Vertaisoppiminen opintokerhossa

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
KANSALAISFOORUMI cmyk.png

Kansalaisfoorumin Wikiopisto-sivun pääsivulle

Johdanto[muokkaa]

Vertaisoppiminen opintokerhossa on Kansalaisfoorumin tuottama opintopiiri, jonka tarkoituksena on johdattaa yhteisen kehittelyn ja vertaisoppimisen kautta osallistujia kohti uutta omaehtoista, ihmislähtöistä ja innostavaa oppimisen kulttuuria.

Opintokerhon toiminta perustuu yhdessä tekemiseen ja omaan aktiivisuuteen wikikirjoittamisessa. Vertaisoppiminen opintokerhossa -teemat on suunniteltu toteutettavaksi ohjatusti, mutta opiskeluun voi osallistua myös ilman ohjausta.

Vähintään 5 henkilön ryhmä voi opiskella tätä aineistoa omaehtoisesti opintokerhomuotoisesti. Tällöin ryhmä voi toimia Kansalaisfoorumin opintokerhona ja saada taloudellista tukea toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Opintokerhotoiminnan ohjeet ja tarvittavat lomakkeet

Ohjeita käyttäjille[muokkaa]

Millaista opintokerhotyöskentely on

Opintokerho on opinnollinen pienryhmä, joka opiskelee itsenäisesti ja tavoitteellisesti ryhmän jäsenille tärkeitä asioita. Opintokerholle ominainen yhteisöllinen työskentelytapa on parhaimmillaan oma ja ryhmän yhteinen oppimisprosessi, jossa jokaisen ryhmän jäsenen tieto ja osaaminen saadaan mukaan ja päästään sitä kautta haluttuihin tavoitteisiin.

Wikiin kirjoittaminen

Wikityöskentely ja -opiskelu perustuu siihen, että sivuja muokataan, kommentoidaan toisten kirjoituksia ja julkaistaan omia näkemyksiä.

Klikkaamalla keskustelu -painiketta, voit kommentoida wikisivua keskustelusivulla. Tallenna teksti.

Kun haluat muokata valmiiksi kirjoitettua tekstiä, klikkaa muokkaa -painiketta. Muokkauksen jälkeen tallenna muutokset.

Alasivun eli sisäisen linkin teko tapahtuu niin, että valitset työkaluista sisäisen linkin (Ab), kirjoitat sille haluamasi nimen ja tallennat sivun. Tämän jälkeen voit ryhtyä kirjoittamaan luomaasi sivua. Ulkoisen linkin saat vastaavasti klikkaamalla työkaluista maapallon kuvaa.

Lisäohjeita

Opiskelu

Jokainen teema sisältää oppimistehtäviä, jotka omalta osaltaan ohjaavat oppimisprosessia. Osallistujat luovat yhdessä koko opintokokonaisuuden tavoitteet, ja kunkin teeman tavoitteet. Jokaiseen tehtävään liittyy opiskeluaineisto (linkit ja kirjallisuusluettelo) sekä tehtäväpalaute, joka käsittää yhteisen kirjallisen keskustelun (keskustelualueella). Tehtäväpalautteeseen osallistuvat sekä opiskelijat että ohjaajat. Tarkoituksena on saada aikaan osallistujien kesken yhteinen, uuden tiedon luomisprosessi. Keskeisiä ovat osallistujien omat kokemukset ja niiden jakaminen muille sekä kokemusten jatkokehittäminen yhdessä muiden kanssa.

Tärkeimmät osaamistavoitteet[muokkaa]

Tärkeimmät osaamistavoitteet yhteisöllisessä vertaisoppimisessa:

- Sosiaalisen median sovellukset oppimisympäristönä

- Omaehtoisuus ja itseohjautuvuus

- Yhdessä sovitut tavoitteelliset oppimisprosessit

- Oppimisen vuorovaikutuksellisuus

- Vertaisoppimisen ohjaaminen omaehtoisen oppimisen ympäristöissä

- Ohjaajuudesta vertaisoppimiseen

Teemat ja oppimistehtävät[muokkaa]

Orientoivat oppimistehtävät

Oppimisen äärellä

Yksin ja yhdessä

Kasvatuksen taide - taidekasvatus

Yhteisö ja järjestö oppimisympäristönä

Kirjallisuutta[muokkaa]

Tälle sivulle kerääntyy vertaisoppimiseen sekä tämän oppimisympäristön aineistoihin ja tehtäviin liittyvää kirjallisuutta.


Aalto, Tuija & Uusisaari Marylka Yoe 2009. Nettielämää

Absetz, Brad 1994. Tehdään porukalla - yhteistyön käsikirja.

Filander, Karin & Vanhalakka-Ruoho, Marjatta (toim.) 2009. Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja

Freire, Paulo 2005. Sorrettujen pedagogiikka

Giroux, Henry A & MacLaren, Peter 2001. Kriittinen pedagogiikka

Hiltunen, Mirja & Jokela, Timo 2001. Täälläkö taidetta. Johdatus yhteisölliseen taidekasvatukseen.

Hiltunen, Mirja 2009. Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä.

Kalliala, Eija & Toikkanen Tarmo 2009. Sosiaalinen media opetuksessa

Kurki, Leena 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen

Kurki, Leena 2002. Persoona ja yhteisö

Laine, Anna et al. 2003. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla

Lehtinen Esko & Jokinen Tuija 1999. Tutor. Itsenäistyvän oppijan ohjaaja

Leskinen, Liisa ym. 2002. Opintokerho.

Prashnig, Barbara 1996. Eläköön Erilaisuus. Oppimisen vallankumous käytännössä

Repo-Kaarento, Saara 2007. Innostu ryhmästä

Salakari, Hannu 2009. Toiminta ja oppiminen –koulutuksen kehittämisen tulevaisuuden suuntaviivoja ja menetelmiä.

Salo, Petri & Suoranta, Juha 2002. Sivistyksellinen aikuiskasvatus

Sauren, Kirsi-Marja 2008. Kouluton ja kasvattava yhteiskunta - Illichin utopia. Teoksessa Määttä, Kaarina & Uusitalo Tuula (toim.) 2008. Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tueksi

Skinnari, Simo 2004. Pedagoginen rakkaus

Suoranta, Juha 2000, 2008. Kasvatuksellisesti näkeväksi. Julkaistu digitaalisesti http://tampub.uta.fi

Suoranta, Juha et al. 2008. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Johdatus aikuiskasvatukseen