Verkkopalvelut

Wikiopistosta

Mitä verkkopalvelut ovat?[muokkaa]

Tietotekniikan termitalkoot -palvelussa on käsitekaavio palveluista.

Tietotekniikan termitalkoot -palvelun mukaan verkkopalvelu on

tietoverkon kautta tarjottava, tieto- ja tietoliikennetekniikan avulla toteutettu palvelu...Verkkopalveluja ovat esimerkiksi internetpuhelut sekä selaimen kautta käytettävät sähköpostipalvelut, sähköinen kaupankäynti sekä internetin kautta suoritettava pankkiasiointi ja verokortin tilaaminen.

TSK:n Sosiaalisen median sanaston (pdf-tiedosto) mukaan

Verkkopalveluita ovat esimerkiksi selaimen kautta käytettävät sähköpostipalvelut, sähköinen kaupankäynti sekä internetin kautta suoritettava pankkiasiointi ja verokortin tilaaminen.

Julkishallinnon verkkopalvelujen laatukriteeristössä verkkopalveluilla tarkoitetaan

tietoverkkojen kautta tarjottavia palveluja, jotka voivat ulottua yksinkertaisesta tietojen etsinnästä ja tarkistamisesta aina vuorovaikutteisten palvelujen tarjoamiseen, sähköiseen asiointiin ja mahdollisuuksiin osallistua asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Anne-Maritta Tervakari ja Kirsi Silius ovat VPKK-oppimateriaalissaan päätyneet seuraavaan verkkopalvelun määritelmään:

verkkopalveluilla tarkoitetaan sähköisten verkkojen välityksellä jaettavia, tuotettavia tai käytettäviä palveluita, jotka täydentävät, korvaavat, uudistavat perinteisiä palveluita ja jotka tarjoavat asiakkaille (käyttäjille) mahdollisuuden verkkoasiointiin (sähköiseen asiointiin)

Mitä kirjastopalvelut verkossa ovat?[muokkaa]

Verkkopalvelujen alkeet kirjastoille

Julkaisussa Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla. Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia (pdf-tiedosto) Rami Heinisuo, Sanna Koskela ja Reetta Saine (2004) pyrkivät identifioimaan kirjaston peruspalvelut.

Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015. Yleiset kirjastot. Kansalliset strategiset painoalueet -julkaisussa määritetään Suomen yleisten kirjastojen toiminnan suunta ja päämäärä. Julkaisu on pohjana säädösvalmistelulle ja valtion rahoitukselle.

Sähköinen asiointi[muokkaa]

Sähköisellä asioinnilla (Electronic Services, e-Services) tarkoitetaan organisaation palvelujen käyttämistä tieto- ja viestintätekniikan keinoin. Wikipedia

Kirjastoissa on jo pitkään voinut asioida sähköisesti. Sähköinen asiointi on korvannnut ainakin osittain ns. tiskipalvelun, kirjeenvaihdon ja puhelinpalvelun.

Sähköisesti voi nykyisin hoitaa mm. seuraavia kirjastoasioita:

 • aineiston etsiminen
 • lainojen uusinta
 • aineiston varaaminen

Kirjaston arkityössä varsinkin sähköpostilla lähetetyt kysymykset ovat yleistyneet. Niihin vastaaminen onkin sitten oma taitolajinsa. Hyviä kirjoituksia aiheesta löytyy mm. Anja Alasillan blogeista; lue esim.

Hyvä vastaus verkkosivuilla olevaan palautteeseen tai sähköpostikysymyksiin sisältää mm. seuraavia tekijöitä

 • positiivinen alku
 • ytimekäs sisältö
 • tunteen:"olemme samassa veneessä" tai "olemme samalla puolella"
 • on kirjoitettu ihmiseltä ihmiselle, ei Organisaatiolta ihmiselle
 • mahdollinen pahoittelu puutteesta tai virheestä
 • syy tai selitys asiantilalle tai ainakin lupaus selvittää sen syy (ja palaaminen asiaan)
 • vastaus esitettyyn kysymykseen

Huono vastaus on usein

 • liian pitkä, "juurtajaksain selitetty" tai "jaaritteleva"
 • puolustuskannalla olemista, asiakkaan vähättelyä tai jopa nolaamista
 • kapulakieltä
 • marttyyriasenteella kirjoitettu
 • varsinainen vastaus puuttuu tai on epäselvä

Aineistopalvelut[muokkaa]

Aineiston tunnistaminen ja paikallistaminen[muokkaa]

kokoelmatietokannat (tieto aineistosta, hyllysijainnit jne.)

 • Frank-monihaku
  • Frank-monihaku on tarkoitettu aineiston hakuun ja paikantamiseen lähes kaikista suomalaisista avoimista kirjastoista.
 • Lapponica - pohjoinen tietopankki ja etätietopalvelu
  • Lapponica-tietopankki sisältää Lappia, Pohjoiskalottia ja Barentsin aluetta koskevaa ja tällä alueella tuotettua tietoa. Lapponica-verkkotietopalvelu vastaa näitä alueita koskeviin kysymyksiin.

verkkoaineiston portaali tms.

 • Nelli-portaali
  • Nelli-portaalin kautta löytyy kaikki Suomen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja kunnan- ja kaupunginkirjastojen portaalit, joissa aineistoa voi hakea useista tietokannoista.
 • Digimusa/ Helsingin kaupunginkirjasto
  • Asiakas voi kuunnella tai ladata tekijänoikeusvapaata musiikkia.
 • Kirjastokaista
  • Kaikille avoin verkkopalvelu, joka tarjoilee näkökulmia kirjastoihin ja kirjastoalaan videoiden ja radio-ohjelmien muodossa.
 • Kyyti-kirjastot
  • Kymenlaakson kirjastojen muodostama verkkoportaali.
 • LOKI-kirjastot
  • Loki-kirjastojen yhteinen verkkopalvelu.
 • IntroActive
  • Kirkes-kirjastojen aineistohaku.

aineiston kuvailu ja luokitus

Aineiston lainaus, varaus ja palautus[muokkaa]

hyllyssä olevan aineiston lainaus
verkkoaineiston käyttö tai lainaus

aineiston varaus

aineiston palautus

Aineiston hankinta kokoelmien ulkopuolelta[muokkaa]

kauko- tai seutulainaus

osto/hankintaehdotukset

Kirjallisuustietopalvelut[muokkaa]

Palveluneuvonta[muokkaa]

yksittäisen faktatiedon antaminen
aiheenmukaiset kysymykset

Fiktiopalvelut[muokkaa]

suosittelut, arvostelut/arviot

aiheenmukaiset listaukset

kirjavinkkaus

Tapahtuma- ja toimintopalvelut[muokkaa]

satutuokiot
lukupiirit
kirjallisuusillat ja -vierailut
erilaiset kerhot (näytelmä, elokuva, sanataide jne.)

Tila- ja laitepalvelut[muokkaa]

oleskelutilat, kahvilat, wc:t
kokoontumis- ja ryhmätyötilat
kopio- ja tulostuslaitteet
digitointilaitteet
tietokoneet ja verkkoyhteydet

 • e-booking
  • Palvelun kautta voi varata asiakastietokoneen käyttöönsä. Palvelu käytössä esimerkiksi Vaski-kirjastoissa.

eri tietokoneohjelmistot

Tiedottamis- ja viestintäpalvelut[muokkaa]

verkkosivut
uutuuslistat ja -ilmoitukset

kunnan, EU:n tms. tiedotus

Mediakasvatus ja informaatiolukutaito[muokkaa]

kirjastonkäytön opetus

 • Kirjastoseikkailu
  • Kirjastoseikkailu opettaa vuorovaikutteisella tavalla käyttämään kirjastoa: miten kirjat löytyvät hyllystä, miten kirjastossa ollaan ja mitä siellä voi tehdä.

tiedonhaun, -hankinnan ja -hallinnan opetus

 • Jyväskylän kaupunginkirjasto: Veturi - tiedonhankinnan verkkotutoriaali
  • Monipuolinen ja kattava opastus tiedonhaun maailmaan. Tarjolla sekä teoria- että käytännön opetusta. Mukana myös Veturivisa, jonka avulla voi testata, onko tiedonhaun opit menneet perille.

eri medioiden esittely ja opetus kuntalaisille

Tietopalvelut[muokkaa]

opastus ja neuvonta

 • Kysy online -chat
  • Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginkirjastojen verkkoneuvonta, jossa asiakas voi kysyä mitä vain ja erityisen mielellään vastataan Helmetin käytöä koskeviin kysymyksiin.
 • Online Tutoring eli verkko-tutor läksyjä tekeville koululaisille (Canberran kaupunginkirjasto, Australia)
  • verkkotutorit auttavat koululaisia eri aineiden läksyissä

linkkikokoelmat ja aihehakemistot

 • Makupalat
  • Hämeenlinnan kaupunginkirjaston linkkikirjastosta löytyy linkkejä joka lähtöön.

tiedonhaut

Kirjaston kehittäminen[muokkaa]

 • Tampereen kaupunginkirjaston Tulevaisuuden kirjasto? –kysely (linkki ei enää toiminnassa)
  • Palvelun tarkoituksena oli kartoittaa sitä, mitä kirjastojen käyttäjät haluavat tulevaisuuden kirjastolta.
 • Digitalkoot
  • Palvelun tarkoituksena on digitoida vanhaa suomalaista sanomalehtiaineistoa vapaaehtoisvoimin. Palvelu on toteutettu erilaisten pelien muotoon. Aluksi pelien avulla tehdään sanojen korjaustyötä ja myöhemmin artikkelien rakenteen korjaamista ja kuvien liittämistä artikkeleihin.

Mitä kehittyvät kirjaston verkkopalvelut ovat?[muokkaa]

 • Yleisten kirjastojen verkkostrategia käsittelee monipuolisesti kirjastojen kehittyviä verkkopalveluita.
 • Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta on julkaissut muutamia tärkeitä suosituksia, mm.:
  • JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet

Sisällönkuvailu[muokkaa]

Folksonomia

Edut Haitat
helppous (sanat arkikielestä) kirjoitusvirheet
kirjastopalveluiden laajentuminen synonyymit, homonyymit
yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden lisääminen sanojen eri taivutusmuodot
sisällönkuvaaja ja tiedonhakija ovat useimmiten samalla tasolla kielen muuttuminen
epätäsmällisyys
subjektiivisuus
yksipuolisuus
virheiden kertautuminen avainsanapilvissä
kaupallinen hyväksikäyttö
ei sovi kirjastoissa käytettäväksi yksistään

Kontrolloidut asiasanastot

Edut Haitat
kirjastoammattilaisille yhdenmukainen ja kätevä työkalu kontrolloitu sanasto jähmeä ja rajoittunut
sisällönkuvailu suosii tietopohjaista aineistoa

asiakkaille tuntemattomia ja siksi vaikeita käyttää

Esimerkkejä erilaisista kirjastojen verkkopalveluista[muokkaa]
Takaisin kurssisivulle