Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Kurssimateriaalit ja lukemistot

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Linkkejä[muokkaa]

Oppaita wikien tekoon & käyttöön[muokkaa]
 • Wikipedian käyttäjän käsikirja [21]
 • Viisautta wikin tekoon [22]
 • Wikit opetuskäytössä [23]

Muista työvälineistä[muokkaa]

Kirjallisuutta[muokkaa]

Artikkeleita[muokkaa]
 • Bauwens, Michel (2005). The Political Economy of Peer Production [24]
 • Bauwens, Michel & Wainwright, Hilary. 2012. ”Peer-to-peer production and the coming of the commons.” Red Pepper. July 2012. [25]
 • Bawden, David (2001). Information and digital literacies; a review of concepts [26]
 • Berry, David (2005) [27]
 • Chan, Leslie (n/a). Open Access: Promises and Challenges of Scholarship in the Digital Age [28]
 • eLearning Papers (useilla kielillä, myös suomeksi) [29]
 • Giroux, Henry (2009). The Spectacle of Illiteracy and the Crisis of Democracy. Truthout [30]
 • Jakonen & al. (2010). Toisenlainen tuotanto on mahdollinen. [31]
 • Kahn, Richard (2009). Critical Pedagogy Taking the Illich Turn [32]
 • Kellner, Douglas & Share, Jeff. 2007. ”Critical media literacy, democracy, and the reconstruction of education.” In D. Macedo & S.R. Steinberg (Eds.): Media literacy: A reader. New York: Peter Lang Publishing. s. 3-23. [33]
 • Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2005). Digital Literacies: Policy, Pedagogy and Research Considerations for Education [34]
 • Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2006). Blogging as Participation: The active sociality of a new literacy [35]
 • Mackey, Thomas (2011). Transparencey as a catalyst for interaction and participation in open learning environments. First Monday 16 (10) [36]
 • Rantala, Leena (2007). Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa. Teoksessa Aittola, Tapio ym. (toim.), Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 137–152. [37]
 • Rantala, Leena (2008). "Nämä ovat tärkeitä askeleita, kun näitä taitoja tarvitsee oikeasti": digitaalisten lukutaitojen oppimis- ja opetuskäytäntöjä kirjaston nettitorilla. Teoksessa Lanas, M., Niinistö, H. & Suoranta, J. (toim.). Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 2. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 167–192. [38]
 • Shor, Ira. What is Critical Literacy? Journal for Pedagogy, Pluralism & Practice [39]
 • Staley, D. (2009). Managing the Platform: Higher Education and the Logic of Wikinomics. EDUCAUSE Review 44 (1) (January/February 2009): 36–47. [40]
 • Streckeisen, Peter (2009). Knowledge Society — or Contemporary Capitalism's Fanciest Dress. Analyse & Kritik [41]
 • Suoranta, Juha (1998). Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus. Tiedotustutkimus 21 (1), 32-45 [42]
 • Suoranta, Juha (2009) Wikioppiminen ja radikaali tasa-arvo [43]
 • Suoranta, Juha (2007). Rancière radikaalista tasa-arvosta ja kasvatuksesta. Teoksessa Katajamäki, Heli ym. (toim.) Lukija- ja käyttäjälähtöinen viestintä (ss. 115–126) [44]
 • Suoranta, J. & Vadén, T. (2004) Breaking radical monopolies. Towards political economy of digital literacy. eLearning, 1 (2), [45]
 • Suoranta ja monet muut Mode 2 [46]
 • Vadén, Tere (2002). Digitaalinen nominalismi. Koodiutuminen ja tiedon omistajuuden ongelma tietoyhteiskunnassa [47]
 • Vadén, Tere & Suoranta, Juha (2008) Social media and levels of freedom [48]
 • Vadén, Tere & Suoranta, Juha (2009) A definition and criticism of cybercommunism. Capital & Class [49] tai [50]
 • Vainio, Niklas (2006). Muuttaako wikipedia käsitystämme tiedon luonteesta? [51]
 • Varto, Juha & Vadén, Tere (2010). Tepedity of the Majority and Participatory Creativity. In Sonvilla-Weiss, Stefan (ed.). Mashup Cultures. SpingerLink. [52]
 • Weller, Martin (2009) Using learning environments as a metaphor for educational change [53] tai pdf [54]
 • Willinsky, John (2007). Of Critical Theory and Critical Literacy [55]
 • Woolsey, Kristina (2005). New Media Literacies. A Language Revolution. [56]
Kirjoja, selvityksiä[muokkaa]
 • Aalto, Hanna-Kaisa, Ahokas, Ira & Kuosa, Tuomo (2008) Yleissivistys ja osaaminen työelämässä 2030 - menestyksen eväät tulevaisuudessa. [57]
 • Apajalahti, Ahto & Sotala, Kaj (2010). Jokapiraatinoikeus. Helsinki: WSOY. [58]
 • Communication theory b:en:Communication_Theory
 • Cummings, Robert & Barton, Matt (toim.) (2009). Wiki Writing: Collaborative Learning in the College Classroom [59]
 • Davidson, Cathy N. & Goldberg, David Theo (2009). The Future of Learning Institutions in a Digital Age. The MIT Press [60]
 • Efimova, L. (2009). Passion at work: blogging practices of knowledge workers. Enschede, Netherlands: Novay. [61]
 • Fountain, R. Wiki Pedagogy [62]
 • Freire, Paulo, Pedagogy of the Oppressed, 1971 (luvut 1-3; luvussa 2 banking versus dialogical concept of education) [63]
 • Gilbert, Ian (2011). Why Do I Need A Teacher When I've Got Google? London & New York: Routledge. [64]
 • Introduction to Free Software [65]
 • Ito, M. et al. (2009). Hanging Out, Messing Around, Geeking Out: Living and Learning with New Media [66]
 • Knobel, M. & Lankshear, C. A New Literacies Sampler. Peter Lang, 2007. [67]
 • Lankshear, C. & Knobel, M. (Eds.) (2008). Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices. New York: Peter Lang [68]
 • Lakkala, Minna (2010) How to design educational settings to promote collaborative inquiry: Pedagogical infrastructures for technology-enhanced progressive inquiry [69]
 • Lallana, Emmanuel & Uy, Margaret (2003). The Information Age b:en:The_Information_Age
 • Lietsala, Katri & Sirkkunen, Esa (2008). Social media. Introduction to the tools and processes of participatory economy [70]
 • Matikainen, Janne: Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla. Helsingin yliopisto, Viestinnän tutkimuskeskus CRC 2009.[71]
 • Merikivi et al (toim.), Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta. Nuorisotutkimusseura [72]
 • Mulari, Heta (toim.), Solmukohtia. Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen, Nuorisotutkimusseura [73]
 • Stian Rødven Eide (2009). Free Beer 1.0 [74] [75]
 • Scholz, R. Trebor (toim.) (2011) Learning throught Digital Media. New York: The Institute for Distributed Creativity [76] tai [77]
 • Suoranta, Juha & Vadén, Tere. (2008). Wikiworld. [78]
 • Tornero, José & Varis, Tapio (2011). Media Literacy and New Humanism. [79]
 • Willinsky, John (2006). The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship [80]
Lehtiä[muokkaa]
 • Critical Literacy [81]
 • Darkmatter [82]
 • e-Learning [83]
 • e-Learning and Education [84]
 • Electronic Journal of e-Learning [85]
 • European Journal of Open, Distance and e-Learning [86]
 • Emerging Technologies in Learning [87]
 • Information Technologies & International Development [88]
 • International Journal of Learning and Media [89]
 • Journal of Media Literacy Education [90]
 • Seminar.net [91]
 • Triple C - Cognition, Communication, Co-Operation [92]
 • Widerscreen [93]
Videoita[muokkaa]
 • Teemu Leinonen: "Oppimisyhteiskunta? - tietoyhteiskunta ja oppiminen" (90min) [94]
 • M. Wesch: "Web 2.0: The Machine is Us/ing Us" [95]
 • Douglas Rushkoff: Program or be programmed

Alan (nyky)klassikot[muokkaa]

 • Dewey, John, Democracy and Education s:en:Democracy_and_Education, 1916.
 • Dewey, John, The Public and its Problems, 1927, (suom. Julkinen toiminta ja sen ongelmat, 2006).
 • Freire, Paulo, Pedagogia do Oprimido, 1974, (suom. Sorrettujen pedagogiikka, 2005) [96]
 • Gee, James Paul, What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy, 2003.
 • Habermas, Jürgen, Strukturwandel der Öffentlichkeit (suom. Julkisuuden rakennemuutos, 2007)
 • Himanen, Pekka, Hakkerietiikka
 • Illich, Ivan, Deschooling Society (suom. Kouluttomaan yhteiskuntaan, 1971) [97]
 • Lankshear, Colin & Knobel, Michelle, Digital Literacies
 • Lessig, Lawrence, The Future of Ideas [98]
 • Lessig, Lawrence, Free Culture [99]
 • Lash, Scott, The Critique of Information
 • Rancière, Jacques, The Ignorant Schoolmaster [100]
 • Suoranta, Juha & Vadén, Tere, Wikiworld [101]
 • Zizek, Slavoj Cyberspace Lenin - Why Not? [102]
 • To be continued

Wanhat klassikot[muokkaa]

 • Immanuel Kant, "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? [103], englanniksi "What is Enlightenment?" [104]