Nettikansa -opintokokonaisuus

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Sosiaalisen verkoston osallistujarooleja.

AVO2-webbilogot.jpg

Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.

Mikä tämä on?[muokkaa]

Tämä sivu on osa AVO2-konsortiohankkeen avointa opintokokonaisuutta ja työelämäkoulutusta ensisijaisina kohderyhminään yhdistykset, järjestöt ja julkishallinto. Nettikansa -osahankkeen yhtenä toimintamuotona on tarjota 25 opintopisteen laajuinen Avoimet verkostot -oppimiskokonaisuus internetin mahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja erityisesti avoimen yhteistoiminnan koordinoinnista. Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.

Avoimet verkostot - opintokonaisuus tuotetaan 2012-2013, sen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelma ja sitä koordinoi Otavan opisto. 'Avoimet verkostot - -sisällöt ovat tarkoitettu kaikentasoisten oppilaitosten käyttöön kansalaisopistoista yliopistoihin sekä itseopiskeluun. Aineistot ovat maksutta käytettävissä, myös osana kaupallista toimintaa, mainiten lähde ja Creative Commons -lisenssi Nimeä-Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY-SA 3.0). Lisätietoja Wikiopiston yleisistä lisenssiehdoista. Lisätietoja AVO2-konsortiohankkeesta.

Lisätietoja opintokokonaisuudesta: Kari A. Hintikka (JY / kari . hintikka (a) gmail . com ), Ville Venäläinen (Otavan opisto) ja Antti Poikola (Otavan opisto).Opintokokonaisuuden viisi osiota[muokkaa]

Opintokokonaisuus sisältää viisi teemaa ja osiota, kukin keskimäärin 5 jaksoa ja 1 opintopistettä per jakso. Yksittäisiä osioita ja jaksoja voi vapaasti yhdistellä ja valita oppimistavoitteiden mukaan tai vaikkapa käyttää aineistoja oman opetuksen tausta-aineistona. Sisällöt ja painotukset vaihtelevat järjestöjen ja hallinnon erityiskysymysten mukaan (kuten juridiikka). Koska kyseessä on geneeriset ja eriluonteisille oppilaitoksille soveltuvat opintokokonaisuudet, niin varsinaisista opintosuorituksista, korvaavuuksista yms. suositellaan sovittavaksi oppilaitoksessa erikseen osana muuta opetusta.

 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta -perusteet
 2. Avoimet ja kollektiiviset toimintatavat
 3. Internetin organisointi- ja yhteistyökaluja
 4. Organisoituminen internet-aikana
 5. Internet-fasilitointi so. kansalaisryhmien aktiviteettien koordinointi ja katalysointi

Ehdotuksia oppimis- ja suoritustapoihin[muokkaa]

Opintokokonaisuus on suunniteltu alusta alkaen toteutettavaksi mahdollisimman pitkälle etäopiskeluna ja internetin yhteistyökaluilla työelämän ohella oppiminen huomioiden. Suositeltavat oppimis- ja suoritusmuodot vaihtelevat osioittain ja yksittäisten jaksojen kohdalla, mutta pääpaino on seuraavissa oppimistavoissa:

Opintokokonaisuuden oppimis- ja suoritustavat jakaantuvat alustavasti ja pääpiirteissään seuraaviin osa-alueisiin, olematta mitenkään tärkeysjärjestyksessä. Sekä opetuksen järjestäminen että suoritustavat ovat täysin valittavissa oppilaitoksen resurssien ja oman osaamisen mukaan tai itseopiskeluna.

 • Wikiopiston aineistot esimerkkeineen ja linkkeineen
 • Käytännön harjoittelu internetin yhteistyökaluilla ja sosiaalisessa mediassa
 • Työpaja/seminaarityöskentely vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi
 • Käytännön internet-työskentely (mm. nettifasilitointi)
 • Lähi- ja webinaariluennot
 • Etätyöpajat (mm. kokoustekniikat)
 • Sisällöntuotanto internetiin, kuten wiki-sivut, videot, valokuvat ja miellekartat
 • Teoreettinen kirjallisuus ja blogiesseetentit (tai muu tenttiminen)

Oppimis- ja suoritustapojen yksityiskohtainen esittely.

Osioiden yleiskuvaus ja tavoitteet[muokkaa]

Internet ja kansalaisyhteiskunta (5 op)[muokkaa]

Kuvaus: Osio tutustuttaa kansalaisyhteiskunnan keskeisiin käsitteisiin, teorioihin, toimijoihin sekä esimerkkitapauksiin internetin näkökulmasta.

Oppimistavoitteet:

Jaksot:

 1. Internet kansalaistoiminnassa
 2. Internet ja järjestö
 3. Internet ja hallinto
 4. Osallistavia menetelmiä
 5. Oppiminen verkostoissa

Siirry jakson sivulle.

Avoimet toimintatavat (5 op)[muokkaa]

Kuvaus: Osio tutustuttaa internetissä yleistymiin avoimiin toimintatapoihin ja -malleihin, joissa lähtökohtaisesti toiminta avataan periaatteessa jokaiselle kiinnostuneelle osallistujalle. Avoimista toimintatapoja edustavat esimerkiksi Wikipedia, avoimen lähdekoodin tuotanto, julkishallinnon tarjoama avoin data, oppi- ja esitysaineistojen jakaminen, osallistava budjetointi,

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää avoimuus -ajattelun taustoja, osaa argumentoida avoimuuden hyötyjä sekä rajoituksia, työskennellä avoimissa toimintaympäristöissä sekä tuntee avoimuutta määrittelevää lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä.

Jaksot:

 1. Avoimuuden käsite
 2. Internet-ajan viestintätaidot
 3. Prosessien avaaminen
 4. Avoin data ja lähdekoodi
 5. Tekijänoikeudet

Siirry jakson sivulle.


Internetin ja sosiaalisen median työkaluja (5 op)[muokkaa]

Kuvaus: Jakso tutustuttaa avoimiin, maksuttomiin ja kollektiivisiin sisältöihin, käytäntöihin, työkaluihin, sovellusalueisin ja käyttötapoihin.

Oppimistavoitteet:

Jaksot:

 1. Sosiaalisen median käsite ja ominaispiirteitä
 2. Organisaatio ja kanava-ajattelu
 3. Muita internet-työkaluja
 4. Työkalujen ylläpito
 5. Nettimaine ja -identiteetti

Siirry jaksoon tästä.


Organisoituminen internetissä (5 op)[muokkaa]

Kuvaus:

Oppimistavoitteet:

Jaksot:

 1. Itseorganisoitumisen ideaali
 2. Nettijoukko
 3. Verkosto ja ekosysteemi
 4. Yhteisö ja kollektiivi
 5. Rihmasto


Internet-koordinointi (5 op)[muokkaa]

Kuvaus:

Oppimistavoitteet:

Jaksot:

 1. Verkoston dynamiikkaa
 2. Uusia ammattinimikkeitä
 3. Joukkoäly
 4. Joukkoistaminen
 5. Internet-fasilitoinnin perusteita

Tausta ja siemenversion tekijät[muokkaa]

Opintokokonaisuuden rakenteen sekä materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa. Siemenversion koosti Kariahintikka (keskustelu) 11. marraskuuta 2012 kello 20.48 (UTC) aineistoissa mainittuine lähteineen. Lisäksi Ideointiin, kirjoittamiseen ja wikiaineistojen ylläpitoon ovat osallistuneet muun muassa seuraavat asiantuntijat: Anne Rongas, Tarmo Toikkanen.AVO2-webbilogot.jpg

Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.

AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden sisällysluettelo
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi