Julkisen sosiologian projekti/Kevään 2014 Mills-kurssi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kurssi kuuluu Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiskuntatieteiden teemat -kokonaisuuteen [1]. Tavoitteena on tutustua sosiologian klassikon ajatteluun ja tunnistaa hänen muotoilemiensa teoreettisten näkemysten merkitys nykysosiologialle ja laajemmin nykyajattelulle.

Kurssin opiskeleminen[muokkaa]

1. Ensimmäinen kokoontumiskerta

Ensimmäiselle kokoontumiskerralla päätetään opiskelutavoista, tutustutaan kurssin vetäjän johdolla opiskeltavaan aiheeseen, jaetaan opiskeluaineisto ja sovitaan opiskeluaikataulusta. Opiskelumahdollisuuksia on kolme: keskusteluluento (sis. luentotehtävät), itsenäinen lukupiiri – tai yksin kirjoitettu essee sille, jolle se on aikataulut ja elämäntilanteet huomioon ottaen sopivin opiskelumuoto.

1.1. Keskusteluluento

Keskusteluluennoilla perehdytään opiskeltavana olevaan aineistoon (ks. alta kohdasta Yhteiset tapaamiset) ja keskustellaan siitä. Seuraavat kysymykset voivat virittää lukemista ja luennolla käytävää keskustelua, ks. kysymyslista: Media:Kysymykset Mielikuvituksesta.pdf.

Luennolla käytävää keskustelua varten kulloisestakin aineistosta etukäteen laaditaan yksin tai yhdessä keskustelupaperi (opinion paper [2]) yllä olevan kysymyslistan pohjalta. Tärkeintä on nostaa opiskeluaineistosta esiin muutama asia, joita pitää tärkeinä, ongelmallisina tai outoina, ja joista haluaa virittää yhteistäkeskustelua. Keskustelupaperit ladataan ao. Keskustelu-palstalle kunkin viikon kohdalle.

1.2. Lukupiiri

Itsenäinen lukupiiri koostuu 3-6 opiskelijasta, jotka perehtyvät itsenäisenä ryhmänä opiskeluaineistoon ja laativat keskusteluihinsa perustuvan raportin lukupiiri-ohjeen [3] mukaisesti.

1.3. Essee

Tieteellisen esseen tavoite on perehtyä opiskeltavana olevaan aineistoon ja laatia siitä esseen tunnusmerkit täyttävä kirjoitelma ja osoittaa asiakokonaisuuden hallintaa. Tieteellisen esseen tärkein tunnusmerkki on sen näkökulma: esseessä ei riitä aineiston referointi, lisäksi tarvitaan omaperäinen kysymyksenasettelu, -ongelma tai tehtävä. Tieteellisessä esseessä noudatetaan normaaleja tieteellisen kirjoittamisen muoto- ja rakennevaatimuksia, aiheen loogista jäsentelyä ja lähdeviitteiden merkitsemistä.

Esseen aineistona on soveliasta hyödyntää opiskeluaineiston lomassa reflektiivisesti eli pohtien myös omia kokemuksia (muistoja, havaintoja). Perustelemattomien mielipiteiden esittämistä (minun mielestäni -rakenteita) on syytä välttää. Esseen pituus on 5-7 sivua rivivälillä 1,5 ja Times New Roman kirjasimella.

Yhteiset tapaamiset[muokkaa]

10.04.2014 Päätalo ls. A06

Ensimmäisellä kerralla

- päätetään kurssin opiskelusta ja tehtävistä

- luetaan Millsiin johdattava teksti (jaetaan luennolla), tehdään ryhmätehtävä ja puretaan se.

- opiskeluaineistoon tutustuminen (C. Wright Mills: Sosiologinen mielikuvitus)

24.04.2014 Linna 6017

Keskustelu Millsin teoksen luvuista 1 ja 5.

08.05.2014 Linna 6017

Keskustelu Millsin teoksen luvusta 10.

15.05.2014 Linna 6017

Keskustelu teoksen liitteestä Intellektuaalinen ammattitaito.

Keskustelu[muokkaa]

Tällä alueella käydään keskustelua kurssiin liittyvistä asioista. Tällä alueella käydään keskustelua kurssiin liittyvistä asioista. Liittäkää omat keskustelupaperinne (teksti) menemällä oikean päivän sivulle ja sitten painamalla ensin muokkaa-painikkeesta ja sitten tallenna-painikkeesta (kokeilemalla onnistuu varmasti, ja jos ei onnistu, katsotaan yhdessä 10.4.2014).

Yleiset kommentit ja kysymykset

Ryhmätöiden kommentit 10.04.2014

Keskustelupaperit 24.04.2014

Keskustelupaperit 08.05.2014

Keskustelupaperit 15.05.2014

Artikkeleita Millsistä[muokkaa]

 • Alarcón, Ricardo (2007) The Return of C. Wright Mills Amid the Dawn of a New Era [4]
 • Aronowitz, Stanley (2003) A Mills Revival? [5]
 • Becker, Howard S. (1994). Professional Sociology: The Case of C. Wright Mills. Teoksessa Rist, Ray (toim.) The Democratic Imagination: Dialogues on the Work of Irving Louis Horowitz. New Brunswick: Transaction Books, 175–87.[6]
 • Brewer, John D (2004) Imagining The Sociological Imagination: the biographical context of a sociological classic [7]
 • Brewer, John D (2005) The Public and Private in C.Wright Mills’s Life and Work. Sociology 39 (4), 661–677. [8]
 • Brewer, John D (2007) C. Wright Mills, the LSE and the sociological imagination [9]
 • Birnbaum, Norman (2009) The Half-Forgotten Prophet: C.Wright Mills [10]
 • Dandaneau, Steven P. (2006) The Power Elite at 50: C. Wright Mills's Political Sociology in Midlife Crisis. Fast Capitalism 2.1 [11]
 • Dawson, Michael (2005) Saturday, December 10, 1960: The Debate That Never Happened [12]
 • Dreier, Peter (2012) C. Wright Mills Would Have Loved Occupy Wall Street [13]
 • Elwell, Frank, W. (2002) The Sociology of C. Wright Mills [14]
 • Freeman, James (2011) Another Side of C.Wright Mills: The Theory of Mass Society. Logos 10 (4). [15]
 • Gitlin, Todd C. Wright Mills, Free Radical [16]
 • Judis, John (2001) Grist for Mills. Texas Monthly [17]
 • Langman, Lauren (2000). History and Biography in a Global Age: The Legacy of C. Wright Mills [18]
 • Miliband, Ralph (1962). Tribute to C. Wright Mills. New Left Review I/15 [19]
 • Novack, George (1960) The World of C. Wright Mills. International Socialist Review 2 (3), 84–90. [20]
 • Smith, Mark K. (1999, 2009) C. Wright Mills: power, craftsmanship, and personal troubles and private issues. the encyclopaedia of informal education [21].
 • Sterne, Jonathan (2005). C. Wright Mills, the Bureau for Applied Social Research, and the Meaning of Critical Scholarship. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies 5(1), 65-94. [22]
 • Suoranta, Juha (2011). C. W. Mills – sosiologisen tiedon, vallan ja eliittien tutkija. [23]
 • Wakefield, Dan (2005) My Columbia: Van Doren, Trilling and Mills, Columbia College Today, Jan. 2005 [24]
 • Wakefield, Dan (2009a) C. Wright Mills: Before His Time, The Nation [25]
 • Wakefield, Dan (2009b) C. Wright Mills, The Nation [26]

Artikkelit otettu suomenkielisen Wikipedian C. Wright Mills -artikkelista [27]