Verkkojulkaiseminen

Wikiopistosta

Määritelmiä[muokkaa]

Verkkojulkaisemisella tarkoitetaan usein kahta täysin eri asiaa:

1. verkkosisällön tai –palvelun teknistä toteutusta (ks. esimerkiksi Makupalat-palvelun linkit Viestintä - Verkkojulkaiseminen)

  • ohjelmat, koodit, järjestelmät, näkyvyys, käytettävyys jne.
  • palvelun suunnittelu, julkaisujärjestelmän tms. käyttöönotto, muut ohjelmistot ja laitteet sekä palvelun tekninen ylläpito
ks. esimerkiksi esitys eräästä portaalihankkeesta tai Marko Niemisen esitys käyttöliittymän suunnittelusta(ppt-tiedostoja Slideshare-palvelussa)

2. verkossa tapahtuvaa julkaisemista tai kirjoittamista (dokumentti tai objekti laitetaan esille verkkoon tai se tuotetaan verkossa)

  • perinteiset julkaisut verkossa, blogit, wikit jne.
ks. esimerkiksi Petteri Nummisen esitys verkkokirjoittamisesta
  • Lue myös Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 13.6.2003/460

Tietotekniikan termitalkoot antaa verkkojulkaisemiselle määritelmän:

Verkkojulkaisemisella tarkoitetaan tietoverkossa tapahtuvaa julkaisemista.

Avoin verkkojulkaiseminen - Open access[muokkaa]

Entä verkkoviestintä?[muokkaa]


Takaisin kurssisivulle