Julkisen sosiologian projekti/Julkinen sosiologia 2020 / Public sociology 2020

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Julkinen sosiologi osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä sosiologisesta näkökulmasta, jonka hän on omaksunut, ja/tai menee mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan, kamppailuihin ja yhdenvertaisen yhteiskunnan luomistyöhön – soveltaen opinnoissaan omaksumaansa sosiologista tietoa ja taitoa.

Opintojakso kuuluu Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin. Julkisen sosiologian ydin on yhteiskuntatieteiden ja kansalaisyhteiskunnan välisen suhteen sekä niiden käytäntöjen ja tapojen pohdinnassa, joilla yhteiskuntatieteellisen koulutuksen saaneet voivat olla aktiivisesti mukana erilaisten yhteiskunnallisten käytäntöjen kehittämisessä ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa.

Kurssin tavoitteena on tuntea julkista sosiologiaa koskevaa yhteiskuntatieteellistä keskustelua. Kurssilla pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä julkisella sosiologialla tarkoitetaan? Kuka on julkinen sosiologi? Miten sitä harjoitetaan? Kuinka yhteiskuntatieteilijä vaikuttaa yhteiskunnassa?

Tampereen yliopistossa julkista sosiologiaa on opetettu vuodesta 2009 [1]. Vuoden 2009 ja 2010 kurssien jälkeen oli muutaman vuoden tauko, kunnes julkinen sosiologia palasi opetusohjelmaan keväällä 2014.

Kaikki kurssin opintoaineistot ovat ladattavissa pdf-muodossa tältä sivulta ja lisämateriaalit sekä tältä sivulta että Julkisen sosiologian projektin pääsivulta.

Kurssin opiskeleminen[muokkaa]

Tavanomainen luokkahuone, jossa opetus on yleensä yhdensuuntaista ja opettajajohtoista.
Julkisen sosiologian luokkahuone, jossa opiskelu ja oppiminen on parhaimmillaan monensuuntaista ja yhteistoiminnallista.

Seminaari

Seminaari järjestetään tänä vuonna kokonaisuudessaan Tampereen yliopiston Moodle-alustalla koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Periaate on kuitenkin sama: Kurssi perustuu seminaarityyppiseen opiskeluun eli lukemiseen, kirjoittamiseen ja keskusteluun, joka tänä vuonna tarkoittaa osallistujien posiotiopapereiden kommentointia Moodlessa.

Vaihtoehtoiset opiskelutavat

Seuraavista vaihtoehtoisista opiskelutavoista sovitaan erikseen kurssin opettajan Juha Suorannan kanssa.

Lukupiiri

Itsenäinen lukupiiri koostuu 3-6 opiskelijasta, jotka perehtyvät itsenäisenä ryhmänä kokoontumiskertojen lukemistoon ja laativat keskusteluihinsa perustuvan raportin lukupiiriohjeen mukaisesti. Lukupiirityöskentelyn raportti toimitetaan opettajalle viimeistään 31.5.2019. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman lukupiiriohje on täällä [1] tai täällä [2].

Essee

Tieteellisen esseen tavoite on perehtyä opiskeltavana olevaan aineistoon ja laatia siitä esseen tunnusmerkit [3] täyttävä kirjoitelma ja osoittaa asiakokonaisuuden hallintaa. Tieteellisen esseen tärkein tunnusmerkki on sen näkökulma: esseessä ei riitä aineiston referointi, lisäksi tarvitaan omaperäinen kysymyksenasettelu, -ongelma tai tehtävä. Tieteellisessä esseessä noudatetaan normaaleja tieteellisen kirjoittamisen muoto- ja rakennevaatimuksia, aiheen loogista jäsentelyä ja lähdeviitteiden merkitsemistä.

Esseessä käytetään julkisen sosiologian lukemiston [4] aineistoa (minimissään kahdeksaa artikkelia). Esseessä on soveliasta hyödyntää reflektiivisesti eli pohtien myös omia kokemuksia (muistoja, havaintoja), mutta välttää perustelemattomien mielipiteiden esittämistä (minun mielestäni -rakenteita). Esseen pituus on noin 12-13 sivua (Times New Roman 12 pistettä, 1,5 riviväli, joka on välilyönteineen noin 30 000 merkkiä). Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman esseeohje [5].

Ennen esseen kirjoittamista, ota sähköpostitse yhteys kurssin opettajaan ja kerro lyhyesti, mikä on esseesi aihe ja miten aiot aihetta lähestyä. Esseen palautuspäivä on 31.5.2019.

Yhteiset lukemistot[muokkaa]

23.03.2020

 • Bauman, Zygmunt (1997) Sosiologinen ajattelu. Tampere: Vastapaino. Luku 10.
 • Burawoy, Michael (2006) Julkisen sosiologian puolustus. Sosiologia 43(4), 259–286.
 • Suoranta, Juha & Ryynänen, Sanna (2014) Taisteleva tutkimus. Helsinki: Into. Luku 1.

30.03.2020

 • Adorno, Theodor (2020) Näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin. Suom. Sauli Havu. Tampere: Vastapaino.
 • van Kessel, Cathryn (2020) Resistance is not Futile: Badiou, Simulacra and a Story from the Nazi-Occupied Netherlands. Journal of the Canadian Association for Curriculum Studies 17 (2)

06.04.2020

 • Aidnik, Martin (2015) A Sociology for the 21st Century? An Enquiry into Public Sociology Reading Zygmunt Bauman. Studies of Transition States and Societies 7(2).
 • Mills, C. W. (2015) Sosiologinen mielikuvitus. Suom. Antti Karisto, Esa Konttinen, Pentti Takala ja Hannu Uusitalo. Suomennoksen tarkistanut Juha Suoranta. Helsinki: Gaudeamus. Luku 10. (Pdf:ssä on myös luku 9, mutta sitä ei tarvitse lukea.)
 • Schaffer, Scott (2014) L’Ouverture des bouches: The Social and Intellectual Bases for Engaged and Public Social Theory. Teoksessa Hanemaayer Ariane & Schneider, Christopher J. (toim.) The Public Sociology Debate: Ethics and Engagement. UBC Press.

20.04.2020

 • Suoranta, Juha (2010) Piilottajan päiväkirja. Helsinki: Into.

27.04.2020

04.05.2020–11.05.2019

A) Pedagoginen vaihtoehto. Valitse kolme tekstiä seuraavista:

 • Baker, Chris, Davis, Donald & Dolgon, Corey (2016) Toward a Participatory Imagination: Lessons on Engagement from Popular Education and Participatory Action Research. Teoksessa Treviño, A. Javier & McCormack, Karen (toim.) Service Sociology and Academic Engagement in Social Problems.
 • Burawoy, Michael (2012) Conversations with Bourdieu (luku 5: Freire meets Bourdieu).
 • Freire, Paulo (2005) Sorrettujen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino. Luvut 1–2.
 • Muller, Ray (2012) From Apathy to Activism: Civic-Mindedness, Critical Pedagogy, and the Sociological Imagination. Theory in Action 5(2).
 • Suoranta, Juha (2009) Alamaisten elämää. Teoksessa Tomperi, Tuukka (toim.) Akateeminen kysymys. Tampere: Vastapaino.
 • Suoranta, Juha & FitzSimmons, Robert (2017) The Silenced Students: Student Resistance in a Corporatized University. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies

B) Orgaanisen sosiologian vaihtoehto. Valitse kolme tekstiä seuraavista:

 • Bonacich, Edna (2005) Working with the Labor Movement: A Personal Journey in Organic Public Sociology. The American Sociologist 36 (3-4). [6]
 • Bucklaschuk, Jill (2014) Precarious Publics Interrogating a Public Sociology for Migrant Workers in Canada. Teoksessa Hanemaayer Ariane & Schneider, Christopher J. The Public Sociology Debate: Ethics and Engagement. UBC Press. (B-kansiossa)
 • Chewinski, Max (2017) Activists and the Academy: Making Social Movement Research Useful. Canadian Review of Sociology 54 (3). [7]
 • Hanafi, Sari (2014) Complex entanglements: Moving from policy to public sociology in the Arab world. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [8]
 • Holdt, Karl von (2014) Critical engagement in fields of power: Cycles of sociological activism in post-apartheid South Africa. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [9]
 • Hu, Lina (2009) Integrating the Four Sociologies: The “Baigou Project” in China. Handbook of Public Sociology [10]
 • Leonard, Elizabeth (2009) From Data to Drama: Returning Research to Convicted Survivors. Handbook of Public Sociology [11]
 • Ngai, Pun, Shen Yuan, Guo Yuhua, Lu Huilin, Jenny Chan & Mark Selden (2014) Worker–intellectual unity: Trans-border sociological intervention in Foxconn. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [12]
 • Oldfield, Sophie (2015) Between activism and the academy: The urban as political terrain. Urban Studies 52 (11), 2072–2086. [13]
 • Temkina, Anna & Zdravomyslova, Elena (2014) Gender’s crooked path: Feminism confronts Russian patriarchy. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [14]
 • Christina D. Weber (2016) Developing Critical Consciousness through Community Action Research: Localizing the Structures of Homelessness. Teoksessa Treviño, A. Javier & McCormack, Karen M. (toim.) Service Sociology and Academic Engagement in Social Problems.

18.05.2019

Lopputehtävä: kirjoita pieni, 1–3 liuskan mittainen (saa olla pitempikin) omakohtainen päiväkirjanomainen tarina aiheesta ”opiskelijaelämää koronan aikaan”. Lopputehtävän deadline on pe 29.5.2020 klo 12.