Julkisen sosiologian projekti/YKTA01 Sosiaalinen järjestys ja yhteiskuntatieteellinen mielikuvitus, syksy 2019/Kurssiarviosivu slk2019

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kurssi on kokonaisuutena ollut toimiva. Luennoilla on päässyt perehtymään aihealueisiin sopivan rennolla otteella, jolloin mielenkiintoa on ollut helppo pitää yllä. Luennot + lukupiiri-toteutus on miellyttävää vaihtelua itsenäiselle kirjatenttipuurtamiselle.

Toimiva ja ajatuksia herättelevä kurssi! Todella kiva on ollut lukupiiriryhmätyöskentely oppimismeneyelmänä. Yhdessä luentojen kanssa kaikki sadut näkökulmat ovat tukeneet ja syventäneet toisiaan. Itselle on todella mielekästä saada keskustella ja kirjoittaa esim tenttien sijasta. Myös suuri plussa sille että sai valita kolmesta eri vaihtoehdosta itselle mielekkäimmän työskentelytavan. Jatkakaa samalla tavalla


Lukupiiri + luennot -toteutus pääainevalintaan vaikuttavalla kurssilla epäilytti aluksi. Myös elämäkerta lukupiirikirjana aiheutti hämmennystä. Kuitenkin kurssin edetessä toteutuksen erilaisuus alkoi tuntua koko ajan sopivammalta. Kirja ja luennot tukivat toisiaan erinomaisesti, mikä sai aikaan oivalluksia ja aitoa oppimisen iloa (klisee, jota en olisi koskaan kuvitellut sanovani mistään kurssista tosissani, mutta aivan totta). Kurssiarvosanapaineet unohtuivat lähes kokonaan opiskelun ollessa niin mukavaa ja vaivatonta vaikkakin silti samalla varsin informatiivista. Tai oikeastaan kurssin informatiivisuutta suurempaa oli oman ajattelun kehittyminen - kurssilta saatujen ajattelun työkalujen avulla oppi purkamaan ja kyseenalaistamaan sellaisiakin asioita, joiden kohdalla se ei ollut aiemmin tullut mieleenkään. Kokonaisuudessaan toteutus oli mielestäni onnistunut, ja jos niin voi sanoa, kuvasti C. Wright Millsin ajattelumaailmaa. Kiitos mielenkiintoisesta ja mielekkäästä kurssista, joka toi aitoa oppimisen intoa tavallisen harmaan opiskelutaakan keskelle.


Kurssi palveli hyvin omaa oppimistani ja onnistuin toteuttamaan tälle vuodelle asettamaani tavoitetta opiskelemalla oppiminen edellä. Sain palautettua hieman kadoksissa ollutta lukemisen ja ihmettelemisen iloa ja sekä luennot, luettava teos että lukupiirikeskustelut loivat inspiroivaa ilmapiiriä. Sisällöllisesti kurssi tarjosi vähemmän "uusia" asioita, mutta auttoi selkeyttämään ja käsitteellistämään jo tunnettuja ilmiöitä. Suurin anti olikin mielestäni juuri mielikuvituksen ja innostuksen heräämisessä. Kuitenkin Millsin ajatukset ja niiden taustalla vaikuttavien klassikoiden ajatukset ovat kulkeneet mukana myös muiden kurssien lomassa. Kiitos, tätä lisää!


Kurssin toteutus ja rakenne olivat hyvät ja sopivat kiitettävästi omaan oppimistapaani. Keskustelut pienryhmissä ja viikkotehtävät olivat hyvä tapa päästä käsiksi aina viikon aiheeseen. Sain keskusteluissa ajatuksilleni vastakaikua ja pystyin hiomaan näkemyksiäni paremmin, kuin mitä yksin kirjoittamalla olisin saanut aikaiseksi. Keskusteluista sain irti myös paljon uusia ideoita, mutta en tiedä kuinka paljon tangentteja luennoilla oltaisiin sallittu. Toisaalta kurssin ei-perinteinen rakenne tuntui varsinkin alussa hieman sekavalta. Sain kurssilta paljon irti ja aiheet jäivät hyvin mieleen, mutta en ole yhtään varma, sainko kurssista oikeat asiat irti. Kurssin tavoitteet olisi voitu ilmaista selkeämmin.

Kurssilla käsiteltävän kirjan läpikäyminen lukupiirissä oli hyvä asia, sillä koen itse saavani eniten irti kurssikirjoista lukupiiriopiskelun kautta. Myös läpikäyty kirja oli hyvä pakollisena lukemisena. Lukemalla Millsin elämästä ja aikakaudesta saa hänen ajatuksistaan enemmän irti kuin mitä pelkkä yhden teoksen lukeminen olisi antanut. Millsin kuvaileminen antaa myös enemmän kontekstia hänen ajatukselleen sosiologisesta mielikuvituksesta ja elämästä. Toivon vaan, ettei meiltä odoteta samanlaista työtahtia. Olisin toisaalta kaivannut selkeämpiä ohjeita lukupiiripaketin kokonaisuuteen, vaikka ainakin yksi lukupiiri on aiemmin tehty, en silti osaa arvioida, mitä lukupiiripaketilta tarkalleen odotetaan. Toisaalta jos vapaampi ote sallitaan, voitaisiin sekin sanoa ääneen.

Mielestämme kurssi oli mielenkiintoinen toteutukseltaan ja koimme sen mielekkääksi muiden vaativien kurssien ohella. Pidimme myös kirjan kirjoitustyylistä ja sisällöstä, mutta meillä oli ryhmän sisällä eriäviä mielipiteitä kirjan opetuksellisuudesta. Osa koki, että kirjassa oli liikaa Millsin henkilökohtaisen elämän kuvailua, ja olisimme toivoneet enemmän ns. asiaa. Täten olisimme pitäneet jotain toista tyyppiä kuin elämäkertaa parempana vaihtoehtona. Osa ryhmäläisistä taas piti elämäkerrasta kirjatyyppinä. Toivoimme luennoilta, että olisimme voineet esimerkiksi ryhmien kesken ryhmäytyä ja jakaa ajatuksia. Luennot olisivat voineet toimia paremmin seminaariopetuksena, koska vaikutti ettei monikaan kokenut mielekkääksi osallistua keskusteluun massaluennolla. _______________________________

Tykkäsin kurssista, toteutus oli erilainen ja herätteli irti totutusta. Myös sisällöllisesti aiheet laajensivat näkökulmaa yhteisk.tieteisiin. Viikkotehtävät&luennot&lukupiiri oli hyvä ja toisiaan tukeva kokonaisuus. Toisaalta luennoilla olisi tosiaan voinut olla enemmän keskustelua pienemmissä ryhmissä? Vaikka kirja oli elämänkerrallinen ja ei-niin-akateeminen, niin mielestäni se sopi hyvin kurssille ajatuksia herättelevän vaikutuksensa vuoksi. Kirja on mukava yhdistelmä Mills’n yksityiselämää, aikansa sosiologian kuvausta sekä maailman tapahtumia. Iso miinus siitä, että jatko-opintoihin vaikuttava kurssi toteutetaan ryhmätyö-muotoisena. Vaikka arvosana ei itselle ole tärkeä, jollekin toiselle ryhmäläiselle se saattaa olla. Jatkoon vaikuttavat kurssit ehdottomasti yksilö-arvioina! ____________________________

Aivan kurssin alussa sen ideasta ja toteutuksesta oli hieman vaikea päästä kärryille, mutta kurssin edetessä se osoittautui oikein hyväksi ja ajatuksia herättäväksi! Ehdottomana positiivisena puolena oli kurssin keskustelevuus, niin luennoilla kuin pienryhmissäkin. Lukupiirinä suoritettava kirja ja kurssin muu sisältö tukivat hyvin toisiaan. Lukupiirin myötä kurssi sai myös teoreettista syvyyttä, sillä kirjan myötä keskustelimme myös sosiologian teorioista, historiasta jne. Kurssi oli tosiaan erilainen ja herätti keskusteluiden myötä uusia ajatuksia. Lukupiirissämme heräsi hyvää, luontevaa keskustelua. Kurssin toteutustavan myötä myös arvosanapaineet unohtuivat. En oikeastaan keksi liiemmin kritisoitavaa tai kehitettävää.