Järjestöosaamista edistämään opintokerhomuotoisesti

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Järjestöosaamista kehittämään opintokerhomuotoisesti on Kansalaisfoorumin tuottama opintojakso, jonka tavoitteena on ensisijaisesti kehittää paikallisten yhdistysten avaintoimijoiden, johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden perusosaamista ja auttaa siten ymmärtämään yhdistystoiminnan perusasioita ja toimimaan sen mukaisesti.

Keskeisiä kysymyksiä ovat mm.:

- mikä tarkoitus yhteisön olemassa ololla on tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa,

- mitä toimintaa se voi omassa toimintaympäristössään toteuttaa,

- ketkä ovat yhdistyksen ensisijaista kohderyhmää,

- mitä keinoja ja menetelmiä toiminnan toteuttamiseen on käytettävissä,

- millä taloudellisilla, fyysisillä ja sosiaalisilla resursseilla toimintaa pystytään toteuttamaan ja

- kenen/keiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä?

Lisäksi tämä oppimissuunnitelma sisältää tietoa materiaaleista ja käytettävissä olevista työkaluista sekä materiaalivinkkejä ja -linkkejä tiedon hakemiseen ja sen käytäntöön soveltamiseen yhteisön toiminnassa.

Materiaali on laadittu siten, että se soveltuu hyvin opintokerhomaiseen työskentelyyn. Jokainen voi tutustua linkkien kautta itsenäisesti kutakin aihealuetta käsitteleviin materiaaleihin ja keskustella yhdessä muiden toimijoiden kanssa aihetta käsittelevistä tehtävistä.

Tämän oppimisjakson materiaalit soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi Kansalaisfoorumin avaintoimijaopintoihin. Avaintoimijaopintojen ryhmädynamiikan opintojakso löytyy toisaalta wikiopistosta.

Koko materiaalia ei tarvitse käydä orjallisesti läpi, vaan sieltä voi valita niitä asioita, mitkä kiinnostavat ja ovat tällä hetkellä omassa yhdistyksessä ajankohtaisia. Myös eri otsikoiden alla olevista tehtävistä kannattaa pohtia niitä tehtäviä, mitkä ovat ajankohtaisia ja kiinnostavia.


Ruudussa näkyvää tekstiä klikkaamalla pääset ko. opintojaksolle


Järjestöosaamista edistämään opintokerhomuotoisesti: sisältö
Etusivu Ohjeita järjestöopintokerholle Oman taustayhteisön (seuran/yhdistyksen) olemassaolon tarkoitus Johtaminen, miten yhteisöä hallinnoidaan? Toiminta Talous Tiedottaminen Koulutus ja opiskelu Tapahtumatoiminta Toimitilat Toiminnan arviointi Yhteistyö ja yhteydet Tämän oppimisen arviointi


Opintojaksoilla käsiteltäviä aiheita:[muokkaa]

Oman taustayhteisön olemassaolon tarkoitus: mm. yhdistyksen säännöt, yhdistyslaki ja yhdistyksen historiantietoa

Johtaminen, miten yhteisöä hallinnoidaan?:mm. jäsenistö, toimihenkilöt, hallitus/johtokunta, yhdistyksen kokous, piiri-/alue-/liittotoiminta

Toiminta: mm. toiminta-ajatus, toiminnan suunnittelu ja toiminnan arviointi

Talous: mm. talouden suunnittelu, varainhankinta, avustukset, yhteistyökumppanit ja verotus

Tiedottaminen: mm. sisäinen tiedotus, ulkoinen tiedotus ja tiedotusvälineet

Koulutus ja opiskelu: mm. vapaa sivistystyö, opintokerho- ja kurssitoiminta, osallistuminen koulutuksii sekä opintomateriaalit

Tapahtumatoiminta: mm. miten tapahtuma suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan sekä tapahtuman arviointi

Toimitilat: mm. toimitilojen kunnostaminen ja huoltaminen, seurantaloavustukset ja toimitilojen vuokraaminen

Toiminnan arviointi: mm. itsearviointi, palaute jäseniltä, palaute ulkopuolisilta ja julkisuus

Yhteistyö ja yhteydet: mm. lähimmät yhteistyötahot ja muut mahdolliset yhteistyötahot

Tämän oppimisen arviointi: Mitä hyvää, mikä ontuu, mitä parannettavaa