Verkkokurssin suunnittelu/Digitaalinen sisällöntuotanto/Organisaatioiden sisällöntuotannon vertailua

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
 • Tehtävä: (3,5h)

  Valitse tarkasteltavaksesi organisaation verkkosivusto. Esimerkiksi kunta/kaupunki, yhdistys, yliopisto, yritys jne.

  (Tarkoitus on, että kurssin osallistujat valitsevat mahdollisimman erilaiset organisaatiot)

  Jos olet tuottanut sisältöä esimerkiksi yhdistyksen verkkosivustolle, valitse joku muu organisaatio.

  Etsi sivustolta esimerkiksi seuraavia asioita:

  Millaisia palveluja tarjotaan ja kenelle?

  Kuka sivuston on toteuttanut? Ulkopuolinen toteuttaja tai esimerkiksi organisaation viestintäyksikkö.

  Mikä mielestäsi on hyvin/huonosti?


 • Benchmarking -tehtävä: (3,5h)

  Valitse saman alueen organisaatio kuin edellisessä tehtävässä.

  Etsi verkkosivustoja (2-3kpl), jotka ovat mielestäsi hyvin toteutettuja.

  Vertaile kaikkia sivustoja (myös edellisen tehtävän) keskenään ja etsi mielestäsi huonoille/hyville toteutustavoille vaihtoehtoisia toteutustapoja.


  Suoritustapa:

  Kokoa analyysien/tehtävien tulokset raportiksi, joka on laajuudeltaan 5-6 sivua.

  Kurssin tutori kokoaa raporteista yhteenvedon.


 • Luento-osuus:(1h)

  Lyhyessä luento-osuudessa käydään läpi benchmarking -menetelmän määritelmiä ja esimerkkejä menetelmän käytöstä.

  Benchmarking = esikuva-analyysi/vertailuanalyysi tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Benchmarkingin perusidea on toisilta oppiminen ja oman toiminnan kyseenalaistaminen. Se on jatkuva systemaattinen organisaation tuottavuuden, laadun, työprosessien ja työtapojen tehokkuuden vertaaminen valioluokkaa edustavien yritysten ja organisaatioiden vastaaviin.

  Myös muita määritelmiä, esimerkkejä menetelmän käytöstä (esimerkiksi tutkimuksia, joissa vertailuanalyysia on käytetty).