Johdatus kirjallisuustieteeseen

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Johdanto[muokkaa]

Mitä kirjallisuus on?[muokkaa]

Kirjallisuutta voidaan katsoa olleen jo ajalta 1500 eaa (sumerilaisten Gilgamesh-eepos), mutta "kirjallisuuden" käsite on syntynyt vasta modernin länsimaisen ajattelun tuotteena. Nykyään romaania pidetään kirjallisuuden hallitsevana lajina, mutta se alettiin hyväksyä runouden ja draaman rinnalle vasta 1700-luvun saatossa. Se, mitä käsitetään "hyväksi kirjallisuudeksi" ja lukemisen ja tutkimisen arvoiseksi, on vaihdellut ajan saatossa. On hyvä muistaa, että kaikki kirjallisuuden kaanonit, arvovaltaisiksi katsottujen teoksien kokonaisuudet, on aina jostakin näkökulmasta rakennettuja. Nykykirjallisuuden- ja taiteentutkimuksessa ero "matalan" viihteelliseksi katsotun kansantaiteen, ja "korkean" eliitille tarkoitetun taiteen, välillä on murtunut ja kirjallisuustieteessä voidaankin tutkia niin populaariksi katsottuja dekkareita kuin korkeakulttuuriksi miellettyä draamaa ja lyriikkaakin.

Aloittelevalle kirjallisuudentutkijalle[muokkaa]

Käsitteitä[muokkaa]

Käsitteet eivät ole neutraaleja tutkimuksen työkaluja, vaan nissä tulevat esiin kirjallisuudentutkimuksen keskeiset kysymykset ja teoreettiset lähtöoletukset. Kirjallisuustieteeseen on vakiintunut tiettyjä termejä ja käsitteitä, joiden ymmärtäminen on usein avainasemassa esimerkiksi alan tieteellisiä julkaisuja luettaessa.

Tutkimussuuntia ja koulukuntia[muokkaa]

Tulkinnan avuksi[muokkaa]

Kaunokirjallisuuden analyysin tarkoituksena on selvittää, millä tavoin teksti on rakennettu, mistä se puhuu, mitä se viestii, minkä merkityksen lukija voi sille antaa ja mistä syystä. Analyysin alkuun pääseminen saattaa olla hankalaa, joten tässä hieman vinkkejä siitä, mistä kannattaa lähteä tulkinnan alkuun.

Lyriikan tulkintaa[muokkaa]

Proosan tulkintaa[muokkaa]

Linkkejä hyödyksi ja huviksi[muokkaa]

Johdantokirjallisuutta[muokkaa]

Alanko, Outi & Käkelä-Puumala, Tiina (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001.

Culler, Jonathan: Literary Theory. A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 1997

Eagleton, Terry: Kirjallisuusteoria. Johdatus (Literary Theory. An Introduction). Tampere: Vastapaino 1997

Hosiaisluoma, Yrjö: Kirjallisuuden sanakirja. WSOY sanakirjat. Helsinki: WSOY, 2003.