Tampereen yliopiston avoin tutkimusrahasto

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tehtävä

Tutkimusrahasto rahoittaa vapaan ja kriittisen tutkimuksen tekemistä.

Ajatus

  • kun uuteen yliopistolakiin sisältyy oletus yliopistojen tutkimuksen ulkopuolisen rahoituksen siunauksellisuudesta tieteen laadun kannalta
  • kun ulkopuolisen lahjoitusrahoituksen keräyksessä toistaiseksi on ollut suurin rooli suuryrityksillä
  • kun yliopiston sisäisestä rahanjaosta tehtävät päätökset ovat tyypillisesti hitaita ja vaativat massiivisia resursseja niin hakijoilta kuin myöntäjiltäkin

syntyy tarve ajankohtaisen ruohonjuuritason yhteiskuntatutkimuksen rahoittamiselle. Tutkimusrahasto kerää lahjoituksina rahaa myönnettäväksi (Tampereen yliopistossa) tällaiselle tutkimukselle (TaY on suluissa siksi, että vastaava konsepti toimii muunkin kotipesän ympärillä). Ajatuksena on, että rahasto voi tukea suhteellisen pienimuotoisia ja nopealiikkeisiä hankkeita, ihannetapauksessa rahoituspäätöksiä voitaisiin tehdä useamman kerran vuodessa.

Mitä 20 eurolla saa?

Lahjoitus voi olla esimerkiksi 0,5-1% kuukausiansiosta, mikä yliopistotutkijoilla tarkoittaa n. 20-50 euroa kuukaudessa, esim. professorilahjoittajalta (puolen prosentin lahjoitussumman mukaan) n. 400 euroa vuodessa. Jos keskimääräinen kuukausilahjoitus on 20 euroa ja mukana on 250 tutkijaa, rahaa on jaettavaksi 15 000 neljännesvuosittain. Se tarkoittaa kahta tai kolmea 2-3 kuukauden rahoitusta, eli vuodessa kymmenkuntaa rahoitettavaa hanketta. Tällaista rahoitusta voi ajatella paitsi ajankohtaisen aiheen tiivistahtiseen selvittämiseen, myös eräänlaiseksi siemen- tai mikrorahoitukseksi suurempien saaliiden hankintaan.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimusrahoitusta anotaan tutkimussuunnitelmilla, jotka ovat avoimesti nähtävissä verkossa. Tärkeintä tutkimussuunnitelmassa on siinä esitetty idea, ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys, jonka voi kiteyttää otsikoksi, kysymykseksi tai tehtäväksi, ja kuvata hankeen toteutus max. puolella sivulla. Tutkimushankkeet esitetään arviointiin anonyymisti.

Rahoitettava tutkimus

Rahastosta rahoitetaan yhteiskunnallista tutkimusta, joka tarttuu nopeasti ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen. Kysymyksessä ei ole perustutkimus, vaan enemmänkin esilläpito- ja osallistu/avaa tutkimusta. Tavoitteena on luoda nopealiikkeistä tutkimusta, jolla osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, avataan uusia horisontteja ja laajennetaan vanhoja näkökulmia. Tällainen tutkimus kirjoitetaan yleisemmin pamfletiksi kuin perinteiseksi tutkimusraportiksi vaikkeivät ne sulje toisiaan pois. Avoin tutkimusrahasto demokratisoi tutkimusta sisällöllisesti, metodisesti ja rahoituksellisesti.

Rahoitettavien tutkimusten valinta

Rahoitettavat tutkimukset valitaan suoralla vaalilla eli kaikki rahaa lahjoittaneet äänestävät tutkimussuunnitelmista ja eniten ääniä saanet rahoitetaan. (Tähän voidaan liittää jonkinlainen rajoitus hankkeiden määrälle, jotta hankkeet saavat hakemansa rahasumman, ei leikattua. Samoin lahjoituksille voidaan määrittää alaraja. Sen sijaan ei niin, että enemmän lahjoittaneet saavat enemmän ääniä: pointti on rahoituspäätösten laajapohjaisuudessa.)

Toteutussuunnitelma[muokkaa]

Vaihe 1.

Perustetaan "sosiaalisten innovaatioiden" Demola-projekti tuottamaan konsepti käytännön toteutuksesta. Demola kerää opiskelijaryhmän, joka tekee työn (tarvitaan ehkä ainakin osaamista ohjelmistopuolelta, lakitietoa ja sosiologia tekeen feasibility-studyä, eli kyseleen yliopistotyypeiltä, mihin olis tarvetta ja mihin vois lähteä mukaan). Tilat ja netti Finlayssonilla. Opiskelijat voivat saada opareita, jos saavat neuvoteltua sen opettajiensa kanssa. Tilaaja (esim. RR mahdollisesti yhdessä muiden kanssa) tapaavat ryhmän kanssa ja ohjaavat toimintaa. Lopuksi konseptiin rinnakkaistekijänoikeudet tilaajalle ja ryhmälle. Kynnyskysymys: opiskelijoille maksetaan projektista, minimi olisi 1000 euroa per projekti.

Kynnyskysymyksen ratkaisu: hankitaan ryhmä sponsoreita. Sponsorit (siis lahjoittajat demola-hankkeen käynnistämiselle) sitoutuvat lahjoittamaan tietyn summan jos ja vain jos koko summa saadaan kokoon. Kun riittävä määrä sponsoreita on koossa, tilaaja voi kerätä rahat ja tilata demolalta toteutus-konseptin. Sponsoriksi voi ryhtyä seuraavasti: laita tähän postaukseen kommentti ja yhteystietosi tai lähetä sähköpostia rr.osuuskunta@gmail.com, niin lisäämme nimesi (tai nimettömyytesi) ja sitoumuksesi listaan. (Kuten ymmärretävää on, lahjoituslupaus on sitova, muuten tästä ei tuu mittään.)

(Koko summa menee tietysti lyhentämättömänä demola-hankkeeseen eli opiskelijoille, RR ja/tai muu mahdollinen konsepti-selvityksen tilaajataho toimii tässä pelkästään organisaattorina. Ryhtymisen demola-hankkeen sponsoriksi voi siis ajatella opiskelijoiden "kesätyön" rahoittamisena.)

Sponssausten (erittäin lupaavalta näyttävä!) tilanne graafisesti: [1]

Vaihe 2.

Itse rahaston launchaus demola-projektin kehittämän konseptin perustalta.

Myös tähän vaihe 2:n voi jo lupautua ja sitoutua lahjoittajaksi; sen helpompaa hankkeen kehittely on, mitä enemmän esimerkiksi kuukausittaisia lahjoittajia on tiedossa.

Linkit[muokkaa]

Hanke on osa Wikiopiston Julkisen sosiologian projektia.