Julkisen sosiologian projekti/Syksy 2018: C. Wright Millsin sosiologia/Kurssiarviosivu

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kirjoita tähän vapaamuotoinen arviosi kurssista. Mikä toimi, mikä ei, mitä opit?

Kurssi oli mielestäni valtavan antoisa, polveilevat keskustelut ja kanssaopiskelijoiden ajatusten kuuleminen oli todella inspiroivaa. Komppaan kuitenkin muissakin palautteissa esiin noussutta pointtia: ehkä olisi kaivannut opettajia vielä enemmän jäsentämään ja kiteyttämään keskustelua. Muuten kurssi oli kaikin puolin aivan mahtava, kiitos siitä! <3

Toteutustavan rentous antoi mahdollisuuden suhtautua kurssiin vähemmän suorituskeskeisesti ja enemmän oman mielenkiinnon kautta. Olisin kuitenkin kaivannut kurssin vetäjiltä enemmän osallistumista keskusteluun ja enemmän palautetta ja ohjausta ryhmätehtävien kanssa.

Opin sosiologisesta mielikuvituksesta ja sen soveltamisesta, sekä rohkaistuin tuomaan ajatuksiani julki ryhmätöiden myötä. Lisäksi sain paremman käsityksen C. Wright Millsistä, joka ei ollut minulle erityisen tuttu sosiologi etukäteen. Kurssin toteutusmuoto oli hyvä, erityisesti lukupiiri osana kurssia ja Wikiopiston käytön oppiminen. Olisin ehkä osaan keskusteluista kaivannut vahvempaa osallistumista opettajilta, kun itsellä on vielä niin paljon opittavaa. Todella mielenkiintoinen ja innostava kurssi!

Kiitos uudenlaista ajattelua virittävästä kurssista! Sosiologiseen mielikuvitukseen perehtyminen antoi paljon eväitä opiskeluun ja ammatillista kasvua ajatellen. Lukupiirityöskentely ja Millsin tarinan kuljettaminen kurssin lähitapaamisten ohella oli oivallinen keino sisäistää kurssin teoreettista sisältöä. Pidin tapaamistemme dialogisesta luonteesta. Kehitysehdotuksena olisin kaivannut proffilta pieniä alustuksia viikkoteemoihin lähitapaamisissa, koska ajoittain ryhmien purkukeskustelut tuntuivat toistavan hiukan itseään ja kokemus olisi voinut saattaa meille opiskelijoille uutta arvokasta tietoa keskusteluun. Kokonaisuudessaan kurssista jäi tunne, että opetus oli omaa ajattelua stimuloivaa ja rohkaisi sosiologian monimuotoisuutta osoittamalla luottamaan omiin kykyihin tuottaa yhteiskunnallisesti merkityksellistä tietoa omaa luovuuttaan ja uteliaisuuttaan käyttäen.

Kurssi oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja lukupiirityöskentelyssä heräsi paljon ajatuksia ja hyvää keskustelua. Aihetta käsiteltiin mielestäni teemaan sopivalla tyylillä. Millisin sosiologinen elämä oli mielenkiintoista, inspiroivaa ja mukavaa luettavaa ja oli kivaa, että hänestä piirtyi kokonaisvaltaisempi kuva kuin mitä pelkästään teorioita tarkastelemalla muodostuisi. Kurssin aiheet herätti paljon ajatuksia niin kirjan kuin tehtävienkin osalta. Koin osalla kurssin tapaamiskerroilla, että keskustelu ei ollut kovin mielekästä lukupiireissä käsitellyistä aiheista niin suuren joukon kanssa, sillä kuten jo mainittiin, monet teemoista tulivat monilla ryhmistä esiin. Lukupiirityöskentely ja viikkotehtävät olivat mielstäni kuitenkin oikein hyviä työskentelyn tapoja. Kiitos mielenkiintoisesta kurssista!

Kurssi oli virkistävä ja mukavaa vaihtelua tavanomaiseen yliopisto-oppimiseen. Välillä keskustelun punainen lanka tuntui olevan itseltä vähän hukassa, mutta kaiken kaikkiaan tämä "sosiologinen leirinuotio" jätti inspiroituneen fiiliksen. Kiitos!

Komppaan muita siinä, että olisin itsekin toivonut opettajilta enemmän ohjausta kurssin aikana. Monille tämä oli varmasti aineopintojen ensimmäinen kurssi, joten "liian" vapaiden käsien antaminen oli todella haastavaa kurssitehtävien ja lukupiirikeskustelujen osalta. En tunne oman sosiologisen osaamiseni olleen vielä sellaisella tasolla, että olisin voinut soveltaa tietoani aivan kaikissa kurssin tehtävissä. Välillä kurssi tuntuikin opiskelijoiden väliseltä puuhastelulta ja suunta oli hukassa oman osaamisen syventämisen sijaa. Usein tunne kylläkin helpotti koko ryhmän kokoontuessa yhteen ja kun kuuli muiden lukupiiriryhmien ajatuksia. Toivon pääseväni myöhemmin opinnoissani mukaan samalla tyylillä toteutettavalle kurssille, kun tietopohjani on vahvempi.

Kurssilla parasta olivat yhteiset keskustelut pienryhmissä, ja sosiologian "löytäminen" yllättävistäkin paikoista. Mielestäni oli inspiroivaa herätellä omaa ajattelua hieman tavallisilta kursseilta poikkeavin keinoin. Vastaisuudessa luennon keskusteluihin voisi koota jonkun punaisen langan, jotta asiat eivät jäisi niin irtonaisiksi -vaikkapa niin, että jokainen ryhmä kokoaisi 3 pointtia keskusteluistaan? Kaiken kaikkiaan pidin kurssista, ja opin lisää sosiologian opiskelun merkityksestä. Kurssi rohkaisee käyttämään ja näyttämään omaa osaamista!

Olin tosi epäileväinen kurssin suhteen johtuen huonoista kokemuksista ryhmätyöskentelystä. Kuitenkin kurssin edetyssä tuli huomattua, että vapaamuotoisempikin keskustelu on tapa oppia ja ainakin tuli uusia näkökulmia asioiden tarkasteluun. Kuten aiemminkin oli mainittu, joskus punainen lanka jäi puuttumaan tai vähän hämärän peittoon. Lisäksi mietin usein, saivatko kaikki äänensä kuuluviin keskusteluissa, sillä usein tuntui että samat ihmiset olivat koko ajan äänessä.

Kurssi oli täysin erilainen mitä odotin. Se herätteli sosiolista mielikuvitusta hyvin, mutta koen että olisin tarvinnut enemmän teoriapohjaa keskustellakseni asioista sosiologisesta näkökulmasta. Kurssi oli virkistävä sillä ilman suorituspaineita se kasvatti ajatusta siitä, miten jokainen voi pohtia näitä kysymyksiä ja pienet yksinkertaiset asiat arjessa voivat poikia keskustelunaloituksia. Kurssi inspiroi minua jatkamaan sosiologian opiskelua, kiitos mielenkiintoisesta kurssista!

Pidin kurssin työskentelymuodosta! Oletin tavallista luentoihin pohjautuvaa kurssia, mutta seminaarimainen työskentely piristi syksyä. Kurssi auttoi ymmärtämään, että kaikesta ympärillämme tapahtuvista ja olevista asioista saa jollain tapaa viritettyä sosiologista ajattelua tai jopa keskustelua ja pohdintaa. Kurssilla oli rento ja avoin ilmapiiri, jossa jokaisella oli matala kynnys ilmaista omia ajatuksiaan keskusteltavista asioista.

Keskusteleva ja vähemmän hierarkkinen kurssi oli minusta innostava ja oli mukava kuulla muiden opiskelijoiden mietteitä asioista. Olisi ollut mukavaa, jos olisin rohjennut osallistua enemmän keskusteluun luennoilla ja kommentoida myös muiden ryhmien esittämiä ideoita, sillä ne olivat ajatuksia herättäviä. Ymmärrän kyllä, että useamman pienemmän ryhmän saaminen vaatisi kurssin vetäjiltä enemmän resursseja, kun kurssi kuuluu kaikilla sosiologian opiskelijoilla välttämättömiin opintoihin. Muutamien aiempien kommentoijien esiin nostama ohjauksen niukkuus oli minusta hyväkin asia: silloin joutuu itse miettimääen enemmän, mitä tekee ja miksi, kun ei voi tukeutua jonkin ohjeen antamaan kaavaan. Koin, että rohkaisua omiin kykyihin luottamiseen tehtävien kanssa sai aika hyvin, mutta ehkä sitä voisi saada enemmänkin. Kun minimisuoritusta ei ollut määritelty, tuli ehkä tehtyä asioita huolellisemmin, kuin jos ne olisi määritelty. Jos olisi esimerkiksi pitänyt tuoda esiin n asiaa keskustelusta, olisi keskustelu saattanut kaventua ja muuttua vaaditun asiamäärän keksimiseksi pohtivan keskustelun sijaan. Ehkä keskustelun esittelyssä voisi kuitenkin toivoa suurempaa kiteyttämistä ja tärkeiden asioiden poimimista keskustelun joukosta.