Julkinen sosiologia/Kurssin toteutustapa

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kurssin toteutustapa ja aikataulu[muokkaa]

TOTEUTUSTAPA

Kurssi toteutetaan projektioppimisena.

Projektin tarkoituksena on perehtyä julkisen sosiologian käsitteeseen ja käytäntöön lukemalla alan perustekstejä, keskustelemalla niistä ja kirjoittamalla niiden pohjalta johdantoa julkiseen sosiologiaan Wikikirjastossa. Kirjan alustava sisällysluettelo on osoitteessa http://fi.wikibooks.org/wiki/Julkinen_sosiologia. Kirjan sisältö on avoin, sen päättävät kurssin osallistujat. Kirja muokkautuu tekijöidensä näköiseksi. Kirjan tekemiseen voi osallistua kuka tahansa julkisesta sosiologiasta kiinnostunut, se on wikityöskentelyn perusperiaate - ja wikityöskentelyn kumouksellinen kauneus.

On mahdollista kirjoittaa julkisen sosiologian käsitteestä, teoriasta, historiasta - tai jostain julkisen sosiologian projektista, eli käytännön tapauksesta, jossa on hyödynnetty sosiologista ja/tai kasvatussosiologista tietämystä (esimerkkejä tällaisista projekteista [1] ja [2]). Tai on myös mahdollista tehdä julkista sosiologiaa käytännössä, luomalla uusi projektina - ja kirjoittaa siitä wikikirjaan. Tavoitteena ei ole laatia kerralla julkisen sosiologian kokonaisesitystä, vaan prosessi, jossa kirja syntyy tekijöiden voimavarojen ja aikataulujen mukaan, tietojen ja taitojen karttuessa.

Kurssilla on osio keskustelulle [3], jossa kurssin artikkeleita, projekteja ja teemoja kommentoidaan, esitetään havaintoja, kysymyksiä ja pohdintoja. Keskustelupalsta ei ole paikka etätehtäville - sellaisia ei ole - vaan itseorganisoituva ajatusten jakamisen areena.

AIKATAULU JA KOKOONTUMISPÄIVÄKIRJA

Alla oleva aikataulua ja kokoontumisten sisältöä voidaan yhdessä muokata - ja sen voi tehdä myös aivan konkreettisesti ehdottamalla muutoksia tämän sivun keskustelupalstalla.

25.2.2010

 • tutustutaan kurssin tavoitteisiin ja työtapoihin
 • keskustellaan julkisen sosiologian käsitteestä ja periaatteista
 • esitellään Wikiopisto, wikityöskentelyn perusidea (ml. rekisteröityminen) ja "wiki-ideologia" (technical stuff, ethos stuff ja Zeitgeist stuff)
 • ryhmäydytään työryhmiin/pareihin, sovitaan alustavasti kiinnostuksen kohteet (projektityö)
 • jaetaan keskustelun pohjaksi seuraavat artikkelit:
 1. Michael Burawoy (2006) Julkisen sosiologian puolustus [4]
 2. Juha Suoranta (2009) Alamaisten elämää [5]
 3. Juha Suoranta (2008) Teaching Sociology. Toward Collaborative Social Relations in Educational Situations [6]
 • projektityöskentelyä varten on seuraavat kirjat (tosin vain paperiversioina):
 1. Barlow, Andrew (2007) (toim.) Collaborations for Social Justice: Professionals, Publics, and Policy Change.
 2. Blau, Judith & Iyall Smith, Keri E. (2006) (toim.) Public Sociologies Reader.
 3. Clawson, Dan ym. (2007) (toim.) Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century.
 4. Jeffries, Vincent (2009) (toim.) Handbook of Public Sociology.
 5. Nichols, Lawrence (2007) (toim.) Public Sociology: The Contemporary Debate.

Sovittiin, että seuraavaksi kerraksi luetaan [7] ja katsellaan (videolla esitelmä alkaa n. 20 minuutin kohdalta) [8] Burawoyn esitelmä Julkisen sosiologian puolustus. Seuraavalla kerralla keskustellaan em. artikkelista, kiinnostuksen kohteista ja mahdollisista projekteista. Lisäksi voi fiilistellä viime vuotta Suorannan alamais-artikkelista ja on siinä muutama pointtikin.

18.3.2010

 • keskustellaan Burawoyn (2006) ja Suorannan (2009) artikkelista
 • pohditaan ja työstetään projekteja em. kirjojen ja omien ideoiden pohjalta
 • jatketaan tutustumista Wikiopistoon ideoimalla ja kehittämällä sen käyttöä

Tänään aluksi keskustelimme ensin tieteenalaheimoista, heimopäälliköistä ja päälliköiden hengestä, joista joidenkin henki leijuu väkevänä sosiologian yllä. Miten tätä henkeä voitaisiin käyttää rakentavasti hyödyksi? Miten se voimistaisi yhteisöä?

Lotta esitteli kirjoitusideaansa ja todella kiinnostavaa havaintoaan, jonka mukaan sosiologian opiskelijat rakentavat opintojensa aikana kahta identiteettiä tai 'minää'. Arkiminän rinnalle rakentuu sosiologin minä joka ei kuitenkaan välttämättä liity sosiologin minään, vaan ne pysyvät erillään toisistaan.

Tästä nousi monia kiinnostavia kysymyksiä suhteessa erityisesti julkisen sosiologian ja yleisemmin sosiologian tiedealaluonteeseen, yhteiskuntasidokseen ja tehtävään. Se myös tuo esiin laajemmin kysymyksen yhteiskuntatieteellisen sivistyksen merkityksestä sosiaalisen elämän monissa käytännöissä - niin työelämässä kuin laajemmin kansalaisyhteiskunnassa.

Useimmat Tampereen yliopistosta valmistuvat löytävät paikkansa julkisen sektorin, yhdistysten tai järjestöjen palveluksesta ja kaikissa näissä tehtävissä tarvitaan sosiologista silmää (Collins [9]) ja toivottavasti myös sosiologista mielikuvitusta (Mills [10]). Aina on olennaista yksityisten ongelmien - mitä ne sitten koskevatkaan - käsittäminen ja tuominen esiin yhteiskunnallisina kysymyksinä.

Yliopisto-opetukseen ja opiskeluun Lotan kysymys liittyy opiskelun tavoitteiden ja opiskeluorientaation suunnasta. Miksi opiskellaan, miksi opetetaan? Onko tavoitteena yhteiskuntatieteellinen sivistys ja ymmärrys, jotka auttavat antamaan panoksen yhteisiin asioihin, vai tutkinto/ensimmäinen työpaikka/vihreä oksa - tai jokin näiden yhdistelmä? Ja tähän osaltaan liittyy Kaurin tematiikka Wikiopiston käytön mahdollisuuksista sosiologian (ja muussa) opetuksessa.

Pohdimme myös Wikiopiston ja (muiden wikien) käytön vaikeuksia, wikikirjoittamisen ongelmia ja mahdollisuuksia. Wikiopiston käyttö on "long revolution" ajatus- ja toimintatavoissa, siinä kuinka opitaan ja opiskellaan, kuinka opitaan oppimaan, tekemään yhdessä, jakamaan ja uskaltamaan.

Ongelmia:

 • Tottumattomuus (yliopisto - koulutusjärjestelmä - ei opasta tähän)
 • Uskallus, ei ole totuttu kirjoittamaan, yhdessä eikä varsinkaan puuttumaan toisen tekstiin.
 • Julkisuus, liittyy edelliseen. Ei ole kokemusta.

Miten ongelmia voisi ylittää?

 • Wikiopistoa käyttämällä
 • Käyttöön opastamalla (englannin kielisessä Wikiversityssä on opastuksia [11])
 • Ensimmäisen editoinnin tekemällä

Mahdollisuuksia:

 • Wikiopisto ja Wikipedia ovat julkista sosiologiaa
 • Sosiologisen tiedon ja viisauden välitön avoimmuus
 • Globaali tavoitettavuus (kunhan kieli on sama)
 • Osallistaminen, osallisuus, osallistuminen

Kuin tilauksesta Eeva Luhtakallio esiintyi tänään perinteisenä julkisena sosiologina Hesarissa mielipidepalstalla otsikolla "Suomessa keskustellaan säännöistä ja vaietaan moraalikysymyksistä" [12]. Juha lupasi laittaa sosiologipäivin esitelmänsä tähän wikiin ja se löytyy nyt sekä tästä [13] että artikkelien joukosta etusivulta.

Sosiologipäivät 2010. 19.3.2010 ekskursio Jyväskylän Sosiologipäiville, jossa kokoontuu julkisen sosiologian työryhmä (ensimmäistä kertaa). (18.3. päivän kokoontuminen voidaan yhdistää tähän, jos näin halutaan/sovitaan).

25.3.2010

 • Projektityöskentelyä
 • Keskustelua projektin ja lukemiston pohjalta

Keskustelimme keskusteluosiossa[[14]] alkaneesta Burawoyn Julkisen sosiologian puolustus -artikkelin pohdinnasta. Tähän mennessä keskustelu on edennyt perinteiseen tyyliin, kuten foorumeilla. Wikiopiston hengessä olisi kuitenkin mahdollista hieman vähemmän yksilöity ja enemmän kollektiivinen pohdinnan tapa, jossa toisten kirjoittamaan tekstiin puuttumiseen ei ole kynnystä. Parhaimmillaan tämänkaltainen monenkeskeinen dialogi ehkäisee keskustelijoiden lukkiutumista tietyille puolille argumentointia, joka perinteisessä keskustelussa on vaarana.

Esillä oli kiinnostava kysymys erilaisista identiteeteistä tai rooleista ja niiden suhteista: sosiologin identiteetti (yliopisto), arki-identiteetti ja ammatti-identiteetti (organisaatio).

1.4.2010

 • Projektityöskentelyä
 • Keskustelua projektin ja lukemiston pohjalta

Tänään teemana Piilottajan päiväkirja julkisena sosiologiana.

8.4.2010

 • Projektityöskentelyä
 • Keskustelua projektin ja lukemiston pohjalta

Aiheena tutkimuksen demokratisoiminen esimerkkinä Tampereen yliopiston avoin tutkimusrahasto [15].

15.4.2010

 • Projektityöskentelyä
 • Keskustelua projektin ja lukemiston pohjalta

Puhutaan julkisen sosiologian tutkimusmenetelmistä; keskustelu on jo alkanut ja siihen voi osallistua keskustelusivulla [16].

29.4.2010

 • Projektityöskentelyä
 • Keskustelua projektin ja lukemiston pohjalta
 • Mitä olisi "visuaalinen julkinen sosiologia"? [17]

Tapaaminen jäi pitämättä.

20.5.2010

 • Esitellään projektia
 • Arvioidaan työskentelyä
 • Kevätretki Pispalaan (ei toteutunut)