Syksyn 2009 luennot

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

< Kurssin pääsivu

Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos Kasvatustieteiden laitos

AIKA A11, HYPE A3, MEKAP2 Mediakasvatus ja uudet lukutaidot

Uudet lukutaidot

TEHTÄVÄ A: Määritelkää tai selittäkää 'uusi lukutaito' omalla tavallanne sellaiselle, joka ei ole kuullut koko ilmausta ja jolla ei ole siitä aavistustakaan.

”Uusi ”lukutaito” merkitsee että henkilö osaa hyödyntää uutta, pääasiassa digitaalista mediaa. Osaamiseen kuuluu mm. kriittisyys median sisältöihin ja eri tekstilajien tunnistaminen sekä suhtautuminen niihin asiaankuuluvasti.”

Uusien lukutaitojen kaksi rakenneosaa

1. Tekninen aines (technical stuff), uudet tavat välittää informaatiota

 • Intertekstuaalisuus, hyperlinkit
 • Päivitettävyys vrt. perinteinen media
 • Nopeus vrt. perinteinen media

2. Eetosaines (ethos stuff), ”uudet tavat elää”, uusi elämäntapa

Uuden lukutaidon typologia

Consumption vs. production (lukutaito vs. kirjoitustaito)

 • lukutaidon käsitteen ongelmallisuus, luku- ja kirjoitustaito
 • kuvalukutaito, multimodaalisuus

Relatively low barriers to civic engagement and activism, artistic and other sorts of expression

 • aktiivinen osallistuminen (vs. aktiivinen osallistumattomuus, placebo buttons)

Easy access for creating and sharing (mixing) one’s outputs with others, peer-to-peer relations and informal mentorship

 • monenkeskeinen vuorovaikutus
 • aktiivinen osallistuminen
 • sosiaalinen ryhmittyminen, ryhmäytyminen, ”mediahemmo”, ”mediakäytön heimot”

New forms of socialisation, social connections, collectivism and solidarity

 • toimijuuden logiikka

An ideological battlefield, and the stakes are high: in question are the very ways in which we conceive of the digital sphere and its physical counterparts.

 • viestien tiedostettu hallinta, aktiivinen reflektio
 • valikoiva tarkkuus
 • medialähteet, lähdekritiikki
 • vaikuttamiskeinojen tunnistaminen
 • kriittisyys esim. ”mainosten lukutaito”
 • tiedon valikointi
 • tarkoitusperät
 • valta
 • tiedonvälityksen esteettömyys
 • objektiivista todellisuutta ei ole olemassa, on vain näkökulmia – vaiko onko sittenkin?
 • infoähky, mediatulva vs. mediahallinta, mediasuodatin, mediahygenia, mediasuojelu, ajankäytön hallinta, addiktio (koukku)

”The west and the rest”

TEHTÄVÄ B: tilanteita, joissa sitä tarvitaan:

 • tiedonhaku
  • tiedon lähteiden arviointi
 • elekielen korvaaminen digiympäristössä
 • itsepalvelu, esim. kirjasto, pankit, KELA, poliisi, verovirasto, VR,
  • tekniikan luomat/edelyttämät kategorisoinnit/luokittelut/mahdollisuudet, mahdollisuuksien avaruus (Thomas Kuhn: paradigma, Lars Gustafsson: ongelmanmäärittelyetuoikeus)
  • digialienaatio
  • työllisyys, automatisaatio,
 • digetiikka eli dig lukutaidon etiikka,
 • sanomalehdet viittaa nettiin, nettikielen kärjistykset, jutut jatkaa elämää netissä, painettu versio "netistyy", (yli)nopeus
 • spammi, spostihuijaukset,

Tässä yhden opiskelijan korvin noukkimaa luennolta http://hypermedianne.wikidot.com/hypea3

TEHTÄVÄ D: VISIOTA

 • Joka päivälle oma aihe, teemaopetus, isommat kokonaisuudet
 • Ilmiöpohjainen opetus (Otavan opetus), esim. teemoja: nälkä ja jano, tulevaisuuden työ vrt. problem-based learning
 • Innovaatioyliopiston lakkauttaminen kolmessa vuodessa, rahan siirtäminen perusasteelle
 • Positiivisen palautteen antaminen ja lisääminen, mutta ei yhtä opetusmetodia kaikille
 • Oppimistyylien tunnistaminen
 • Oppilaan ohjaus
 • Lisää rahaa! J'apaljon
 • Ei kun rahat pois! Heti!
 • Värityskirjoja, paljon.
 • Kouluista ulos maailmaan! Osallistumista!
 • Meidät on viskattu - eristetty - erilleen, mutta kutsuttu yhteen!
 • Monitieteisyys & käytäntö
 • Minuuttididaktiikasta pois

Takaisin kurssin pääsivulle Uudet_lukutaidot