Julkisen sosiologian projekti/Syksy 2016: C. Wright Millsin sosiologia

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

"Pidä mielessäsi, että monetkaan henkilökohtaisista huolista eivät ole ratkaistavissa, ellei käsitä niitä yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi – ja historian tekemisen ongelmiksi. Pidä mielessäsi, että julkisten kiistakysymysten inhimillinen merkitys paljastuu vain tarkastelemalla niitä suhteessa ihmisten henkilökohtaisiin vaikeuksiin ja yksilöllisiin elämänongelmiin. Muista, että yhteiskuntatieteellisten ongelmien riittävän muotoilun täytyy sisältää sekä henkilökohtaiset huolenaiheet että yhteiskunnalliset kysymykset, sekä yksilön elämäkerran että yhteiskunnan historian – ja koko niiden mutkikkaiden yhteyksien kirjon. Yksilön elämä ja yhteiskunnan rakentaminen tapahtuvat tässä kirjossa. Siinä on myös sosiologisen mielikuvituksen mahdollisuus vaikuttaa nykyiseen elämän laatuun." – Mills, Sosiologinen mielikuvitus, s. 258.

Tervetuloa[muokkaa]

Tervetuloa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaan kuuluvan C. Wright Millsin sosiologia -opintojakson (linkki opetusohjelmaan) Wikiopisto-sivulle. Tällä sivulla on tai tulee olemaan kokoontumiskertojen aikataulu, keskusteluluentojen tiivistelmät ja linkkejä oheismateriaaleihin.

Kokoontumiskerrat[muokkaa]

12.09.2016

19.09.2016

26.09.2016

03.10.2016

10.10.2016

17.10.2016

Kurssin opiskelutavat[muokkaa]

Kurssin voi opiskella a) osallistumalla luennoille ja laatimalla niiden pohjalta luentopäiväkirjan tai b) osallistumalla luennoille ja lukupiirillä, jonka aineistona on Millsin Sosiologinen mielikuvitus tai c) esseellä, jonka pohjana on Millsin Sosiologinen mielikuvitus ja muu erikseen sovittava aineisto. Luentopäiväkirjan, lukupiiriraportin ja esseen palautus 15.12.2016 sähköpostilla: juha piste suoranta at uta piste fi

Kurssin kirjallisuus[muokkaa]

 • Luentoja tiivistää ja täydentää yleiskatsauksenomainen artikkeli C. Wright Millsin sosiologiasta. Se kannattaisi lukea ensimmäisen luentokerran aikoihin, ennen tai jälkeen, tästä linkistä.
 • C. Wright Millsin suomennettu teos Sosiologinen mielikuvitus on saatavissa Tampereen yliopiston kirjaston e-kirjana tästä linkistä (etäkirjautuminen peruspalvelutunnuksilla)
 • Burawoy, Michael (2006) Julkisen sosiologian puolustus. Sosiologia 43 (4), 259–286. [1].
 • Mills, C. Wright (1956). Massayhteiskunta (suomennos teoksen The Power Elite 13. luvusta [2].
 • Mills, C. Wright (noin 1956). If I Were President. The Baffler. [3].
 • Siltala, Juha (2016). Työnantajan alaisena ilman työsuhdetta. Kalevi Sorsa-säätiö [4].
 • Summer, John (2015). C. Wright Mills at Columbia. Columbian yliopistossa keväällä 2015 pidetty luento [5].
 • Suoranta, Juha (2009). Alamaisten elämää. Teoksessa Tomperi, Tuukka (toim.) Akateeminen kysymys. Tampere: Vastapaino, 67–80. [6]

Keskustelu[muokkaa]

12.09.2016

Kysymykset ja vastaukset luennon aiheista

19.09.2016

Kysymykset ja vastaukset luennon aiheista2

Linkit[muokkaa]

Kurssiarvio[muokkaa]

Ole hyvä ja kirjoita tähän alle vapaamuotoinen arviosi kurssista. "Ruusut ja risut". Jätä kommenttisi ylä- ja alapuolelle yksi rivinvaihto.

 • Luentoja oli mukava kuunnella, ne etenivät mukavasti tarinamaisesti ja kurssilla oppi paljon. Oli kivaa, että saimme osallistua kurssin suoritusmuodon päättämiseen vapaasti.
 • Kurssissa hyvää oli se, että valinnanvapautta oli paljon, niin oheislukemistojen kuin suoritusmuotojenkin suhteen. Luennot olivat hyviä, mutta luentoja tukevat powerpoint-esitykset olisivat voineet helpottaa niiden seuraamista.
 • Kurssi oli siitä hyvin mieluisa, että vetäjän intohimo aiheeseen pursusi kaikkialle suoritusmuodosta innostuneeseen luennointiin. Erityiskiitokset myös asenteesta, joka antaa vastuuta opiskelijalle ja hänen omalle kiinnostuneisuudelleen. Kehityksen varaa olisi hieman ollut luentojen strukturoinnissa, mutta mieluummin tätä seurasi, kuin valmiin powerpointin lukemista. Aihesisältöjen etukäteen pohtiminen olisi kuitenkin voinut tuoda luennoille hieman kaivattua lisäselkeyttä.
 • Luentosarja oli todella mielenkiintoinen. Sain paljon uutta tietoa Millsistä, joka olikin minulle entuudestaan melko tuntematon. Pidin myös luentojen muodosta, oli mukava seurata innostunutta luennoitsijaa. En jäänyt kaipaamaan powerpoint- tai mitään muitakaan esityksiä. Mielestäni "raaka" luennointi oli virkistävää, eikä ajoittainen sivuraiteille meneminen haitannut lainkaan - päin vastoin.
 • Tykkäsin kovasti luentosarjan selkeästä muodosta, välillä tuntuu, että uudenlaisia opetus- ja luennointimetodeja käytetään ihan vain "uuden" takia. Oli virkistävää kuunnella ns. perinteistä luennointia ja tälläisen opetusmuodon ansiosta kokemukseni kurssista oli dialoginen ja koin myöskin oman ajattelun kehittämisen vaivattomaksi. Ehkä olisin kaivannut enemmän kontekstia Millsin ajattelulle ja kurssin teoreettiselle ja konkreettiselle annille. Tieteenalamme tarjoama opetus sosiologian perusteista tai laajemmasta teoriaperinteestä on mielestäni hyvin riisuttu ja siksi vähemmän teoriaperinteeseen perehtyneenä oppilaana koin hieman hankalaksi yhden ajattelijan sijoittamisen laajempaan yhteiskuntateoreettiseen kehykseen tai spektriin. Kaikenkaikkiaan koin kuitenkin kurssin hyödylliseksi ja ajattelulle hyödylliseksi tarkkojen suoritukseen ohjaavien suuntaviivojen puuttuessa.
 • Luentosarja oli oikein kiva! Pidin luentojen tarinamaisesti etenevästä luonteesta, jonka lomassa oppiminen tapahtui hyvin stressittömästi. Oli myös hienoa saada valita itse kurssin suoritustapa, sillä se mahdollisti itselle parhaan oppimistavan hyödyntämisen. Kurssisuorituksen aikataulun olisi voinut mielestäni ilmoittaa selkeämmin, mutta enimmäkseen vapaavalintaisuus ja kurssin rento ote tekivät kurssista yhden syksyn parhaimmista. Oli mukavaa kokea välillä tällaistakin opiskelua yliopistossa!
 • Luentoja oli miellyttävä kuunnella ja suorittamispakon keventäminen toi tilaa omalle ajattelulle. Ajankäytön kannalta olisin toivonut, että suoritusmuodot olisi kuitenkin käyty selkeästi läpi heti kurssin alkupuolella. Sisällöt etenivät loogisesti, mutta olisin myös kaivannut hieman enemmän avauksia Millsin ajattelun sisällöistä tyylin ja tieteentekijäkuvausten rinnalle, sekä kiinnityksiä kontekstiin ja vertailua muihin sosiologeihin. Luentomateriaalien saatavuus Wikiopisto-sivulla oli varsin hyvä puoli!
 • Luennot olivat miellyttäviä ja rentoja sekä informatiivisia. Suoritusmuodon vapaa valinta oli mukavaa ja se, että suoritukselle oli hyvin aikaa, oli todella mukavaa.
 • Kuten näissä kommenteissa on jo aiemmin mainittu, luennot olivat mielestäni erittäin mukavia seurata. Etenkin luennointi ilman ylimääräisiä diaesityksiä oli yllättävän hyvä tapa itselleni oppia. Näin sain rauhassa keskittyä olennaiseen ja luennot etenivät luonnollisesti. Kurssi toi laajasti esille Millsin ajatusmaailmaa ja näin oli helpompi lähestyä myös lukemaan Sosiologista mielikuvitusta. Hyvää oli myös kurssin suoritustavan valinnaisuus, pystyin järjestämään kurssin suorittamisen omien menojen mukaiseksi. Kiitos erilaisesta kurssista, joka oli varsin positiivinen kokemus!
 • Mukavan erilainen luentosarja ja tosiaan luennoitsijan innostus aiheeseen lisäsi omaakin kiinnostusta. Erityisesti pidän siitä että kurssin tieto on kaikille avointa, kuka tahansa kiinnostunut voi tulla tänne sivuille lukemaan herra Millsistä ja hänen ajattelustaan, eikä tieto ole moodleavaimen takana.
 • Kurssi oli varsin hyvä ja toimi erinomaisena lähtöpisteenä Millsin sosiologiaan tutustumiseen. Luennoilla kävimme pääasiassa läpi Millsin henkilöhistoriaa ja kuvausta hänestä tieteentekijänä/sosiologina. Luentojen anti mielestäni olikin juuri kontekstointi ja esiymmärryksen luominen ennen suurempaa syventymistä. Kurssin paras anti olikin vapaa omaehtoinen tutkiminen aihetta sivuten. Tämä luentojen ja omaehtoisen opiskelun kokonaisuus mahdollisti juuri sen innostumisen, omaehtoisen tiedon ja ymmärryksen kasvun, josta koko yliopistossa tulisi olla kyse.