Ryhmädynamiikan kurssi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Johdanto[muokkaa]

Ryhmädynamiikan kurssi on osa Kansalaisfoorumin avaintoimijaopintoja.

Se toimii hyvin myös itsenäisenä Wikiopiston opintokokonaisuutena tai tiennäyttäjänä yhteisöllisen projektin toteuttamisessa.

Kurssi johdattaa osallistujia uusien toimintatapojen löytämiseen oman yhteisön ja ryhmän toiminnassa.

Opiskelun kulku[muokkaa]

Kurssin aikana pohditaan yhdessä yhteisössä toimimista, yhteisössä kasvamista ja yhteisen tiedon tuottamista.

Oppimisen polku on toiminnallinen prosessi uusien merkitysten löytämiseen omassa ja yhteisön toiminnassa.

Yhteisellä matkalla on neljä teemaa, joista kukin sisältää keskustelutehtäviä.

Tehtäviin liittyvistä aineistoista löytyy linkkejä omatoimisen pohdinnan ja yhteisen keskustelun virittämiseksi sekä yhteisöllistä hyvinvointia edistävien tilojen luomiseksi.

Ryhmädynamiikan kurssi toimii johdantona avaintoimijaopintojen projektin suunnittelulle ja toteuttamiselle. Keskustelutehtävät toimivat pohjana tulevan projektin suunnittelulle.

Tärkeimmät osaamistavoitteet:[muokkaa]

- Yhteisö kasvun tukijana

- Oppiminen vuorovaikutuksena

- Vertaisoppiminen yhteisössä

- Yhteisen tiedon ja uusien toimintatapojen luominen


Teemat ja oppimistehtävät[muokkaa]

Minä toimijana

Minä innostajana

Yhteisö toimintaympäristönä

Oppiva organisaatio ja yhteisöllinen oppiminen