Dokumentaatio kokeilusta

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Päiväkirjamerkintöjä sosiaalisen median koulukäytön kokeilusta

< Paluu opintokerhon etusivulle

Tekeillä, syvennytään loppusyksyllä 2008 dokumentaatioon, pilotti onnistui hyvin, nuorison tuotoksia nähtävänä


24.1.2007 vertaistukikoulutukseen osallistunut opettajaryhmä ideoi Kotkassa kouluyhteisön tasolla tieto- ja viestintätekniikan oppimiskäyttöä. Luotiin mielleyhtymistä pieni kartta, joka sisälsi seuraavia ajatuksia: Toiminnallisuus tärkeää: vuorovaikutusta. Erilaisten, erityylisten viestijöitten huomioon ottaminen, ryhmätoimintaan harjaantuminen (ryhmädynamiikka, roolien tietoinen vaihtaminen, turvallisuus ryhmätoiminnassa), sellaisen yhteisen foorumin luominen, joka elää (ei pölyttyviä kansioita), epävarmuuden sietäminen, asenne tähän. Asenteelliseen valmiuteen kuuluvat ymmärrys siitä, että jokainen erehtyy, tietotekniikkaa kukaan ei hallitse täydellisesti (se muuttuu ja kehittyy jatkuvasti), avoin henki eli saa kokeilla, luoda uutta ja rönsyillä ilman, että teilataan ja siihen liittyen sekä usko omiin kykyihin (jos en nyt osaa, opin) että rohkaiseminen (kysyminen sallittua, uskalluksella). Käytännön liikkeellelähtöön suunniteltiin paikalliselle kouluhallinolle tiedottamista ja rahoituksen purosien etsimistä (ideasta luotiin saman vuoden syksyllä Vinkkiverkko, joka sai rahoitusta Opetushallituksen oppimisympäristö-hankkeesta ja merkittävänä osana erilaisten verkostojen kautta kanavoituva sosiaalinen raha, johon esimerkiksi tämä Wikiopistossa toimiminen perustuu). Pohdittiin myös tek

Tiedosto:Vinkkiverkko idea.jpg