Avoimet verkostot -opintokokonaisuus/Tiivistelmä Internet ja kansalaisyhteiskunta

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 1: Internet ja kansalaisyhteiskunta
Osio 1: Etusivu Internet ja kansalaisyhteiskunta Organisaation rooleja nettiaikana Internet ja julkisuus Osallistavia menetelmiä Oppiminen verkostoissa Täydentäviä jaksoja


Mikä tämä on?[muokkaa]

Tämä sivu on osa AVO2-konsortiohankkeen avointa opintokokonaisuutta ja työelämäkoulutusta ensisijaisina kohderyhminään yhdistykset, järjestöt ja julkishallinto. Nettikansa -osahankkeen yhtenä toimintamuotona on tarjota 25 opintopisteen laajuinen oppimiskokonaisuus internetin mahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja erityisesti avoimen yhteistoiminnan koordinoinnista.

Opintokonaisuus tuotetaan 2012-2013, sen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelma ja sitä koordinoi Otavan opisto. Nettikansa -sisällöt ovat tarkoitettu kaikentasoisten oppilaitosten käyttöön kansalaisopistoista yliopistoihin sekä itseopiskeluun. Aineistot ovat maksutta käytettävissä, myös kaupallisessa toiminnassa, lähde ja Creative Commons -lisenssi mainiten. Lisätietoja AVO2-konsortiohankkeesta.

Osion 1 Sisältö - Internet ja kansalaisyhteiskunta[muokkaa]

Osion kuvaus ja tavoitteet[muokkaa]

Kuvaus: Osio 1 tutustuttaa kansalaisyhteiskunnan keskeisiin käsitteisiin, teorioihin, toimijoihin sekä esimerkkitapauksiin internetin näkökulmasta. Osio on suunnattu yhdistyksille, järjestöille, julkishallinnolle sekä avoimille kansalaisverkostoille ja -liikkeille yhteistoimintaan ja sen koordinoimiseen internetissä. AVO2-opintokokonaisuuden kannalta tämä osio 1 on korvattavissa esimerkiksi liike-elämän, avoimen lähdekoodin tai tutkimusverkoston koulutuksen tarpeisiin. AVO2-hankkeessa on tuotettu pilottina johdatus Datajournalismiin, joka on suunnattu sekä ammatti- että kansalaisjournalisteille ja korvaa tämän osion jaksot 1.2 ja 1.3. Osion 1 voi käydä läpi itseopiskeluna, mutta suositellaan suoritettavaksi etä- tai lähiryhmäkeskusteluina.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää internetin erilaisia käyttötapoja ja menetelmiä avoimessa kansalaistoiminnassa sekä osallistavassa hallinnossa ja on tutustunut kansalaisyhteiskunnan keskeisiin käsitteisiin ja alan suomenkieliseen sanastoon.


Osio 1 pohtii runsaiden esimerkkien avulla muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Onko internet muuttanut kansalaistoimintaa Suomessa? Jos on niin miten?
  • Millaisia mahdollisuuksia internet tarjoaa yhdistyksille ja järjestöille?
  • Millaisia mahdollisuuksia internet tarjoaa osallistavalle hallinnolle?
  • Millaisia mahdollisuuksia internet tarjoaa kansalaisille, kansalaisliikkeille ja -verkostoille?

Osion jaksojen kuvaus tavoitteineen[muokkaa]

Internet ja kansalaisyhteiskunta (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso tutustuttaa kansalaisyhteiskunnan käsitteeseen sekä Kans.jyu.fi-portaalin sanastoon.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää millaisin eri tavoin internetiä voi käyttää ihmisjoukkojen mobilisoinnissa, organisoinnissa ja koordinoinnissa kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta.


Organisaation ja verkoston rooleja nettiaikana (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tarkastellaan internetin mahdollistamia uusia rooleja ja merkitystä yhdistys- ja järjestötoimintaan sekä julkishallintoon.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija hahmottaa, miten internet vaikuttaa organisaatioiden toimintaan ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa.


Internet ja julkisuus (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tarkastellaan julkisuus-käsityksen muuttumista ja miten internetin muodostava julkisuuskenttä on nousemassa perinteisen joukkoviestimien julkisuuden rinnalle.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa erilaiset julkisuuskentät ja mitä ne merkitsevät internet-fasilitoijan kannalta, kuten nettimaine.


Osallistavia menetelmiä internetissä (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tutustutaan menetelmiin, joilla osallistaa sekä kansalaisia, kuntalaisia ja kuluttajia, ensisijaisesti internetissä.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelijalle on muodustunut yleiskäsitys erilaisista avointa suunnittelua, kehittämistä ja osallistumista tukevista menetelmistä.


Oppiminen verkostoissa (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tutustutaan vertais- ja verkosto-oppimisen tapoihin. [VALMISTUU LOKAKUUSSA 2013]

Oppimistavoitteet:


Tausta ja siemenversion tekijät[muokkaa]

Opintokokonaisuuden rakenteen sekä materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa. Siemenversion koosti Kariahintikka (keskustelu) 11. marraskuuta 2012 kello 20.48 (UTC) aineistoissa mainittuine lähteineen. Lisäksi konseptointiin, ideointiin, kirjoittamiseen ja wikiaineistojen ylläpitoon ovat osallistuneet muun muassa seuraavat asiantuntijat: Tiina Airaksinen, Pekka Kinnunen (Kinnupekka), Hilma Lehtonen, Raimo Muurinen, Antti Jogi Poikola (Apoikola), Jaakko Rantala, Anne Rongas, Tarmo Toikkanen ja Ville Venäläinen.Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 1: Internet ja kansalaisyhteiskunta
Osio 1: Etusivu Internet ja kansalaisyhteiskunta Organisaation rooleja nettiaikana Internet ja julkisuus Osallistavia menetelmiä Oppiminen verkostoissa Täydentäviä jaksoja


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


Luokka:Avoimet verkostot-opintokokonaisuus