Orientoivat oppimistehtävät

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Nämä tehtävät ohjaavat ajatuksesi ja avaavat mielesi kohti uuden oppimisproessin merkitysmaisemia. Innostavaa retkeä!

1. Kansansivistys on mitä kansassa on; mitä ihmiset tekevät ja tietävät. Sosiaalisen median suurin suurin arvo ja oivallus on siinä, että kaikki voivat osallistua aineiston aktiiviseen muokkaamiseen ja kehittämiseen. Tätä tehtävää ei ole varattu jollekin asiantuntijoiden joukolle. (Ojanen, 2008).

  • Millaisena itse näet Eero Ojasen sosiaalisen median oivalluksen suhteessa kansansivistyksen määritykseen?

2. Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla (Kalliala-Toikkanen, 2009)

3. Trialogisen oppimisen malli on uusi näkökulma tiedonhankinnan (monologi) ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen (dialogi) rinnalla. Puhutaan tiedonluomisesta, siitä kuinka ihmiset yhdessä kehittävät systemaattisesti yhteisiä kohteita, kuten tekstejä, malleja, teorioita tai tuotteita. Trialogisessa oppimisessa ei vain keskustella ja pohdita vaan ihan oikeasti on tekemisen meininki. Tavoitteena tuottaa yhteisöllisesti jotain yhteistä. (Anu Wulff, 2007) Anun blogi trialogisesta oppimisesta

  • Miten trialogisen oppimisen malli voisi toimia sosiaalisen median opintoryhmässä?

4. Ivan Illichin (1926-2002) mukaan uuden kasvatussuhteen luomisen myötä kasvattavaan yhteiskuntaan siirtyminen muuttaa oppimiseen liittyviä arvostuksia ja nostaa omaehtoisen oppimisen ja itseopiskelun (esimerkiksi juuri opintokerhossa) uudelleen loistoonsa. Yksi Illichin teeseistä on, että itse valitun henkilökohtaisen tapaamisen arvaamaton tulos on arvokkaampaa kuin ammattimainen opetus (ks. Saurén 2008, 136)

  • Mitä mieltä olet/olette tästä väittämästä?

Kirjoita ajatuksiasi näistä oppimistehtävistä keskustelualueelle

Vertaisoppiminen opintokerhossa -aloitussivulle