Johdatus kirjallisuustieteeseen/Käsitteitä

Wikiopistosta

Intertekstuaalisuus[muokkaa]

Intertekstuaalisuus tarkoittaa tekstien välistä yhteyttä. Teskti voi viitata toiseen tekstiin suoraan tai piilevästi. Intertekstuaalisuuden havaitseminen voi avata tulkitsijalle uusia näkökulmia tai sävyjä.

Troopit[muokkaa]

Troopeilla tarkoitetaan sanan tasolla toteutuvia kielikuvia. Seuraavat ovat esimerkkejä troopeista:

Vertaus[muokkaa]

Kuvattavan asian vertaaminen johonkin toiseen. Olet kaunis kuin ruusu.

Metafora[muokkaa]

Asian kuva sijoitetaan kuvattavan paikalle. Yhdistetään kaksi toisiinsa "sopimatonta" osaa. Usein vertauksen kaltainen, mutta "kuin" sana puuttuu. Olet ruusu. (Olet kaunis kuin ruusu.) Elämäni hauta. (Elämä voidaan tulkita tukalaksi.) Runokielen lisäksi metaforat ovat myös tapa käsitteellistää arkistakin elämää. Esimerkiksi asioiden arvottaminen korkealle ja väheksyminen matalalle.

Metonymia[muokkaa]

Syy edustaa seurausta, abstrakti konkreettista tai tekijä tekoa. Asia korvataan siihen liittyvällä toisella asialla tai osa esittää kokonaisuutta. Esimerkiksi kynä voi toimia kirjailijan metonymiana tai presidentin voi katsoa esittävän valtiota. Osa-kokonaisuus- metonymiaa kutsutaan usein synekdokeeksi.

Kuva[muokkaa]

Visuaalinen ilmaus tai kuvaus, havainto. Kuvataan jokin asia, otetaan "kirjallinen valokuva". Esimerkiksi: Tie metsään oli sammaloitunut ja kasvanut täyteen varpuja.

Symboli[muokkaa]

Vakiintunut ja toistuva vertauskuva. Esimerkiksi sydän on vakiintunut tarkoittamaan rakkautta. Toistuessaan kirjailijoiden ja runoilijoiden tuotannoissa aiemmin harvinaiset metaforat voivat vakiintua symboleiksi.

Figuurit[muokkaa]

Nämä ovat sanatasoa laajempia kielikuvia. Usein troopin ja figuurin käsitteitä käytetään ristiin.

Allegoria[muokkaa]

Laajempi vertauskuvallinen tarina tai kuvaus, josta on tulkittavissa esimerkiksi ideologinen merkitys. Esimerkiksi George Orwellin Eläinten vallankumous- romaania voidaan pitää vertauskuvallisena kertomuksena, eli allegoriana, joka kritisoi totalitarismia.

Myytti[muokkaa]

Tarina, jolla voi olla useita muotoja, mutta jonka ydin pysyy samana. Esimerkiksi kertomus isänsä surmaavasta ja äitinsä naivasta Oidipuksesta on myytti, joka toistuu nykyaikaisissakin kertomuksissa muuttaen hieman muotoaan, mutta pysyen ytimeltään samana.