Julkisen sosiologian opiskeleminen lukupiirissä / Studying Public Sociology in Study Circle

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aim of the Course, kurssin tavoite[muokkaa]

The aim of the course is to study the concept, scope and practices of public sociologies and pedagogies. The course is suitable for everyone interested in public sociology and public pedagogy. Recommended extent for the Finnish universities is 5 study points.

Lukupiirin tavoitteena on tutustua julkisen sosiologian ja julkisen pedagogiikan käsitteeseen, alaan ja käytäntöihin. Kurssi on tarkoitettu jokaiselle julkisesta sosiologiasta ja julkisesta pedagogiikasta kiinnostuneelle. Suosituslaajuus on 5 opintopistettä.

Contact Juha Suoranta (at) uta.fi for more information

Study Circle, lukupiiri[muokkaa]

A study circle is a self-organized and group-directed collaborative study method that facilitates discussion and enhances thinking as well as overall academic skills. In a study circle a group is more than a sum of its individual participants. A guide to set up a study circle is here (scroll down the page for an English version). http://collaborare.wordpress.com/2006/12/18/opintopiiriohje/

Lukupiiri (tai opintopiiri) on itseorganisoitu ja ryhmäohjautuva kollektiivinen oppimistapa, jossa opiskeleva ryhmä on enemmän kuin yksittäisten osallistujiensa summa. Lukupiiriohje on täällä. http://collaborare.wordpress.com/2006/12/18/opintopiiriohje/

Assignments and Readings, tehtävät ja kirjallisuus[muokkaa]

In the study circle, please study A (or alternatively B), and C (readings / lukemisto).

The topics of the below talks (items A and B) and texts (item C) are discussed in the study circle. The following questions are examples of the topics which can be discussed in the group: How to define public sociology? What are its elementary characteristics? What are the publics in general and particularly in public sociology? What are the possible roles and functions of a public sociologist in a social movement (or in social/political praxis at large)? When does a person is a public sociologist? What are the places, sites, forums and organizations proper for public sociology/ist? Think about your country and its civil society: How does public sociology fits in it?

Luentojen (kohdat A ja B) ja tekstien (kohta C) aiheista keskustellaan lukupiirissä. Keskustelun voi virittää esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: Miten määritellä julkinen sosiologia? Mitkä ovat sen peruspiirteet? Mitä yleisöllä (tai julkisolla [ks. alaviite 1]) tarkoitetaan yleensä ja erityisesti julkisessa sosiologiassa? Millaisia rooleja ja tehtäviä julkisella sosiologilla voi olla sosiaalisessa liikkeessä tai yleensä osana yhteiskunnallista praksista? Milloin henkilö on julkinen sosiologi? Millaiset paikat, foorumit ja organisaatiot sopivat julkiselle sosiologialle/sosiologille? Miten julkinen sosiologia sopii suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan?

A:

Watch (preferably in a study circle) a lecture entitled "For Public Sociology" by Michael Burawoy: https://dcl.umn.edu/search/show_details?search_string=burawoy&per_page=60&&page=1
Watch (again, preferably with and in your own study circle) a lecture entitled "Public Power in the Age of Empire" by Arundhati Roy: http://videoarchive.asanet.org/presentations/2004_d6.html
Listen sociologist Steve Fuller on experts, academics and intellectuals, podcast: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/festival/archive/archive2009/podcast-copy/soche

B: Please choose three lectures from the Public Sociology, Live! lecture series (organized by the Department of Sociology, University of California in Berkeley) http://www.youtube.com/playlist?list=PLA519C45B074B062A

C: Reading list / Lukemisto

Burawoy, M. For Public Sociology [1] (tai Burawoy, M. Julkisen sosiologian puolustus [2])
Burawoy (2007). An Open Letter to C. Wright Mills [3] (tai Suoranta, J. C. W. Mills – sosiologisen tiedon, vallan ja eliittien kriitikko [4])
Suoranta, J. (2008). Teaching Sociology. Toward Collaborative Social Relations in Educational Situations. Critical Sociology 34 (5), 709–723. [5] (tai Suoranta, J. (2009). Alamaisten elämää. Teoksessa Tomperi, T. (toim.) Akateeminen kysymys. Tampere: Vastapaino, 67–80 [6].
Choose two articles from the following page (http://burawoy.berkeley.edu/PS.Webpage/ps.papers.htm), or from the following book: Sandlin, Jennifer et al. (Eds.) (2010). Handbook of Public Pedagogy. Education and Learning Beyond Schooling [7].

Other study materials in Wikiversity, opiskeluaineistoja Wikiopistossa[muokkaa]

Lukupiirit[muokkaa]

Miten lukupiirille luodaan oma sivu tälle wikisivulle? Valitkaa ensin muokkaustoiminta sivun oikeasta yläreunasta. Kirjoittakaa sitten muokkaustoiminnossa tällä tavoin merkiten: tähti, kahdet hakasulut, kauttaviiva, jonka jälkeen lukupiirin nimi, kauttaviiva ja kahdet hakasulut. Näin saatte luotua lukupiirillenne alasivun, jonne voitte kirjoittaa tai siirtää lukupiiriraporttinne. Esimerkki (kuvitteellisen mutta mahdollisen) lukupiirin alasivusta on tässä alla:


Alaviite

Julkisolla tarkoitetaan ihmisiä julkisesti keskustelevana joukkona, julkisuuden piiriä ja siinä julkisesti tapahtuvaa keskustelua, yleisöllä puolestaan ihmisiä esimerkiksi joukkoviestinnän vastaanottajina [11].