Kehittyvät verkkopalvelut

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on Kehittyvät verkkopalvelut -kurssin ja sen Wikiopisto-osuuden esittelysivu.

Kenelle ja mitä[muokkaa]

Kehittyvät verkkopalvelut -kurssi on suunnattu Turun ammattikorkeakoulun erikoistumisopintojen (60 op) opiskelijoille ja se käydään läpi tammi-maaliskuussa 2011. Ulkopuoliset eivät voi osallistua kurssille, mutta ovat tervetulleita seuraamaan kurssin ja sen wikin kehittymistä.

Kurssin oppimisympäristönä käytetään osittain suomenkielistä Wikiopistoa. Kurssin päätyttyä opiskelumateriaali siirretään sopivilta osin Wikiopiston itseopiskelukurssiksi.

Kurssin tavoitteet[muokkaa]

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää verkkojulkaisemisen perusperiaatteet
 • määritellä sosiaalisen median tunnuspiirteet
 • huomioida sosiaalisen median vaikutuksen kirjasto- ja tietopalveluissa
 • käyttää erilaisia sosiaalisen median työkaluja

Kurssin sisältö[muokkaa]

 • verkkoympäristö
 • verkkojulkaiseminen
 • sosiaalinen media
 • vuorovaikutteinen media
 • sosiaalisen median työkalut

Muuta kurssista[muokkaa]

 • laajuus: 5 opintopistettä, 135 tuntia
 • suoritustapa: lähiopetus (pienryhmä- ja tutoriaalityöskentely), itsenäinen opiskelu (oppimistehtävät, kirjallisuuteen perehtyminen)
 • arviointi: aktiivinen läsnäolo opetuksessa, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen, asteikkona hyväksytty / täydennettävä / hylätty
 • vetäjä: Leena Järveläinen
 • kurssisivut