Siirry sisältöön

Julkisen sosiologian projekti

Wikiopistosta

Tervetuloa Wikiopiston julkisen sosiologian projekti-sivulle. Projektisivu käsittelee julkisen sosiologian opetusta, tutkimusta ja käytäntöä.

Hankkeet[muokkaa]

Autoritaarinen persoonallisuus Suomessa, nyt[muokkaa]

"Autoritaarinen persoonallisuus" [1] on kuuluisa persoonallisuuskäsite, jonka kehittivät Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson, ja Nevitt Sanford Kalifornian yliopistossa, Berkeleyssä, Toisen maailmansodan jälkeen, ja joka julkaistiin kirjassa 'The Authoritarian personality' [2] vuonna 1950. Kirjassa "autoritaarinen persoonallisuus" on eritelty tiettyihin luonteenpiirteisiin, joita edelleen pyrittiin empiirisesti arvioimaan kyselytutkimuksella (niin kutsuttu 'F-scale'[3], josta on myöhemmin tehty kehiteltyjä versioita, kuten RWA [4]). Adorno ym. väittivät, ettei autoritaarinen persoonallisuus ollut vain saksalaisille luonteenomainen piirre, vaan tyypillinen kapitalististen yhteiskuntien sosiaalisissa suhteissa.

Tutkimusprojektin tarkoitus on muutettavat muuttaen käyttää Adornon ja kumppaneiden klassikkotutkimusta suomalaisten "autoritaaristen persoonallisuuspiirteiden" tutkimiseen. Lähtökohtana on klassisen F-skaalan eli autoritaarisuutta mittaavan kysymyspatteriston (tai RWAn kaltaisen tuunatun version) kritiikki ja tarpeellisten muutosten tekeminen, kysely ja vastausten analysoimista.

Velkakriisi[muokkaa]

Velkatalous ja talouskriisi: mistä näissä on kysymys?

Tampereen yliopiston avoin tutkimusrahasto[muokkaa]

Vertaisrahasto on uusi vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja avoimuuteen perustuva tieteenteon rahoitusmalli. Rahasto on mahdollisimman avoin, nopealiikkeinen ja demokraattinen. Vertaisrahasto toimii verkossa ja kerää varoja tutkimusten rahoittamiseen. Osallistua voi jo kymmenellä eurolla kuussa. Tutkimushakemukset julkaistaan sivuilla nimettöminä ja tukijat päättävät rahoituksesta äänestämällä. Tutkimusrahoitusta haetaan ja jaetaan kahdesti vuodessa.

http://www.vertaisrahasto.fi/

Opetus[muokkaa]

Julkinen sosiologia 2010[muokkaa]

Kurssilla perehdytään julkisen sosiologian käsitteeseen, tehtäviin ja kohteisiin. "Perinteiset julkiset" sosiologit ovat vaikuttaneet yhteiskuntaan teksteillään ja teorioillaan, "orgaaniset julkiset sosiologit" osallistuen sosiaalisten liikkeiden, järjestöjen ja yhteisöjen toimintaan. Orgaanisten julkisten sosiologien osallistuminen on refleksiivistä, parhaimmillaan teoreettisen ajattelun ja toiminnassa karttuneen kokemuksellisen tiedon vuoropuhelua.

Julkinen sosiologia 2014[muokkaa]

Julkinen sosiologia 2017 / Public Sociology 2017[muokkaa]

Julkinen sosiologia 2018 / Public sociology 2018[muokkaa]

Julkinen sosiologia 2019 / Public sociology 2019[muokkaa]

Julkinen sosiologia 2020 / Public sociology 2020[muokkaa]

Julkinen sosiologia 2021 / Public sociology 2021[muokkaa]

Julkinen sosiologia 2022 / Public sociology 2022[muokkaa]

Julkinen sosiologia 2022–2023 / Public sociology 2022–2023[muokkaa]

Julkisen_sosiologian_opiskeleminen_lukupiirissä_/_Studying_Public_Sociology_in_Study_Circle[muokkaa]

Digitaalinen sosiologia 2024[muokkaa]

Kevään 2014 Mills-kurssi[muokkaa]

Syksy 2016: C. Wright Millsin sosiologia[muokkaa]

Syksy 2017: C. Wright Millsin sosiologia[muokkaa]

Syksy 2018: C. Wright Millsin sosiologia[muokkaa]

YKTA01 Sosiaalinen järjestys ja yhteiskuntatieteellinen mielikuvitus, syksy 2019[muokkaa]

YKTA01 Sosiaalinen järjestys ja yhteiskuntatieteellinen mielikuvitus, syksy 2020[muokkaa]

YKT200 Sosiaalinen järjestys ja yhteiskuntatieteellinen mielikuvitus, syksy 2021[muokkaa]

Culture, power and politics[muokkaa]

Culture, power and politics 2018[muokkaa]

Introduction to Critical Social Sciences[muokkaa]

Julkisen sosiologian pedagogiikka[muokkaa]

Kirjallisuus[muokkaa]

Artikkeleita / Articles

 • Aidnik, Martin (2015) A Sociology for the 21st Century? An Enquiry into Public Sociology Reading Zygmunt Bauman. [5]
 • Baker, Chris, Davis, Donald & Dolgon, Corey (2016) Toward a Participatory Imagination: Lessons on Engagement from Popular Education and Participatory Action Research. Teoksessa Treviño, A. Javier & McCormack, Karen (toim.) Service Sociology and Academic Engagement in Social Problems. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Becker, Howard (1967) Whose side are we on? Social Problems 14 (3): 239–247. [6]
 • Bonacich, Edna (2005) Working with the Labor Movement: A Personal Journey in Organic Public Sociology. The American Sociologist 36 (3-4). [7]
 • Boykoff, Jules (2018) Riding the Lines: Academia, Public Intellectual Work, and Scholar-Activism [8]
 • Bucklaschuk, Jill (2014) Precarious Publics Interrogating a Public Sociology for Migrant Workers in Canada. Teoksessa Hanemaayer Ariane & Schneider, Christopher J. The Public Sociology Debate : Ethics and Engagement. UBC Press. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Burawoy, Michael (2006) Julkisen sosiologian puolustus. Sosiologia 43 (4), 259–286. [9]
 • Bute, Monte (2009). Public Sociologist or Community Organizer Wannabe? [10]
 • Chatterton Paul, Hodkinson, Stuart & Pickerill, Jenny (2010) Beyond Scholar Activism: Making Strategic Interventions Inside and Outside the Neoliberal University. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 9 (2), 245-275. [11]
 • Chewinski, Max (2017) Activists and the Academy: Making Social Movement Research Useful. Canadian Review of Sociology 54 (3). [12]
 • Collins, Randall (1998) Sociological Eye and Its Blinders. Contemporary Sociology 27 (1), 2–7. [13]
 • Cornell, Stephen (2009) Becoming Public Sociology: Indigenous Nations, Dialogue, and Change. [14]
 • Dale, Chris (2016) Tackling Social Problems: Sociology, Service, and Social Activism. Teoksessa Treviño, A. Javier & McCormack, Karen (toim.) Service Sociology and Academic Engagement in Social Problems. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Deflem, Mathieu (2005). Public Sociology, Hot Dogs, Apple Pie, and Chevrolet [15]
 • Earl, Cassie (2017). The researcher as cognitive activist and the mutually useful conversation. Power and Education, 9 (2), 129–144. [16]
 • Fairbairn, Jordan (2017) The Public Sociologist as a University-Community Hybrid: Lessons from Feminism. Critical Sociology. https://doi.org/10.1177/0896920517737142 (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Feagin, Joe (2001) Social Justice and Sociology: Agendas for the 21st Century. American Sociological Review 66 (February 2001), 1-20. [17]
 • Freire, Paulo (2005) Sorrettujen pedagogiikka. Esipuhe ja luku Sorrettujen pedagogiikan oikeutus. Tampere: Vastapaino (alkup. 1968). [18]
 • Gans, Herbert (1989). Sociology in America. American Sociological Review 54 (February 1989), 1–16. [19]
 • Gans, Herbert (2002). More of Us Should Become Public Sociologists. Footnotes July/August 2002 [20]
 • Gans, Herbert (2009). A Sociology for Public Sociology: Some Needed Disciplinary Changes for Creating Public Sociology. [21]
 • Gans, Herbert (2015). Public Sociology and its Publics. Am Soc. [22]
 • Greenberg, M., London, R., & McKay, S. (2020). Community-Initiated Student-Engaged Research: Expanding Undergraduate Teaching and Learning through Public Sociology. Teaching Sociology 48(1), 13-27. [23]
 • Hanafi, Sari (2014) The political minefield Complex entanglements: Moving from policy to public sociology in the Arab world. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [24]
 • Healy, Kieran (2017) Public Sociology in the Age of Social Media. Perspective on Politics 15 (3). [25]
 • Hristov, Jasmin (2017) Guerrillas, Marxists, Terrorists, or Trouble-Makers? Doing Sociology in High-Risk Violent Conflict Areas. Canadian Review of Sociology 54 (3). [26]
 • Holdt, Karl von (2014) Critical engagement in fields of power: Cycles of sociological activism in post-apartheid South Africa. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [27]
 • Horowitz, Ruth (2009) Public Membership on Medical Licensing Boards: An Integrated Public and Professional Project. [28]
 • Hossfeld, Leslie (2022). An Engaged Emancipatory Sociology. Footnotes [29]
 • Hristov, Jasmin (2005) Indigenous Struggles for Land and Culture in Cauca, Colombia. Journal of Peasant Studies 32 (1). [30]
 • Hu, Lina (2009) Integrating the Four Sociologies: The “Baigou Project” in China. [31]
 • Jaschik, Scott (2007). Tenure and the Public Sociologist [32]
 • Leonard, Elizabeth (2009) From Data to Drama: Returning Research to Convicted Survivors. [33]
 • Lybeck, Eric (2011) For pragmatic public sociology: theory and practice after the pragmatic turn. Teoksessa Harry F. Dahms (toim.) The Diversity of Social Theories Current Perspectives in Social Theory Vol. 29, 169–185. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • McCarthy, Bill & Hagan, John (2009) Counting the Deaths in Darfur: Pitfalls on the Pathway to a Public Sociology. [34]
 • Mesny, Anne (2009) What Do ‘We’ Know That ‘They’ Don’t? Sociologists’ versus Nonsociologists’ Knowledge. Canadian Journal of Sociology 34 (3) [35]
 • Mills, C. Wright (2015) Sosiologinen mielikuvitus. Luku Järjen ja vapauden ongelma. Helsinki: Gaudeamus (alkup. 1959).[36]
 • Mills, C. Wright (2015) Sosiologinen mielikuvitus. Luku Tutkijan poliittinen rooli. Helsinki: Gaudeamus (alkup. 1959) [37]
 • Ngai, Pun ym. (2014) Worker–intellectual unity: Trans-border sociological intervention in Foxconn. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [38]
 • Noy, Darren (2009) The Contradictions of Public Sociology: A View from a Graduate Student at Berkeley. The American Sociologist 40. [39]
 • Oldfield, Sophie (2015) Between activism and the academy: The urban as political terrain. Urban Studies 52 (11), 2072–2086. [40]
 • Oliver, Pamela E. (2009) Talking about Racial Disparities in Imprisonment: A Reflection on Experiences in Wisconsin. [41]
 • Piven, Frances Fox (2014) Interdependent power: Strategizing for the Occupy Movement [42] Video: Power from Below [43].
 • Rodríguez-Garavito, César (2014) Amphibious sociology: Dilemmas and possibilities of public sociology in a multimedia world. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [44] Video: Social Minefields of Latin America [45].
 • Santos, Ana (2012): Disclosed and Willing: Towards A Queer Public Sociology. Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest 11 (2). [46]
 • Schaffer, Scott (2014) L’Ouverture des bouches: The Social and Intellectual Bases for Engaged and Public Social Theory. Teoksessa Hanemaayer Ariane & Schneider, Christopher J. The Public Sociology Debate: Ethics and Engagement. UBC Press. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma) tai [47]
 • Schneider, Christopher (2014) Social Media and e-public sociology. Teoksessa Hanemaayer Ariane & Schneider, Christopher J. The Public Sociology Debate : Ethics and Engagement. UBC Press. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Schneider, Christopher, Hanemaayer, Ariane & Nolan, Kyle (2016) Public Teaching as Service Sociology. Teoksessa Treviño, A. Javier & McCormack, Karen (toim.) Service Sociology and Academic Engagement in Social Problems. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Sundar, Nandini (2014) In times of civil war: On being a schizophrenic (public) sociologist. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [48] Video: Insurgency & Counter-Insurgency in India [49].
 • Suoranta, Juha (2008). Teaching Sociology. Toward Collaborative Social Relations in Educational Situations. Critical Sociology 34 (5), 709–723. [50]
 • Suoranta, Juha (2009). Alamaisten elämää. Teoksessa Tomperi, Tuukka (toim.) Akateeminen kysymys. Tampere: Vastapaino, 67–80. [51]
 • Suoranta, Juha (2010). A Gulf and A Distance. On Public Sociology, Critical Pedagogy, and Wikiversity. Paper presented at the Annual Conference of Finnish Sociological Association, Jyväskylä March 19–20, 2010 [52]
 • Suoranta, Juha (2014). C.W. Mills - sosiologisen tiedon, vallan ja eliittien kriitikko [53]
 • Treviño, Javier A. (2012) The Challenge of Service Sociology. Social Problems 59 (1), 2–20. [54] tai [55]
 • van Kessel, Cathryn (2020) Resistance is not Futile: Badiou, Simulacra and a Story From the Nazi-Occupied Netherlands [56]
 • Weber, Christina D. (2016) Developing Critical Consciousness through Community Action Research: Localizing the Structures of Homelessness. Teoksessa Treviño, A. Javier & McCormack, Karen (toim.) Service Sociology and Academic Engagement in Social Problems. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)

Kirjat/Books

 • Agger, Ben (2007) Public Sociology: From Social Facts to Literary Acts.
 • Barlow, Andrew (2007) (toim.) Collaborations for Social Justice: Professionals, Publics, and Policy Change.
 • Blau, Judith & Iyall Smith, Keri E. (2006) (toim.) Public Sociologies Reader.
 • Burawoy, Michael (2014) (toim.) Precarious Engagements: Combat in the Realm of Public Sociology. Current Sociology Monograph I. [57]
 • Cammarota, Julio & Fine, Michelle (2008). Revolutionizing Education: Youth Participatory Action Research in Motion [58].
 • Clawson, Dan ym. (2007) (toim.) Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century.
 • Hanamaayer, Ariane & Schneider, Christopher (2014). The Public Sociology Debate. [59]
 • Hossfeld ym. (2021) The Routledge International Handbook of Public Sociology. [60] (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Jacobsen, Michael Hviid (2008) (toim.) Public Sociology: Proceedings of the Anniversary Conference Celebrating Ten years of Sociology in Aalborg.
 • Jeffries, Vincent (2009) (toim.) Handbook of Public Sociology. ISBN 9780742566460 [61]
 • Neil McLaughlin (2021). ERICH FROMM AND GLOBAL PUBLIC SOCIOLOGY. Bristol UP. [62]
 • Nichols, Lawrence (2007) (toim.) Public Sociology: The Contemporary Debate.
 • Sandlin, Jennifer et al. (Eds.) (2010). Handbook of Public Pedagogy. Education and Learning Beyond Schooling. [63]
 • Thomas, W.I. & Znaniecki, Florian (1918–1920). The Polish Peasant in Europe and America. [64]
 • Wilkinson, Richard & Pickett, Kate (2009) The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better [65]
 • Treviño, A. Javier & McCormack, Karen (toim.) Service Sociology and Academic Engagement in Social Problems. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)

Lehdet ja teemanumerot

 • Canadian Journal of Sociology theme issue on public sociology [66]
 • Footnotes: Sociology and the potential of community-engaged scholarship

[67]

 • Global Dialogue: Issue 5 (1) on public sociology [68]
 • Interface volume 6 number 1, May 2014: Reinventing emancipation in the 21st century: the pedagogical practices of social movements [69]
 • The Journal of Public and Professional Sociology [70]
 • Global Dialogue [71]

Linkit/Links

Linkit[muokkaa]

Aiheesta muualla[muokkaa]

 • Wikikirjaston (tekeillä oleva) kirja julkisesta sosiologiasta [86]
 • Wikipedia-artikkeli julkisesta sosiologiasta [87]

Sosiologiaa verkossa[muokkaa]