.12

Ryhmät[muokkaa]

Jakson kirjallisuus[muokkaa]

 • Herkman, Juha & Vainikka, Eliisa. 2012. Lukemisen tavat. [[6]]

7-11 -vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta

 • Lasten mediabarometri 2011.[[7]]
 • Matikainen, Janne: [[8]] Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla. Helsingin yliopisto, Viestinnän tutkimuskeskus CRC 2009.
 • Rantala, Leena (2007). Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa. Teoksessa Aittola, Tapio ym. (toim.), Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 137–152. [[9]]
 • Suoranta, Juha (1998). Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus. Tiedotustutkimus 21 (1), 32-45 [[10]]
 • Suoranta, Juha (2009). Wikioppiminen ja radikaali tasa-arvo [11]
 • Wikipedian käyttäjän käsikirja [12]
 • Viisautta wikin tekoon [13]
 • Kirjallisuutta mediakasvatuksesta tästä linkistä [[14]]


== Vinkki kirjoittamiseen==

Wiki(opisto)ssa kiinnostavaa on se, kuinka ryhmä voi yhdessä rakentaa vastauksen ao. *kysymykseen. Toisin sanoen, kannattaa kokeilla työmuotoa, jossa kaikki kirjoittavat samaa tekstiä *- eikä niin, että jokainen kirjoittaa omia kommenttejaan. Tietenkin on mahdollista ensin *kirjoittaa kommentteja ja sitten editoida ja koostaa niistä yhteinen vastaus. Ja kaiken tämän voi *tehdä omalla ryhmäsivulla. Tässä on esimerkki yhden ryhmän tuottamasta yhdessä kirjoitetusta *vastauksesta (ryhmä halusi perehtyä opettajan rooliin mediakasvattajana): *http://fi.wikiversity.org/wiki/K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4:Sarateam