Verkkokurssin suunnittelu/Digitaalinen taide

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Stop hand nuvola alternate.svg

Tämä osio on työn alla!


Aihealueita[muokkaa]

Lähestymistapoja[muokkaa]

 • konkreettiset esimerkit, näytteet ja muu valmiiksi tuotettu materiaali
 • keskustelu (analysointi)
 • jonkin pienimuotoisen digit. taideteoksen tekeminen yksin/ryhmässä, ITE-hengessä.
  • (ITE-lyhenne tulee sanoista Itse Tehty Elämä, englanniksi Self-created Life, mutta voitaneen käyttää myös käsitettä Contemporary Folk Art.)

Työkalut[muokkaa]

 • Opiskelijaa opastetaan tarvittaessa vapaaseen käyttöön tarkoitettujen Google-työkalujen käyttöön. Esimerkiksi digitaalisen taideteoksen tekemisessä voi hyödyntää Google Docsia, YouTubea (tai Google Videota) ja/tai Picasaa. Kenties jopa Google SketchUpia… Jos mahdollista, kurssilla hyödynnetään myös pikaviestintyökaluja resurssien ja osaamisen puitteissa. Google Talk tai MSN Messenger ovat tässä yksinkertaisimmat vaihtoehdot; ”Mese” toimii suoraan selaimestakin. Skype olisi kuitenkin video-ominaisuutensa puolesta houkutteleva. (Huom: Skypen ryhmäneuvottelujen osallistujaraja on vahvistamattoman tiedon mukaan yhdeksän hlöä.)

Moduulin sisältö[muokkaa]

 • Digitaalisen taiteen lyhyt läpikäynti; mitä digitaalinen taide on, ketkä sitä tekevät, miten sitä tehdään tai tuotetaan ja onko sillä jokin erityisfunktio yhteiskunnassamme?

Moduulin oppimistavoitteet[muokkaa]

 • Moduulin tarkoitus on avata opiskelijalle nykytaiteen digitaalista puolta ja esitellä taidetta myös innovoinnin apuvälineenä.

Tehtävät ja harjoitukset[muokkaa]

 • Moduulissa on mahdollista tehdä yksin tai ryhmässä pienimuotoinen digitaalinen taideteos, josta tekijä/tekijät kirjoittavat lisäksi raportin. Kyseessä voi olla YuoTube-video, multimediapresentaatio, yksinkertainen sähköinen taide-esine tms. Vaihtoehtoisesti suorituksen voi tehdä esseenä, joka käsittelee yhtä moduulissa tehtyä tai jotakin muuta digitaalista taideteosta.
 • Lisäksi pieniä analysointitehtäviä, 1-2.

Esitietovaatimukset[muokkaa]

 • Digitaalisen kulttuurin perusteet.

Suhde muihin moduuleihin[muokkaa]

 • Digitaalisen kulttuurin peruskäsitteistön hallinta vahvistuu. Mobiilikulttuureihin liittyen yhtenä esimerkkinä voidaan puhua Kalle Hammin opettavasta taideteoksesta (School of Mobile Studies). Sosiaaliseen mediaan ja uusmediaan liittyen käsitellään verkon moninaisia mediasivuja, joille kuka tahansa voi tuottaa materiaalia ja verkostua.

Arvostelu[muokkaa]

 • 1-5

Aikataulu[muokkaa]

Kuinka paljon suorittamiseen menee keskimäärin aikaa:[muokkaa]

 • Auki...

Yksityiskohtainen sisällön erittely[muokkaa]

Kts. Aihealueita


Kuvitussuunnitelma[muokkaa]

Seuraavassa joitakin kuvituskuvaehdotuksia, joita mahdollisesti tekstin yhteydessä mahdollisesti tulee olemaan.

Digitaalinen taide yleensä

Videotaide

Demoscene, softataide jne.

Elektroninen musiikki

Työkalut

+ joitakin näytönkaappauksia


Lähteet[muokkaa]

Alla alustavaa lähdemateriaalia. Tämä lista tulee täydentymään.

 • Bolter, J.D. Writing Space: Computers, Hypertext, and the Remediation of Print. 2001. Lawrence Erlbaum Associates Inc. (Mm. interaktiivisesta fiktiosta)
 • Collins, H. & Kusch, M. The Shape of Actions: What Humans and Machines Can Do. 1998. Massachusetts Institute of Technology. (S. 91, Writing -> tekstin kirjoittamisesta, sisällön luomisesta. S. 113, Machine Behaviour and Human Action -> miten kone voi olla avuksi kirjoittamisessa, sekä erityisesti: miten kone käsittelee tekstiä)
 • Gere, C. Art, Time and Technology. 2006. Berg. (Visuaalisesta taiteesta reaaliaikaisissa järjestelmissä...)
 • Glazier, L.P. Digital poetics: the making of E-poetries. 2002. The University of Alabama Press. (Keskittyy e-runouteen, sen kirjoittamiseen ja mahdollisuuksiin.)
 • Meadows, M.S. Pause & Effect: The Art of Interactive Narrative. 2003. New Riders Publishing. (Interaktiivisesta tarinankerronnasta, jossa teknologia on osana.)
 • Weishar, P. Moving Pixels: Blockbuster Animation, Digital Art and 3D Modelling Today. 2004. Thames and Hudson Ltd. (Hyvä lähdeteos nykypäivän 3D-animaatiotaiteilijoista.)
 • Wells, P. The Fundamentals of Animation. 2006. AVA Publishing SA. (Mm. digitaalisen animaation tekemiseen liittyvistä prosesseista.)

Testi[muokkaa]

Digitaalista taidetta: YouTube.com. Stelarc esiintyy.