Oman yhteisön kehittämisprojektin kulmakivet

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa aloitussivulle


Innostamisen elementti: Innostavan projektin elementit ja onnistuneen ongelmanratkaisuprojektin avaimet

Sosiaalisen median elementti: Mind Meister - projektin rakentaminen

Ongelmanratkaisun elementti: Ratkaisumallista päättäminen


Projektin ideointi ja mallintaminen 4.2.2013

Ennakkotehtävän purkaminen: kukin esittelee mietteensä tulevaisuusdialogissa esille tulleista ongelmista, niiden ratkaisuista ja ratkaisujen käyttökelpoisuudesta.

Lähdetään ideoimaan ja mallintamaan omaa projektia, mikä aktivoi omaa yhteisöä sosiokulttuurisen innostamisen ja sosiaalisen median elementtejä hyödyntäen.

Työskentely tapahtuu Skypen välityksellä ja kaikilla on auki sama dokumentti (UserVoice).

Jakaannutaan tarvittaessa pienempiin ryhmiin oman mielenkiinnon mukaan, jos kehitteillä on toisistaan poikkeavia hankemalleja.


Tehtävä:

Kirjoita blogiin ajatuksiasi, miten vapaaehtoisia innostetaan ja millaisia ihmisiä halutaan mukaan/ketkä saattasivat haluta mukaan.


Taustamateriaalia:

Vapaaehtoisten rekrytointi Kansalaisyhteiskunta.fi

Sosiaalisen median käyttäminen projektien johtamisessa