Johdatus kirjallisuustieteeseen/Proosan tulkintaa

Wikiopistosta

Ohjeita proosan lähilukuun: analyysin kautta siirrytään tekstin tulkintaan eli tekstin merkitysten paljastamiseen. On hyvä kiinnittää huomiota ensin pienempiin rakenteisiin ja vasta sitten koota laajempi tulkinnallinen kokonaisuus. Voit keskittyä tulkinnassa joihinkin seuraavista seikoista tai käyttää niitä yhdessä laajemman tulkinnan saamiseksi.

 • Henkilökuvaus
  • Mitä lukija saa tietää henkilöhahmoista? Kuvataanko ulkonäköä, tunteita, luonteenpiirteitä jne.
 • Miljöön eli ympäristön kuvaus
  • analogiat esimerkiksi tapahtumiiin tai henkilöhahmoihin: henkilö hermostuu - maisema muuttuu myrskyisäksi

Erota analyysissasi tarina (mitä kerrotaan) - teksti - kerronta (miten kerrotaan)

 • suora/epäsuora kerronta: tiivistys - suora dialogi
 • kenen havainnnon, tunteiden ja arvomaailman läpi kerronta suodattuu (fokalisaatio)?
 • tarinaan osallistuva vai tarinan ulkopuolinen kertoja?
 • kaikkitietävä kertoja, kertojan luotettavuus?
 • kerronnan aika: ennakoinnit ja takaumat (tekstin ja tarinan eriaikaisuudet), kuvausten kesto, toisto
 • tekstienvälisyys (intertekstuaalisuus), viittaukset toisiin teksteihin
 • allegorisuus, kuvaannollisuus, symbolisyys jne.
 • aukot: mitä jätetään kertomatta ja miksi?
 • laji: mihin kirjallisuuden lajiin kuuluu, mitä lajille ominaisia piirteitä teoksesta löytyy?
 • konteksti: missä ajassa on kirjoitettu - missä ajassa luetaan

Muista, että yleensä muoto palvelee jotain sisällöllistä tarkoitusta! Perustele tulkintasi hyvin, sillä vasta perusteltu tulkinta muodostaa kirjallisuusanalyysin.