Julkinen sosiologia

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


< Wikiopiston pääsivu

Kurssi järjestetään suomenkielisessä Wikiopistossa ja se on avoin kaikille kiinnostuneille. Kurssi on merkitty Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksen opetusohjelmaan nimellä Kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden kriittiset perinteet I: julkinen sosiologia (5 op) [1]

Julkisen sosiologian kurssi on osa Wikiopiston Julkisen sosiologian projektia.

Vastuuopettaja on Juha Suoranta [2]

Johdanto/Introduction[muokkaa]

Kurssilla perehdytään julkisen sosiologian [3] käsitteeseen, tehtäviin ja kohteisiin. Perinteiset julkiset sosiologit ovat vaikuttaneet yhteiskuntaan teksteillään ja teorioillaan, orgaaniset julkiset sosiologit osallistuen sosiaalisten liikkeiden, järjestöjen ja yhteisöjen toimintaan. Orgaanisten julkisten sosiologien osallistuminen on refleksiivistä, parhaimmillaan teoreettisen ajattelun ja toiminnassa karttuneen kokemuksellisen tiedon vuoropuhelua. Julkisessa sosiologiassa korostetaan solidaarista oppimista vertaisilta sekä oppimista aktivismina ja yhteistoimintana; oppimistoiminnan yhteissuunnittelua ja yhteistyöhön perustuvaa oppimista, eli yhteistoiminnallista ja ongelmalähtöistä oppimista.

Kurssi kokoontuu 16 tunnin ajan Tampereen yliopistolla, mutta kurssin voi suorittaa myös verkossa. Kurssin aineistoa on blogissa [4], josta siirrän sitä tarpeen mukaan tähän wikiopiston sivulle.

Aikataulu ja toteutus /Schedule and Assignments[muokkaa]

Kurssin tapaamiset pidetään yliopistolla 25.2. - 22.4.2010. Osana kurssia teemme (vapaaehtoinen osallistuminen, tietenkin, kuten tälle kurssillekin!) ekskursion Jyväskylässä järjestettäville sosiologipäiville (19.3), jossa kokoontuu julkisen sosiologian työryhmä. Ohjelmassa on myös perinteinen kevätretki Pispalaan yhdessä Hannu Salama -lukupiirin kanssa.

Tapaamisten lisäksi kurssi koostuu projektityöskentelystä (ks. alla) verkkoympäristössä eli Wikiopistossa. Kurssilla perehdytään wikityöskentelyyn ja wikikirjan kirjoittamisen periaatteisiin, joten wikin käyttötaito ei ole välttämätöntä.

Kurssin toteutustapa[muokkaa]

Kurssin toteutustapa -osiossa seurataan kurssin etenemistä ja kerrotaan lyhyesti tapaamisten sisältö.

Keskustelu[muokkaa]

Keskusteluosiossa käydään keskustelua julkisesta sosiologiasta ja kommentoidaan julkisesta sosiologiasta esitettyjä näkemyksiä.

Participants[muokkaa]

Sivulta löytyvät kurssin osallistujat, nimellä tai nimimerkillä, ja heidän projektikuvauksensa.

Projektit/Projects[muokkaa]

Ideointia, pohdintaa ja tietoa kurssin projekteista.

Kirjallisuutta/Literature[muokkaa]

Keskeislähteet/Major Sources

 • Michael Burawoy's public sociologies page [5]
 • Public sociology at UC @ Berkeley [6]

Artikkeleita/Articles

 • Brym, Robert (2009). Why I Teach Intro. [7]
 • Burawoy, Michael (2006) Julkisen sosiologian puolustus. Sosiologia 43 (4), 259–286. [8]
 • Bute, Monte (2009). Public Sociologist or Community Organizer Wannabe? [9]
 • Canadian Journal of Sociology theme issue on public sociology [10]
 • Collins, Randall (1998) Sociological Eye and Its Blinders. Contemporary Sociology 27 (1), 2–7. [11]
 • Deflem, Mathieu (2007). Public Sociology, Hot Dogs, Apple Pie, and Chevrolet [12]
 • Feagin, Joe (2001) Social Justice and Sociology: Agendas for the 21st Century. American Sociological Review 66 (February 2001), 1-20. [13]
 • Feagin, Joe R. & Vera, Hernán (2001). 2nd Ed. Liberation Sociology, Ch. 1 [14]
 • Gans, Herbert (1989). Sociology in America. American Sociological Review 54 (February 1989), 1–16. [15]
 • Gans, Herbert (2002). More of Us Should Become Public Sociologists. Footnotes July/August 2002 [16]
 • Jaschik, Scott (2007). Tenure and the Public Sociologist [17]
 • Suoranta, Juha (2008). Teaching Sociology. Toward Collaborative Social Relations in Educational Situations. Critical Sociology 34 (5), 709–723. [18]
 • Suoranta, Juha (2009). Alamaisten elämää. Teoksessa Tomperi, Tuukka (toim.) Akateeminen kysymys. Tampere: Vastapaino, 67–80. [19]
 • Suoranta, Juha (2010). A Gulf and A Distance. On Public Sociology, Critical Pedagogy, and Wikiversity. Paper presented at the Annual Conference of Finnish Sociological Association, Jyväskylä March 19–20, 2010 [20]

Linkit/Links

Kirjat/Books

 • Agger, Ben (2007) Public Sociology: From Social Facts to Literary Acts.
 • Barlow, Andrew (2007) (toim.) Collaborations for Social Justice: Professionals, Publics, and Policy Change.
 • Blau, Judith & Iyall Smith, Keri E. (2006) (toim.) Public Sociologies Reader.
 • Clawson, Dan ym. (2007) (toim.) Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century.
 • Jacobsen, Michael Hviid (2008) (toim.) Public Sociology: Proceedings of the Anniversary Conference Celebrating Ten years of Sociology in Aalborg.
 • Jeffries, Vincent (2009) (toim.) Handbook of Public Sociology. ISBN 9780742566460 [24]
 • Nichols, Lawrence (2007) (toim.) Public Sociology: The Contemporary Debate.
 • Sandlin, Jennifer et al. (Eds.) (2010). Handbook of Public Pedagogy. Education and Learning Beyond Schooling. [25]
 • Wilkinson, Richard & Pickett, Kate (2009) The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better [26]

Opiskelutavoista/Study Methods[muokkaa]

 • Opiskelutapoja yliopistossa [27]
 • Brophy, Mark (2001) The Study Circle. Participatory Action Research, With and For the Unemployed. PhD thesis, Victoria University [28]

Aiheesta muualla/Links & Related Stuff[muokkaa]

 • Michael Burawoyn ASA 2004 Presidential Address -esitelmän "For Public Sociology" videotallenne (esitelmä alkaa n. 20 minuutin kohdalta eli 1/4 streamjanaa eteenpäin kelaten) [29]
 • Antti Eskolan haastattelu Yle radio 1:ssä 22.2.2010 [30]
 • Julkista sosiologiaa käytännössä [31]
 • Open Source Sociology [32]
 • Barbara Ehrenreich [33]
 • Work Horror [34]
 • Center for Study on Working Class Life, Stony Brook University (SUNY) [35]
 • Why More Equality? [36]
 • BBC's program Virtual Revolution [37]