Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Syksyn 2011 kurssi/ABC-piiri/Pöytäkirja 9.11.

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Lukupiiri ke 9.11.2011 klo 14-16, paikalla kaikki ryhmän jäsenet eli Kaisa, Kalle H., Kalle M., Heikki, Aleksi ja Saila, joka toimi myös sihteerinä.


Kaisa alusti Leena Rantalan artikkelista Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa (http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7166-7.pdf). Kaisan alustuksen jälkeen keskustelimme muun muassa seuraavista asioista:

Aluksi totesimme, että Rantalan teksti liikkui melko yleisellä tasolla ja näkökulma jäi tavallaan puuttumaan. Mietimme mikä on kirjoittajan oma mielipide tai näkemys aiheesta.

Rantala kirjoitti artikkelissaan "sissisodasta", jäimme miettimään kuka tätä sissisotaa käy, ja ketä vastaan. Pohdimme, että nykyään ihmissuhteet ovat paljolti sidottuja tekniikkaan, joten ehkä pitäisi sotia sen puolesta, että ihmiset kohtaisivat "aidosti" toisensa, eivät koneiden välityksellä.

Huomasimme myös, että Rantalan artikkelissa käsitys kasvattajasta oli täysin erilainen kuin edellisessä lukupiirikokoontumisessamme käsittelemässämme artikkelissa (Suoranta, Juha (2007). Rancière radikaalista tasa-arvosta ja kasvatuksesta): Rantalan artikkelissa kasvattaja nähdään johtajana, auktoriteettina, "johdattajana". Koimme myös että Rantalan artikkelissa oli realistisempi näkemys esim. muutoksesta ja kasvattamisesta.

Pohdimme myös "lukutaito"-sanan merkitystä ja yleensä lukutaidon merkitystä. Mielestämme artikkelissa ei kunnolla avattu, selitetty eikä rajattu lukutaito-sanan merkitystä, mikä vaikeutti ymmärtämistä jonkin verran. Pohdimme myös lukutaitoa yleisesti ja sitä, miten erilainen merkitys sillä on erilaisissa konteksteissa ja esim. kulttuureissa. Onko eri asia olla lukutaidoton vaikkapa Suomessa, jossa hyvin suuri osa ihmisistä on lukutaitoisia, kuin yhteiskunnassa, jossa suuri osa ihmisistä on lukutaidottomia?

Jonkin verran pohdimme myös kritiikkiä ja kriittisyyttä. Mitä kriittisyys on tai ei ole? Tulimme ainakin siihen johtopäätökseen, että kriittisyys vain kriittisyyden vuoksi ei ole toivottavaa.

Keskustelussa jäi myös hieman epäselväksi, mikä on "kolmas tila", mikä artikkelissa mainitaan. Tästä ei oikein syntynyt järkeviä ideoita eikä käsityksiä.