Verkkokurssin suunnittelu/Digitaalisen kulttuurin ABC

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Stop hand nuvola alternate.svg

Tämä osio ei ole vielä valmis!


Tähän muodostuu sanakirja Digitaalisen kulttuurin peruskäsitteistä.

Sanakirja tulee toimimaan kurssilaisten apuvälineenä koko kurssin ajan. Sanakirjasta löytyy kurssin eri moduulien käsitteistöä, mikä auttaa osaltaan hahmottamaan moduulien aihepiirejä sekä auttaa myös moduulien suorittamisessa.
Kurssilaisten tehtävänä on myös jossain vaiheessa kurssia tehdä oma lisäyksensä sanakirjaan. Lisättävän käsitteen tulee luonnollisesti liittyä kurssin aihepiiriin ja sen tulee sisältää riittävä selitys/johdatus käsitteeseen.


Aikataulu
Tavoitteena, että huhtikuun loppuun mennessä olisi suurinpiirtein valmista. Lisäyksiä tarpeen vaatiessa.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö[muokkaa]

Analoginen[muokkaa]

Tulee kreikan sanasta analogos, järjenmukainen, yhtäpitävä. Sanalla on tiettyjä erityismerkityksiä.

 • Sana analoginen tarkoittaa yhdenmukaista, vastaavaa, samankaltaista, samantapaista, verrattavissa olevaa. Eri maissa havaittavat analogiset kehitykset.
 • Tekniikassa analoginen tarkoittaa analogiatekniikkaan perustuvaa (digitaalisen, diskreetin vastakohtana). Analoginen näyttö.
 • Biologiassa analoginen tarkoittaa samatoimista, samatoimintaista. Analogiset elimet.
 • Kielitieteessä analoginen tarkoittaa analogian tietä syntynyttä.

Aiheesta lisää Wikipediassa.
More about the subject in Wikipedia.

Digitaalinen[muokkaa]

Perustuu latinan kielen termiin digitalis, mikä viittaa johonkin sormiin liittyvään. Laskemiseen ja numeroihin digitaalisuus on kytkeytynyt 1800- ja erityisesti 1900-luvun jälkipuoliskolta lähtien elektroniikan ja tietotekniikan nousun myötä.

Digitaalisuus käsitteenä voi tarkoittaa:

 • Anatom. sormi (sormin laskettava)
 • numeerinen, numeroihin perustuva, numeroin ilmaiseva (esim. digitaalikello)
 • tiedon esittäminen numeerisessa muodossa

Aiheesta lisää Wikipediassa.
More about the subject in Wikipedia.

Kulttuuri[muokkaa]

Etymologisesti sana kulttuuri tulee latinan verbistä colere, viljellä, sekä siitä edelleen johdetusta substantiivista cultura, joka tarkoittaa viljelystä. Aluksi tämä tarkoitti maanviljelyä. Roomalainen poliitikko ja filosofi Cicero otti käyttöön käsitteen animi cultura, hengen viljely.

 • Kulttuuri tarkoittaa tavallisesti yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta; tässä merkityksessä käytetään myös sanaa sivistys.
 • Sosiologisesta näkökulmasta kulttuuri on erottelujen järjestelmä, jonka avulla luokittelemme ympäristöä, arvotamme itseä ja muita sekä rakennamme identiteettiä.

Aiheesta lisää Wikipediassa.
More about the subject in Wikipedia.

Media[muokkaa]

Media, alun perin monikko latinan sanasta medium eli "välillä" tai "keskellä", tarkoittaa nykyään tiedon kantajaa. Media termistä puhuttaessa viitataan usein myös medioituneeseen, välitteiseen vuorovaikutukseen (Englanniksi mediated) erotuksena suorasta vuorovaikutuksesta.

 • Sanalla media tarkoitetaan yleensä joukkotiedotusvälineitä tai tiedonvälitystä yleensä.
 • Medialla voidaan tarkoittaa myös tiedonvälityksen ammattilaisia eli toimittajia.
 • Laajemmassa merkityksessään media tarkoittaa ilmaisun tapaa, tuotantoa ja vastaanottoa.

Aiheesta lisää Wikipediassa.
More about the subject in Wikipedia.

Mediakonvergenssi[muokkaa]

Yhteen suuntautuminen ja läheneminen mediassa. Konvergenssi ei kuitenkaan ole terminä yksiselitteinen − sillä kuvataan monimutkaisia ja toisiinsa kietoutuvia mediakentän muutoksia. Yksinkertaistettuna mediakonvergenssi jaetaan useimmiten kolmeen eri alueeseen: sisältöjen, teknologian ja talouden/omistuksen yhdentymiskehitykseen.

 • Mediakonvergenssilla tarkoitetaan eri joukkotiedotusvälineiden ja niiden sisältöjen yhtymistä niin, että esimerkiksi samaa tekstiä, kuvaa ja liikkuvaa kuvaa sisältävää aineistoa voidaan jakaa eri muodoissa eri medioissa. Periaatetta kuvaa ilmaus write once, publish many.

Remediaatio[muokkaa]

Käsite remediaatio tulee latinankielisestä sanasta remederi, joka tarkoittaa parantamista tai terveyden palauttamista.

 • Remediaatio tarkoittaa tietyn median esittämistä toisessa mediassa.
 • Mediatutkimuksessa remediaatio merkitsee sitä, että uusi medium aina parantaa vanhaa mediumia. World wide web (www) ja varsinkin sen graafinen käyttöliittymä merkitsi aiempien medioiden mukauttamista uuteen kommunikaatioympäristöön. Esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdet alkoivat julkaista paperisen lehden rinnalla verkkoversioita.


Tulevaa sanastoa:
medioituminen
multimodaalisuus
metamedia
interaktiivisuus
intermediaalisuus
mediakulttuuri
web 2.0
hyperteksti
virtuaalinen
mobiilisuus
käyttöliittymä
transmedia
hybridimedia
crossmedia
simulaatio, simulointi
spektaakkeli