Yksin ja yhdessä

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tässä osiossa pohditaan oppimista yksin, ryhmässä ja ohjaajana.

Oppiminen ei liity vain koulu- tai opiskeluaikaan. Koko elämänikä on oppimista. Jokainen meistä tarvitsee oppimistaitoja, joita on mahdollisuus kehittää niin yksin kuin ryhmässä. On tärkeää tunnistaa omat tapansa toimia ja oppia sekä ymmärtää ihmisten erilaisuus ja, että meistä jokaisella on myös oma yksilöllinen oppimistyylimme.

Miten oppia tuntemaan itsensä ja muut? Vuorovaikutus toisten kanssa, kuuluminen johonkin ryhmään, on ihmiselle tärkeää. Ihminen peilaa muita ihmisiä, tarkastelee heidän käyttäytymistään ja olemustaan ja kommunikoi heidän kanssaan. Yhteinen toimintakulttuuri ja työskentelyprosessi mahdollistavat yhteisöllisen vertaisoppimisen, jonka perustana ovat samansuuntaiset tavoitteet. Vertaisoppiminen on vastavuoroista yhteistä tekemistä, jota kaikki ryhmän jäsenet synnyttävät ja jossa käsitteet ja tieto lisääntyvät ja muuntuvat. Tärkeää on löytää ja omaksua sellaisia toimintatapoja, joissa on aitoa dialogista viestintää ja vuorovaikutusta.

  • Itsetuntemus (avaintoimija.net). Yksityinen minä, sosiaalinen minä, ihanne minä. Joharin ikkuna (Kehityslinjat Oy). Omien tiedostettujen ja tiedostamattomien alueiden kartoittaminen.
  • Opettajuus ja ohjaajuus (avaintoimija.net). Hyvä ohjaaja. Itsetuntemuksen kilpi. Ohjaajan rooli (avaintoimija.net). Ohjaajan kilpi.
  • Jäsenenä ryhmässä. Ryhmän käsite (Jyväskylän yliopisto.Viestitään ryhmässä.Pertti Hurme). Erilaiset ryhmät. Ryhmässä ja yhdessä toimimisen tarpeet. Ryhmänä ja yksilönä toimimisen eroja. Ryhmän muodostumisen periaatteita; miten ryhmä syntyy – tila /psykologiset ja sosiaaliset kontaktit. Ryhmän päämäärät(kaksoistavoitteet, tehokkuus, kiinteys…)ja ryhmäsuhteet (kommunikaatio-rooli-normi-tunne-valta). Ryhmädynamiikka (Jyrki J J Kasvi).
  • Ongelmien ratkaiseminen (avaintoimija.net) ja luova ongelman ratkaisu.

Oppimistehtävät[muokkaa]

  1. Tutustu aineistoon "Joharin ikkuna" ja tee oma Joharin ikkunasi. Kirjoita itsestäsi ikkunoiden ruudukoihin. Sen jälkeen pyydä tuttuasi tai ystävääsi täyttämään sinusta Toisen näkemä minä -alue. Poikkesivatko kuvauksenne ja miten? Pohdi asiaa.
  2. Ryhmän elinkaaren (avaintoimija.net) näkeminen auttaa suhtautumaan luontevasti erilaisiin ryhmäytymisen prosesseihin. Pohdi miten vertaisoppimisen ryhmä eroaa perinteisestä ohjaajakeskeisestä oppimisryhmästä?
  3. Tutustu ryhmään syntyvien roolien kuvauksiin. Pohdi miten roolit syntyvät? Pohdi missä rooleissa itse olet tai olet ollut ja minkälaisissa ryhmissä? Mitä muita rooleja olet näissä ryhmissä havainnut? Pohdi myös, eroavatko vertaisoppimsen ryhmän roolit perinteisen ryhmän rooleista?
  4. Miten soveltaisit luovaa ongelmaratkaisua ryhmässäsi? Keksi jokin tilanne tai sovella ratkaisumallia omaan todelliseen kokemukseesi (ohjaajana tai ryhmäläisenä).
  5. Mitkä ovat ohjaajuuden ja vertaisoppimisen keskeiset erot?
  6. Mitä keinoja ohjaajalla on tulla vertaisoppijaksi?


Kirjoita ajatuksiasi oppimistehtävistä keskustelualueelle


Vertaisoppiminen opintokerhossa -aloitussivulle