Siirry sisältöön

Perinteinen luokkahuoneopetus sosiaaliseen mediaan

Wikiopistosta

Opintopiiri on rakentumassa. Nimeksi tulee Harppaus avoimeen oppimiseen (lyhyesti Harppaus, vrt. Poronloikka ja Tiigrihüppe).

Harppaus avoimeen oppimiseen

Tule mukaan! Kirjaudu ja ryhdy laatimaan sisältöä. Hommaa koordinoi AVO-hankkeen sisällä Kotkan Vinkkiverkko (Anne Rongas). Tavoitteena on, että syyslukukauden 2009 alkaessa on koossa jäsennelty kokoelma verkon työvälineitä ja pedagogiikkaa itseopiskelijalle ja kurssien toteuttajille.

Aiheita:

  • Käsitys oppimisesta
  • Tiedon auktoriteetti
  • Avoimuus, yhteistuottaminen, jakaminen (toimintakulttuuri)
  • Epävarmuuden sietäminen
  • Tekniset taidot
  • Pedagoginen lähestyminen
  • Työvälineitä
  • Lisää oma aiheesi...

Tämän opintopiirin taustalla on kokemus keväältä 2008 dokumentaatio kokeilusta, jossa perinteinen luokkaopetuksena järjestetty kurssi toteutettiin sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödyntäen. Samaa kehittelyä jatketaan keväällä 2009.

Ensimmäinen kokeilu toteutettiin Kotkassa Langinkosken lukiossa keväällä 2008, viidennellä jaksolla Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3). Kokeiluun osallistuivat koulun kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Kaksi ryhmää työskentelee koko kurssin ajan sosiaalisen median välineillä. Yksi ryhmä saa opastuksen sosiaalisen median välineitten käyttöön ja saa oman valintansa mukaan vapaaehtoisesti toteuttaa kurssitehtäviä näillä välineillä.

Tärkeitä havaintoja, kun avataan luokan ovi: asenne (kyky jakaa, suvaitsevaisuus, joustavuus, toisen ihmisen arvostaminen), vertaistyöskentely, kokemusten kerääminen ja analysointi, opiskelijoitten taitojen ja resurssien aktivoiminen opiskelussa (että voivat hyödyntää tällä työskentelytyylillä omaksuttuja taitoja myös muussa opiskelussa), työtavat ja niiden opettaminen (kognitiiviset työvälineet, yhteistoiminnalliset taidot), valppaus uusille kehittämisideoille.

Ensimmäisenä isona ponnistuksena on tuottaa Googlen työvälineitten käyttöopas. Tarve etenee tässä järjestyksessä: kutsun vastaanottaminen (kurssilaiset kutsutaan jaettuun dokumenttiin), Gmail, Google-käyttäjätilin luominen, Google-dokumentit, Google-kalenteri, Blogger, Google Reader, iGoogle, Knol...

Google-opas

eRapun PLE-työpaja

Sosiaalisen median perusopas koulutyöhön


Editointiopastus tähän wikiin osallistuville: Kuinka sivuja muokataan ja Help: Editing