Järjestöosaamista edistämään opintokerhomuotoisesti/Yhteistyö ja yhteydet

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Verkostoituminen eri toimijoiden välillä on yhteistyötä, joka auttaa tavoitteiden saavuttamista. Toimivaa yhteistyötä muodostuu kun tekijäosapuolet kokevat hyötyvänsä siitä. Toimivia yhteistyöverkostoja kannattaa ylläpitää jatkuvalla yhteydenpidolla. Tällöin motiivi yhteistyölle säilyy ja voi saada uusia muotoja. Yhdistyksen yhteistyökumppaneita voivat olla oman seutukunnan muut toimijat ja erilaiset yritykset ja liikelaitokset. Yhteistyökumppaneita kannattaa hakea hyvillä, toteutuskelpoisilla ideoilla.

1. verkostoituminen

2. lähimmät yhteistyötahot

3. muut mahdolliset yhteistyötahot


Tehtäviä:

Pohtikaa oman yhdistyksenne näkökulmasta minkälaista toiminnallista yhteistyötä on tarpeellista tehdä muiden toimijoiden kanssa.

Pohtikaa millaista yhteistyötä voisitte tehdä yhdistyksenne talouden parantamiseksi.

Miettikää mahdollisia yhteistyötahoja, joiden kanssa voisitte tehdä em. yhteistyötä.


Taustamateriaalia:

Suomen Mielenterveysseuran yhdistyksen projektiopas/yhteistyö ja verkostoituminen

Palveluiden myyminen (Kansio)

Yhdistykset palvelujen tuottajina