Avoimet verkostot -opintokokonaisuus/Tiivistelmä Avoimet toimintatavat internetissä

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 2: Avoimia toimintatapoja
Osio 2: Etusivu Avoimuuden muotoja Avoimuuden hyötyjä ja reunaehtoja Prosessien avaaminen Nettimaine Avoin data Täydentäviä jaksoja


Mikä tämä on?[muokkaa]

Tämä sivu on osa AVO2-konsortiohankkeen avointa opintokokonaisuutta ja työelämäkoulutusta ensisijaisina kohderyhminään yhdistykset, järjestöt ja julkishallinto. Nettikansa -osahankkeen yhtenä toimintamuotona on tarjota 25 opintopisteen laajuinen oppimiskokonaisuus internetin mahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja erityisesti avoimen yhteistoiminnan koordinoinnista.

Opintokonaisuus tuotetaan 2012-2013, sen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelma ja sitä koordinoi Otavan opisto. Nettikansa -sisällöt ovat tarkoitettu kaikentasoisten oppilaitosten käyttöön kansalaisopistoista yliopistoihin sekä itseopiskeluun. Aineistot ovat maksutta käytettävissä, myös kaupallisessa toiminnassa, lähde ja Creative Commons -lisenssi mainiten. Lisätietoja AVO2-konsortiohankkeesta.

Osion 2 Johdanto - Avoimet toimintatavat[muokkaa]

Osion kuvaus ja tavoitteet[muokkaa]

Kuvaus: Osio 2 tutustuttaa avoimien toimintatapojen ajatteluun ja käytäntöihin sekä aiheeseen liittyviin ilmiöihin, kuten avoin data. Avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyy jatkuvasti länsimaisissa yhteiskunnassa ja avoimuudesta on osoitettavissa selkeitä hyötyjä, kuten osallistuminen, joukkoistaminen ja joukkoälyn tuoma ratkaisukyky. Osio käy läpi myös avoimuuden rajoituksia ja mahdollisia ristiriitatilanteita.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää avoimuuden hyötyjä ja reunaehtoja sekä perusteet yhteiskunnallisten prosessien avaamisesta prosessin eri vaiheissa ideasta päätöksentekoon.


Osio 2 pohtii runsaiden esimerkkien avulla muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mihin kaikkeen avoimuus liittyy ja mitä kaikkea sillä tarkoitetaan?
  • Mihin kaikkeen avoimuutta voi soveltaa?
  • Miten avoimuutta käytännössä toteutetaan?
  • Miten ihmisen maine rakentuu avoimessa yhteistoiminnassa?
  • Mitä on avoin data?

Osion jaksojen kuvaus tavoitteineen[muokkaa]

Avoimuuden käsite (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso tutustuttaa avoimuuden käsitteeseen ja sen käyttöalueisiin

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää mihin kaikkeen avoimuuden käsite liitetään.


Avoimuuden hyötyjä ja reunaehtoja (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tutustutaan avoimuuden edellytyksiä, hyötyjä ja riskejä.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija osaa realistisesti arvioida avoimiin toimintatapoihin liittyviä hyötyjä sekä mahdollisia, huomioitavia riskejä.


Prosessien avaaminen (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso esittelee perusperiaatteet yhteiskunnallisten prosessien avaamisesta kenen tahansa saataville ja osallistuttavaksi internetissä.

Oppimistavoitteet: Jakson myös opiskelija ymmärtää perusperiaatteet yhteiskunnallisen prosessin avaamiselle ideasta päätöksentekoon.


Nettimaine (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso tutustuttaa opiskelijan ihmisen ammatilliseen ja yksityiseen nettimaineeseen ja -identiteettiin sekä sen luomiseen.

Oppimistavoitteet: Jakson myötä opiskelijalla on yleiskäsitys mikä on ammatillinen nettimaine ja mihin sitä tarvitaan.


Avoin data (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso tutustuttaa opiskelijan julkishallinnon avoimen datan käsitteeseen.

Oppimistavoitteet: Jakson myötä opiskelijalla on yleiskäsitys avoimesta datasta ja siihen liittyvistä keskeisimmistä piirteistä.


Tausta ja siemenversion tekijät[muokkaa]

Opintokokonaisuuden rakenteen sekä materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa. Siemenversion koosti Kariahintikka (keskustelu) 11. marraskuuta 2012 kello 20.48 (UTC) aineistoissa mainittuine lähteineen. Lisäksi konseptointiin, ideointiin, kirjoittamiseen ja wikiaineistojen ylläpitoon ovat osallistuneet muun muassa seuraavat asiantuntijat: Tiina Airaksinen, Pekka Kinnunen (Kinnupekka), Hilma Lehtonen, Raimo Muurinen, Antti Jogi Poikola (Apoikola), Jaakko Rantala, Anne Rongas, Tarmo Toikkanen ja Ville Venäläinen.Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 2: Avoimia toimintatapoja
Osio 2: Etusivu Avoimuuden muotoja Avoimuuden hyötyjä ja reunaehtoja Prosessien avaaminen Nettimaine Avoin data Täydentäviä jaksoja


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


Luokka:Avoimet verkostot-opintokokonaisuus