Kehittyvät verkkopalvelut - 2011

Wikiopistosta

Kehittyvät verkkopalvelut - 2011 -kurssi on päättynyt!

Osasta materiaalia on kurssilaisten yhteistyönä tehty Wikiopistoon itseopiskelumateriaali kirjastolaisille: Verkkopalvelujen alkeet kirjastoille

Tervetuloa opintojakson Kehittyvät verkkopalvelut -wikiympäristöön![muokkaa]

Kuten ehkä esittelysivulta luit, käytämme tämän opintojakson aikana oppimisympäristönä mm. tätä Wikiopiston tarjoamaa tilaa. Tänne kokoamme yhdessä aiheisiimme liittyvää materiaalia, oppimistehtäviä ja -vastauksia, kommentteja, keskusteluja ja ylipäätään kaikkea, mikä tukee oppimista kurssimme aiheista.

Opintojakson ydinasiat[muokkaa]

As with most internet-related issues, if you try to find out what something means you often end up in a more confused state than when you started. Phil Bradley teoksessa How to use Web 2.0 in your library (s. 1)

Opintojaksoa täydentävät asiat[muokkaa]

Ydinaineisto (= pakollinen kurssimateriaali)[muokkaa]

Täydentävä aineisto[muokkaa]

 • Anne-Maritta Tervakarin & Kirsi Siliuksen hyvä ja kattava oppimateriaali Verkkopalvelun sisällöntuotanto Tampereen teknillisen yliopiston Hypermedialaboratoriossa opintojaksoa
 • Anne-Maritta Tervakarin & Kirsi Siliuksen hyvä ja kattava oppimateriaali Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi Tampereen teknillisen yliopiston Hypermedialaboratorion opintojaksoa varten
 • Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla: Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia (pdf-tiedosto); tekijät Rami Heinisuo, Sanna Koskela ja Reetta Saine; Opetusministeriön julkaisuja 2004:5
 • Autio-Tuuli & Seppälä: Kirjaston vastaus informaatioympäristön muutokseen: semanttinen web, ontologiat ja standardit osana kirjastojen tiedonhallinnan infrastruktuuria. Informaatiotutkimus, 2010, 29, 3, 4. artikkeli (pdf-tiedosto)
 • Hypén: Kaunokirjallisuuden sisällöt ja kontekstit kaunokirjallisuuden verkkopalvelu semanttisen webin sovelluksena. Informaatiotutkimus, 2009, 28, 1, 1. artikkeli, (pdf-tiedosto)
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto: sivuilta löydät runsaasti tietoa tietosuojaan liittyen; toimiston tavoitteena on ylläpitää ja edistää kansalaisten perusoikeutena olevaa oikeutta yksityisyyteen.
 • Puustinen, Marja: Opettajat jätetty yksin - työnantajan opastettava uusiin välineisiin, tietosuojavaltuutettu muistuttaa. Opettaja, 2009, 51-52, s. 16-19: artikkelin aiheina sosiaalisen median käyttö opetuksessa ja tietosuoja sekä internet-palvelujen käyttöehdot.
 • tietoa Wikin käyttäjätunnuksesta
 • Viisautta wikin tekoon: Wikikirjastossa oleva materiaali, jonka tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeen Wikit ja blogit opetuksessa ja sisältöjen tuottaminen -kehittämisryhmässä.
 • Viisautta blogin käyttöön: Wikikirjastossa oleva materiaali, jonka tuotanto on käynnistynyt lokakuussa 2010 ja siemensisällön on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2011. Oppaan siemensisältöä tuottamaan on koottu ryhmä blogien parissa toimineita.

Erityisaineisto[muokkaa]

Kirjallisuusluettelo[muokkaa]

Artikkelit[muokkaa]

 • Salonharju, Inkeri: Kirja tietoverkkojen maailmassa. Helsingin yliopiston kirjasto, 2003 Voiko internetissä julkaistu artikkelikokoelma ilman painettua vastinetta olla laatujulkaisu ja kirja?
 • Anttiroiko, Ari-Veikko: Kirjasto 2.0 yleiset kirjastot sosiaalisen median hyödyntäjinä. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 38 (2010) : 4, s. 377-395. Sosiaalisen median haltuun- ja käyttöönotto yleisissä kirjastoissa.
 • Tuominen, Kimmo: Kirjasto 2.0 ja tulevaisuuden näyttöluettelot Kirjastojärjestelmien uudet ominaisuudet ja niiden mahdollisuudet.
 • Olsbo, Pekka: Opinnäytteiden verkkojulkaiseminen uudistuu (pdf-tiedosto) Muutokset opinnäytetöiden verkkojulkaisemiseen.
 • Erämetsä, Harri: E-thesis - Helsingin yliopiston verkkojulkaisun pioneeri. Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti 44 (2002) : 4, s. 29-31. -. E-thesis vie Helsingin yliopiston verkkojulkaisuja modernimpaan suuntaan.

Kirjallisuus[muokkaa]

 • Kuvaja, Mari: Nykyajan napalm, Web 2.0 : muotiblogit - markkinointiviestinnän ja kulttuurin kohtaaminen verkossa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketoiminta ja palvelut -yksikkö : jakelu: Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto, 2010. Markkinointiviestinnän vaikutus verkkokulttuuriin.
 • Hypén, Kaisa: Kirjasto 2010 : lukijat, tekstit ja verkko. Helsinki : BTJ, 2009. Kirjasto tänäpäivänä.
 • Karppinen Iiris ja Piukkula Juha: Kirjastot it-ympäristössä. Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 2005. Kirjaston IT-ympäristön kehittäminen ja hallinta.
 • Holmberg, Kim., Huvila, Isto., Kronqvist-Berg, Maria., Nivakoski, Outi., Widén-Wulff, Gunilla: Kirjasto 2.0 : muuttuva osallistumisen kulttuuri. Helsinki : BTJ, 2009. Muuttuva kirjastokulttuuri.
 • Saramäki, Annukka: Kirjasto 2.0 suomalaisissa kirjasto- ja informaatioalan lehdissä. Tampereen yliopisto, 2010. Uuden kirjastomallin käsittely kirjastoalan lehdissä.

Englanninkielinen kirjallisuus[muokkaa]

 • Arms, William Y: Digital libraries. MIT Press, cop. 2000. Elektroninen kirjasto ja verkkojulkaiseminen.
 • Ferreira, Sueli Mara Soares Pinto ja Savard, Réjean: The virtual customer : a new paradigm for improving customer relations in libraries and information services. München : Saur, 2005. Asiakaspalvelun kehittäminen informaatiopalveluissa.
 • Kuhlthau, Carol Collier: Seeking meaning : a process approach to library and information services. Westport (Conn.) : Libraries Unlimited, 2004. Informaatiojärjestelmien ja palveluiden kehittäminen.
 • Lewis-Guodo Liu: The role and impact of the internet on library and information services. Westport : Greenwood, 2001. Internetin vaikutus kirjasto- ja tietopalveluihin.
 • Godwin, Peter., Parker, Jo: Information literacy meets Library 2.0. London : Facet, 2008. Informaation lukutaito ja Kirjasto 2.0.


Takaisin kurssin esittelysivulle