Toukokuu Tehtävä 4

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tehtävä 4

Arviointiviikko. Teidän tulee arvioida oman ryhmän toimintaa monipuolisesti: mm. osallistuivatko kaikki tasapuolisesti, kuinka onnistuitte ja tapahtuiko kehitystä. Koska toteutus oli ensimmäinen laatuaan olisi hyvä jos myös arvioisitte tehtäviä sekä tietysti tätä wikiä oppimis/opiskeluympäristönä. Tehtävä suoritettava ajalla 16- 20.5.

Linkki Toukokuu -ryhmän etusivulle

Linkki kurssin etusivulle

Ryhmän toiminta ja kehitys jakson aikana[muokkaa]

Tasapuolinen osallistuminen[muokkaa]

Katsoin tuota tehtävän kolme (josta itse olen vastuussa) historiaa ja kaikki ovat siinä olleet hyvin osallisina tasapuolisesti. Muutenkin työskentelystä on jäänyt se kuva, että kaikki ovat osallistuneet. Myöskin kaikki tuntuvat kommentoineen useampia kohtia tehtävissä eivätkä suinkaan valinneet vain yhtä ja minkä kohdan olisivat lukenet teksistä ja näin yrittäneen "fuskata".

Osallistumisen määrässä on kuitenkin eroja: joku ryhmäläisistä on käynyt muokkaamassa kaikia tekstejä yhteensä vain kaksi kertaa, mutta näillä kerroilla teksti on todella mietittyä ja syvällistä, joku taas on muokkaillut yhteisiä tekstejä monena päivänä joka viikko. Kuinka suhtautua tällaisiin eroihin?

Osallistumisen määrään vaikuttaa varmasti opiskelun erilaiset tavoitteet: toiset opiskelevat saadakseen arvosanan esimerkiksi opettajan pätevyyttä varten, toiset oppiakseen käytännön vinkkejä työhönsä, jotkut taas puhtaasta mielenkiinnosta kasvatustieteeseen tieteenä. Siltä, jolle kurssilla on vain välineellistä merkitystä, ei voi vaatia samanlaista paneutumista kuin kasvatustieteeseen intohimoisesti suhtautuvalta. Molemmat ovat kuitenkin oikeutettuja saamaan kurssin suoritetuksi.

Bokseri: Mielestäni kaikki ryhmän jäsenet ovat osallistuneet kurssille hienosti. Itselläni on ollut aikaa melkoisen niukasti, kun teen samalla erityispedagogiikan opintoja ja kemian alan väitöskirjaa, mutta yrittänyt olen mahdollisuuksien mukaan. Erityisen hienoa ryhmätöiden aikana on ollut huomata -kuten edelläkin on jo mainittu- kuinka muutamalla osallistujalla on todellakin intohimo näihin opintoihin ja kasvatustieteisiin. Itse luonnontieteilijänä koen välillä tämän erilaisen tieteen maailman hankalaksi hahmottaa (kun ei ole niitä ainoita oikeita totuuksia), mutta on hienoa, kun saa olla mukana työskentelemässä tässä tiedemaailmassa itseä edistyneempien ja lahjakkaampien kanssa!

Työskentelyn helmet[muokkaa]

Työskentelyä edisti se, että alunperin jo sovimme, ketkä tekevät otsikot mihinkin tehtäviin. Näin kenenkään ei ole varmasti tarvinnut pähkäillä ylimääräisiä tai kokea epätietoisuutta työn etenemisestä. Mukavaa oli huomata, että kaikki tehtävät tulivat myös ajallaan jäsenneltyä, ja sopimuksesta pidettiin kiinni.

Paikoin oli mukavaa huomata, kuinka toisen kirjoittamat ajatukset saivat omat pohdinnat liikkeelle. Tällaista vuorovaikutuksellista kirjoittamista olisi saanut olla vielä enemmänkin. Tuo vuorovaikutuksellisuus antoi todella uutta näkökulmaa, oli hienoa huomata jonkun ajattelu aivan erilaiseksi kuin mitä oma on, se todella sai pohtimaan asiaa uudelleen. Esiin nousi monesti uutta asiaa, jota itse ei ollut lainkaan tullut ajatelleeksi. Joskus oli aivan pakko vielä lisätä jotain muiden loistavia tai eri näkökulmasta kirjoitettuja tekstejä luettuaan, vaikka oli jo ajatellut oman osuutensa "täyttyneen". Esimerkiksi kriittiset näkökulmat tehtävässä 3 olivat ajatuksia herättäviä ja rohkeita ja kertoivat kirjoittajan ajatelleen asiaa. Korennon jäsentelytaidot tulivat hyvin esiin. Kaikilta muiltakin ryhmäläisiltä tuli useita pohdinnan ja lisäselvittelyn arvoisia näkökulmia, kiitos niistä!

Vaikeudet työskentelyssä[muokkaa]

Työn vaikeudet liittyvät varmasti siihen, että on yllättävän vaikeaa muokata toisen tekstiä. Varsinkin kun kaikki alkuperäistekstit eivät ole olleet aivan helppoja ymmärtää, niin oman mielipiteen tai näkemyksen esille tuominen vaatii kyllä itseluottamusta. Jos on ollut viimeisenä lisäämässä tekstiä, kuten itse tänään olin, tuntui että työ oli jo valmis, eikä juuri mitään lisättävä asiasisältöön ole. Toisaalta on ollut myös vaikea arvioida sitä kuinka paljon tekee tehdäkseen oman osuutensa, mutta jättääkseen myös tehtävää muille (että muutkin saavat osallistua).

Pari kertaa kävi niin, että kun olin työstänyt ajatuksia kirjoitettavaan muotoon päivän aikana ja kun illalla istuin koneen ääreen tallentamaan, joku muu olikin jo ehtinyt ennen minua. :) Sehän ei nyt oikeastaan ole mikään paha asia, mutta tuntui kuitenkin turhauttavalta. Lisäksi muutaman kerran unohdin kirjautua, joten historiassa näkyi ainoastaan numerosarja. Työskentelyäni haittasi/hidasti jonkin verran myös se, että kun olin varannut aikaa kirjoittamiselle ja muiden aloittamien ajatusten jatkamiselle, eivät muut olleetkaan vielä tehneet mitään lisäyksiä tekstiin. Oman opiskelun aikatauluttaminen kiireisille viikoille oli siis kovin sattumanvaraista. Tämä seikka korostui oman vastuutehtäväni viikolla.

Eri ihmisten erilainen tyyli kirjoittaa hankaloitti yhtenäisen kokonaisuuden muodostumista. Heräsi kysymyksiä siitä, kenen tyyli kirjoittaa valitaan, ja onko minulla oikeus muuttaa toisen tyyliä, vaikka se ei sovikaan omaan ajatuskulkuun. Muutaman kerran tehtävissä näkyi myös toistoa; sama asia kirjoitettiin uudestaan hieman eri sanoin, ja silloin oli hieman hankalaa kun ei tiennyt kuinka pitkälle voi mennä delete-nappulan kanssa.

Wikityöskentelytapa oli myös työläs. Kun edellisenä päivänä olit lukenut muiden kirjoittaman tekstin ajatuksella, tehnyt siihen muokkauksia, ja saanut sen muotoon, joka tuntuu hyvältä, seuraavana päivänä joku muu olikin lisännyt tekstiä, jonka ymmärtämiseksi piti taas ajatella koko tarina uudestaan. Tekstiä tuottaessa piti paitsi ymmärtää lähdetekstejä, myös ymmärtää, kuinka toinen oli lähdetekstit ymmärtänyt. Vaikeuksia syntyi, kun itse oli ymmärtänyt asian ihan toisin, tai jos koko ajatus oli erilainen kun oma käsitys asiasta: voiko toisen tekstiä muokata mieleisekseen? Keskusteluyhteys toisten kanssa olisi pitänyt olla tiiviimpi, jotta yhteiseen sopimukseen ja käsitykseen yhteisen tekstin sisällöstä ja tekstien tulkinnoista olisi päästy. Toisaalta se teki tehtävät myös mielenkiintoisiksi, kun aina piti palata lähdeteksteihin uudestaan ja uudestaan ja pohtia omaakin näkemystään asiasta uudestaan.

Bokseri: Wikiopiskelu sujui ennakkoluuloistani huolimatta yllättävän hyvin. Se, mikä on wikiopiskelun suuri miinus, on tämän ryhmätyömuodon puitteissa tapahtuvan keskustelun vähyys. Mielestäni tähän alustaan lisätty keskustelufoorumi on hieman teennäinen ja sen käyttö jää vähälle - siellä todetaan oikeastaan vain, miten oma työskentely on edennyt.

Mitä tekisin toisin, jos aloittaisimme alusta[muokkaa]

Itse en tekisi mitään varmastikaan kovasti toisin. Eri viikkoina ja päivinä on erilailla mahdollisuuksia panostaa opiskeluun. Itselläni ensimmäinen viikko oli kaikista kehnoin tähän työhön keskittymisen kannalta, mutta yritin olla ainakin henkisesti läsnä enemmän muilla viikoilla.

Seminaaripäivänä olisimme voineet koota ryhmämme sähköpostosoitteet yhteiselle sähköpostilistalle. Nyt kaikki kommunikaatio toimi vain wikiopiston keskustelusivujen kautta, ja se oli todella niukkaa. Nimimerkit jäivät etäisiksi: useimmat ryhmäläiset tunnen ulkonäöltä, mutta nimet eivät ole jääneet mieleen, ja nimimerkkejä vastaavia nimiä ei myöskään kirjoitettu ylös. Ehkä olisi voitu tarkemmin sopia siitä, missä määrin on "soveliasta" muokata toisen tekstiä. Välillä askarrutti se, että viekö muilta tilaa liiaksi.

Bokseri: Olisin tutustunut jo ennalta huolellisemmin lähdeaineistoon, jolloin tekstin prosessoinnille olisi jäänyt enemmän aikaa. Nyt työskentelin osin kiireestä johtuen niin, että luin tekstin ja kirjoitin mitä asiasta tuli mieleen. Enemmän pohdintaa olisi voinut omassa työskentelyssäni olla.

Jos minulla olisi ollut enemmän aikaa käytössäni kuin tämänhetkinen elämän tilanteeni antoi myöden, olisin halunnut käyttää huomattavasti enemmän aikaa paneutua teksteihin. Sillä nyt aika lähes jokaisen tehtävän, varsinkin kahden ensimmäisen kohdalla, jäi vähäiseksi. Mistä johtui, että myös tehtäviin antama panokseni jäi niukaksi. En pystynyt riittävästi pohtimaan tekstejä ja näin ollen ne eivät myöskään auenneet minulle riitävästi. Olisin halunnut saada kurssista enemmän irti.

Ryhmätyön tulosten arviointia[muokkaa]

Toisten "pureskeltua" tekstiä lukiessa ymmärtää itsekin enemmän aiheesta. Joskus auttaa paljonkin, kun toinen sanoo asiat hieman erilailla kuin alkuperäisessä tekstissä.

Pilkunviilaajalle jäi vielä asioita hampaankoloon: vastausten jäsennystä olisi voinut selkeyttää, ja tarinoiden loogista etenemistä parantaa. Joihinkin tehtävien kohtiin jäi myös ajatuksia, jotka esitettiin tosina, mutta jotka eivät ole niin itsestäänselviä, kuin oli kirjoitettu. Tekstin muokkaaminen niin, että toinenkin, täysin vastakkainen näkökulma asiaan olisi tullut selkeästi esitettyä, olisi ollut niin haastavaa, että se jäi tekemättä: homma olisi kaivannut koko tekstin uudelleen muokkaamista. Rikkonaisuus tekstissä ja jäsennyksessä johtui juuri ryhmäläisten erilaisista kirjoitustyyleistä toisaalta siitä, ettei ehkä uskallettu riittävästi muokata toisten tekstiä. Tulokset olivat kuitenkin hienoja nämä asiat huomioonottaen!

Wiki oppimis- ja opiskeluympäristönä[muokkaa]

En koe wikiä sen kummallisempana oppisvälineenä kuin esimerkiksi liitutaulua ja liitua. Miellekartan tekeminen oppilaiden ideoiden pohjalta onnistuu taulullekin. Tietenkin "muistiinpanot" voi olla paljon laajempia, kun kyseessä on tyhjä arkki tietokoneella. Jääkö kaikenlisäksi ajatus oppimisen vapaudesta sanahelinäksi? Itse en usko, että näitäkään tehtäviä kommentoi kukaan muu meidän ryhmäläisten lisäksi. Onko silloin merkitystä sillä, että teemme tehtävää tietokoneen avulla emmekä luokassa?

Kaikkien uusien oppimismenetelmien sisäistäminen vie oman aikansa, niin myös wikinkin käyttö oppimisympäristönä tuntui hankalalta varsinkin alussa. Kun on tottunut opiskeluun perinteisemmin menetelmin, kaipaa avointa keskustelua opiskeltavista asioista. Kaikkia ajatuksia on vaikea lähteä kirjoittamaan sanoiksi suoraan wikialustalle. Varsinkin Suorannan tekstiä pohdiskellessani olisin kaivannut keskustelua kasvotusten, näin olisi syntynyt kriittisempääkin pohdintaa ja mielipiteitä olisi varmasti esitetty rohkeammin. Tässä helpotti paljon toisten ryhmien tuotosten lukeminen. Sieltä saattoi löytää samankaltaisia ajatuksia, jotka itseänikin mietityttivät ja tällä tavalla saada tukea omalle oppimiselleen. Varsinkin ensimmäisten tehtävien aikana käytin paljon aikaa lukeakseni muiden ryhmien tekstejä, jotta saisin varmistusta iteselleni, että olen ymmärtänyt artikkeleita oikein. Huomaan siis, että en uskaltanut "heittäytyä" tarpeeksi oman ryhmäni keskusteluihin mukaan, vaikka oppimista kuitenkin tapahtui.

Antoisinta wikityöskentely olisi samantyyppisten kirjoittajien kesken, joilla on myös samanlaiset tavoitteet opiskelussaan. Jotta yhdessä saataisiin enemmän aikaan kuin yksin, jokaisen pitäisi kirjoittaa mieluummin erilaisia uusia ajatuksia ja vapaata räiskyvää ajattelua kuin lähdetekstien referointia. Wikityöskentelyn etu on se, että ajatukset synnyttävät uusia ajatuksia.

Wikityöskentelyn huono puoli on se, että oma tiedonrakentamisprosessi on riippuvainen muiden toiminnasta. Muotojen miettimiseen menee aikaa, kun oma käsitys asiasta on kovin erilainen kuin toisen tai toisten kirjoittajien. Itsenäisessä periteisessä työskentelyssä ilman wikejä tiedon kerääminen ja reflektointi on vähemmän työlästä. Jos uusia ajatuksia saa toisilta wikioppimiseen osallistujilta kovin vähän, wikioppimisen hyödyt jäävät vaikeuksia pienemmiksi. Samat ongelmat kuin wikityöskentelyssä on myös kaikessa muussa ryhmätyöskentelyssä: se on toimiessaan todella antoisaa, mutta silloin kun se ei toimi, enemmän riesa kuin rikkaus.

Oppimiskokemuksena tämä kurssi oli virkistävä, erilainen, hankala mutta myös antoisa. Ajattelen tämän työskentelytavan tuoneen paljon itselleni, aihealueet olivat mielenkiintoiset ja toteutustapa tuki teemoja hyvin. Melko työllistävä siinä mielessä, että ei tavallaan päässyt silloin kirjoittelemaan kun halusi, vaan välillä piti odottaa muiden kirjoittavan välillä, että kaikille jäisi tilaa. Siinä mielessä työskentely oli välillä vähän pakotettua. Ehkä olisi ollut paikallaan kokoontua heti esim. ensimmäisen tehtävän jälkeen, sillä alkutapaamisessa ei osannut tehdä oikeita kysymyksiä kun ei vielä tiedetty mihin ollaan menossa.

Bokseri: Kuten jo edellä mainitsinkin, mielestäni wikialustalla työskentelyssä kurjinta oli keskustelun vähäinen määrä. "Oikealla" ryhmätyöllä olisin ainakin henkilökohtaisesti saanut opiskelusta enemmän irti. Kannatan luokka ja liitutaulu -opetusta! Mutta toisaalta kokemus oli kuitenkin odottamaani parempi ja tuotokset melko hyviä. Joidenkin ryhmäläistemme tiedon prosessointi oli mielestäni suorastaan loistavaa!

Tämän kurssin toteutus wikiympäristössä oli oivallinen siinä mielessä, että omakohtaisen kokemuksen kautta "jouduimme" laittamaan itsemme likoon median maailmassa. Rohkenen tunnustaa, että olisin varmasti valinnut toisenlaisen vaihtoehdon mikäli siihen olisi ollut mahdollisuus, joten opin siis kurssista paljon. Eriasia on se, että koenko tämän omaksi tavakseni opiskella, olisinko oppinut muulla menetelmällä enemmän...

Tämä kurssi todisti minulle sen väittämän virheellisyyden, että verkkotyöskentely olisi jollain muotoa helpompaa kuin ns. lähiopetus työskentely. Vaikkakin opiskelun pystyy itse aina suunnittelemaan ja toteuttamaan silloin, kun se on itselle mahdollista. Niin kuitenkin se että, saa itselleen riittävästi materiaalia, on mielestäni vaikeampaa ja jopa työläämpää, kuin lähiopetuksessa, jossa pystyy yhdessä muiden kanssa keskustellen ja pohtien saamaan kullakin hetkellä parhaan tiedon. Kuitenkin kurssin toteutus oli ihan mielenkiintoinen. Ja koska wikioppiminen oli itselleni uusi tapa opiskella, oli antoisaa saada myös tälläinen oppimis kokemus.