Ongelman ratkaisujen ideointi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa aloitussivulle


Innostamisen elementti: Dialogi (minä ja sinä suhde)

Sosiaalisen median elementti: Ratkaisuideoiden peilaaminen laajemmilla foorumeilla. Keskustelupalstat

Ongelmanratkaisun elementti: Ratkaisukeskeiset mallit verkossa?


Jakson tavoitteena on oppia hyödyntämään verkkoa käsiteltävän ongelman ratkaisujen ideoinnissa ja harjoitella käytännössä verkossa käytävää dialogia.


Dialogi ja Google presentation -esityksen tekeminen 28.1.2013

Dialogin periaatteet Google presentation -diaesityksenä

Käydään läpi tulevaisuusdialogi Skypessä: Ajatukset kirjataan Etherpadiin. Pohditaan 1-3 ongelmaa ja niiden tilannetta muutaman vuoden päästä.

Tulevaisuuden muistelussa kaikki pohtivat vuorollaan ääneen muistelun vetäjän esittämiä kysymyksiä:

Kuvitellaan, että ollaan vuodessa 2017 ja asiat ovat nyt yhteisössäsi melko hyvin. Miltä ne näyttävät sinun kannaltasi?

Mitä itse teit myönteisen kehityksen aikaansaamiseksi? (ja mistä sait ideoita, voimaa tukea) Millaista tukea sait?

- Mistä olit huolissasi ”silloin viisi vuotta sitten” ja mikä sai huolesi vähenemään?

- Mikä yhteisössä oli vuonna 2012 hyvin? Miten näitä hyviä tapoja ja käytäntöjä pidettiin yllä?


Tehdään yhdessä EtherPadin kirjauksista Google presentation -diaesitys


Google presentation -diaesitys dialogista.


Tehtävä:

Pohdi tulevaisuusdialogissa ideoitujen ratkaisujen ja niihin liittyneiden toimenpiteiden käyttökelpoisuutta yhteisen ongelman/yhteisten ongelmien näkökulmasta.

Pohdi em. ratkaisujen käyttökelpoisuutta omassa yhteisössäsi.

Dokumentointi blogiin.


Taustamateriaalia:

Dialogi: Vastavuoroista ja tasavertaista keskustelua. (Wikipedia)

Katso myös Dialogi oppimisessa ja opetuksessa (Verkkotutor, TYT)

Ratkaisukeskeinen oppiminen: (Verkkotutor)

Slide Share -esitys dialogista(Dailydiego)

Ongelmanratkaisun vaiheet

Ikkunoita dialogipedagogiikkaan