Oppimisen äärellä

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tässä osiossa pohdimme ihmisen kasvua ja oppimista.

Perehdy linkkien kautta - tai hakukoneita tai muita lähteitä hyödyntäen - jakson sisältöihin ja tee jakson teemoihin liittyvät tehtävät osiossa oppimistehtävät.


Kehittyvä ihminen

Ihmisen kehitysvaiheet, lähteenä Erikssonin teorian (Kannaksen lukio) elämänkaaren kahdeksan kehityskriisiä –pohjalta, ja/tai elämänkaari kehityksen kuvaajana; 0-16/22 v, 20-40 v, 40-60/65 v.

Persoona vs yhteisö. Toiseuden merkitys ihmiseksi kasvussa. (herätteitä esim. Opi ja ohjaa -kirjassa olevan artikkelin pohjalta).


Mitä on oppiminen tai älykkyys.

Ihmiskäsitys: biologinen, behavioristinen, humanistinen, holistinen, jne... Katso myös Ihmiskäsitys (Kajaanin AMK)

Oppimiskäsitys (Verkkoluotsi Chydenius-instituutti): behavioristinen, humanistinen, konstruktivistinen...

Oppimistyyli (tyossaoppii.fi): esim. aktiivinen osallistuja, käytännöllinen toteuttaja, looginen ajattelija harkitseva tarkkailija. Katso myös oppimistyylit (Ks. Otala, L. 1999).

Oppimistyylitesti (Humanic): Mieti mitkä oppimistyylit ovat itselläni vahvoja (visuaalinen, auditiivinen, taktiilinen, kinesteettinen) ja miten erilaisia oppimistyylejä voisi huomioida opetuksessa.

Gardnerin malli kahdeksasta älykkyyden lajista: mitkä niistä ovat itsellä vahvoja ja miten vahvistan ja hyödynnän älykkyyksiä ohjaajana?

Tutustu käsitteisiin kasvatus, pedagogiikka, andragogiikka, didaktiikka, oppiminen, opetus, hiljainen tieto, yhteisökasvatus, oppimisympäristö.


Oppimisympäristöt (Verkkotutor/TYT): Mieti missä ihminen oppii; formaali, in- ja nonformaali järjestelmä. Pohditaan käsitteitä esimerkiksi niitä kuvaavan yhdistämistehtävän tai oppimispelin avulla.


Oppimistehtävät

1. Tutustu Eriksonin teoriaan ihmisen kehitysvaiheista. Miltä teoria sinusta vaikuttaa? Miten tämän teorian perusteella huomioisit ryhmän ohjaajana ikäkausia kouluiästä keski-ikään?

2. Tutkaile Gardnerin kahdeksaa älykkyyden lajia. Mitkä niistä ovat itselläsi vahvoja? Mitä tunneäly mielestäsi tarkoittaa?

3. Edellisessä tehtävässä tutustuit erilaisiin oppimistyyleihin. Millainen olet oppijana ja mitkä niistä koet omiksesi? Miten vahvistaisit omia oppimistyylejäsi?


Kirjoita ajatuksiasi oppimistehtävistä keskustelualueelle

Vertaisoppiminen opintokerhossa -aloitussivulle