Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kansalaisfoorumin Wikiopisto-sivun pääsivulle

Avaa koulutuksen esite

Mitä?[muokkaa]

Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa on Kansalaisfoorumin tuottama opintojakso, jossa tutustutaan sosiokulttuurisen innostamisenperiaatteisiin ja yksinkertaisiin sosiaalisen median välineisiin.

Opintojaksolla pohditaan yhdessä sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuuksia yhteisön tai yhdistyksen arjessa ja mallinnetaan innostamisen periaatteita noudattaen kehittämisprojekti hyödynnettäväksi oman yhteisön toiminnassa.

Kenelle?[muokkaa]

Sinulle, joka olet sosiaalisen median hyötykäytöstä kiinnostunut yhdistystoimija.

Sinulle, joka näet sosiaalisen median lisäarvona yhdistystoiminnalle.

Sinulle, joka tunnet sosiaalisen median, mutta et osaa yhdistää sen viihde- ja hyötykäyttöä.


Tavoitteita[muokkaa]

Toimiviin yksinkertaisiin sosiaalisen median välineisiin ja innostamisen periaatteisiin tutustuminen vertaisoppimisen periaatteella.

Sosiaalisen median hyödyntäminen innostamisen välineenä yhdistyksen arjessa.

Sosiokulttuurisen innostamisen idean avaaminen paikallistason toimijoille.

Erilaisten ongelmanratkaisumallien soveltaminen verkossa.

Konkreettisen projektin tai hankkeen mallintaminen.

Uusien keinojen löytäminen ihmisten mukaansaamiseksi seuratoimintaan.

Uusia ideoita sisäiseen tiedottamiseen ja näkymiseen ulospäin.


Koulutuksen rakenne ja työskentelytapa[muokkaa]

Wikiopiston materiaali on pyritty rakentamaan sellaiseksi, että koulutusjakson voi viedä läpi myös itseohjautuvasti.

Kurssilla vuorottelevat käsiteltäviin teemoihin tutustuminen ja yhteinen pohdinta sekä käsiteltyjen aiheiden työstäminen ja konkreettisten tehtävien tekeminen vertaisoppimisen periaatteella.

Koulutuksessa noudatetaan sosiokulttuurisen innostamisen periaatteita käyttäen yksinkertaisia sosiaalisen median välineitä.

Koulutuksen tuotoksena on tarkoitus mallintaa osallistavasti käytännön prosessin kautta sosiokulttuurisen innostamisen periaatteita noudattava projekti, jossa hyödynnetään sosiaalisen median välineitä.

Dokumentointi[muokkaa]

Koulutuksen aikana jokainen kirjoittaa omaa Blogger-blogia

Valmiin wikiopistorungon keskustelupalstalle on hyvä koota yhteisesti ko. aiheeseen liittyviä yhteisiä pohdintoja.

Dokumentointia suoritetaan koulutuksen aikana tutuksi tulevilla sosiaalisen median välineillä, kuten EtherPadiin tai Google Driven asiakirjaan kirjattavalla lokikirjalla, josta on kurssin seurannan lisäksi on linkki kaikkiin yhteisen matkan aikana luotuihin dokumentteihin.

Google Driven työkaluja - Google Docs ja Google presentation - käytetään ryhmän sisäisessä viestinnässä.


Kurssin kulku[muokkaa]

AVO2 Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa -opintokonaisuuden sisältö
Etusivu Innostamisen idea ja sosiaalisen median mahdollisuudet Ongelma/haaste/yhteinen haaste Ongelman taustat ja kokonaiskuvan luominen Ongelman ratkaisujen ideointi Oman yhteisön kehittämisen kulmakivet Innostajan rooli, tulen kantaja ja antaja Ratkaisun toteuttaminenMateriaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY. Nettikansa-opintokokonaisuus