Avoimet verkostot -opintokokonaisuus/Tiivistelmä Organisoitumismuotoja internetissä

Wikiopistosta
AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 4: Organisoitumismuotoja internetissä
Osio 4: Etusivu Itseorganisoitumisen ideaali Väkijoukko Verkosto ja ekosysteemi Yhteisö ja kollektiivi Rihmasto Täydentäviä jaksoja


Mikä tämä on?[muokkaa]

Tämä sivu on osa AVO2-konsortiohankkeen avointa opintokokonaisuutta ja työelämäkoulutusta ensisijaisina kohderyhminään yhdistykset, järjestöt ja julkishallinto. Nettikansa -osahankkeen yhtenä toimintamuotona on tarjota 25 opintopisteen laajuinen oppimiskokonaisuus internetin mahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja erityisesti avoimen yhteistoiminnan koordinoinnista.

Opintokonaisuus tuotetaan 2012-2013, sen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelma ja sitä koordinoi Otavan opisto. Nettikansa -sisällöt ovat tarkoitettu kaikentasoisten oppilaitosten käyttöön kansalaisopistoista yliopistoihin sekä itseopiskeluun. Aineistot ovat maksutta käytettävissä, myös kaupallisessa toiminnassa, lähde ja Creative Commons -lisenssi mainiten. Lisätietoja AVO2-konsortiohankkeesta.

Osion 4 Johdanto - Organisoitumismuotoja internetissä[muokkaa]

Osion kuvaus ja tavoitteet[muokkaa]

Kuvaus: Osio 4 tutustuttaa erilaisiin vapaamuotoisiin ihmisten yhteenliittymiin internetissä, kuten verkosto, yhteisö, kollektiivi ja rihmasto. Lisäksi osio tarkastelee niin kutsuttua itseorganisoitumisen käsitettä eli miten laaja ihmisjoukko voisi organisoitua ilman muodollista johtajaa, alaisia ja hierarkisia rakenteita. Internetin itseorganisoitumisesta on keskustelu runsaasti 2000-luvulla. Periaatteessa on mahdollista toimia ilman organisatorista rakennetta mutta itseorganisoituvankin yhteenliittymän on jollain tavallaorganisoitava korvaava tai vaihtoehtoinen rakenne.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erityyppisiä yhteenliittymiä ja niiden toimintamekanismien eroja.

Osio 4 se pohtii runsaiden esimerkkien avulla muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä itseorganisoituminen tarkoittaa?
  • Miten suuret ihmisjoukot käyttäytyvät internetissä?
  • Miten verkosto ja yhteisö eroavat toisistaan?


Osion jaksojen kuvaus tavoitteineen[muokkaa]

Itseorganisoitumisen ideaali ja työläys (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso esittelee itseorganisoitumisen käsitettä ja tapoja organisoida niin kutsuttua itseorganisoitumista.

Oppimistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää edellytyksiä ja reunaehtoja itseorganisoitumisen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.


Väkijoukko (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tutustutaan suuren ihmisjoukon perustilaan eli koordinoimattomaan väkijoukkoon internetissä. Väkijoukkoa voi pitää alkutilana organisoiduille yhteistyön muodoille, mutta mtös väkijoukkoa voi koordinoida.

Oppimistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää väkijoukon toimintamekanismien perusteita internetissä.


Verkosto ja ekosysteemi (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso johdattaa nyky-internetin suosituimman kollektiivisen toiminnan muodon, verkoston toimintaperiaatteisiin. Jakso esittelee myös verkoston laajennettua muotoa, 'ekosysteemiä', jota voidaan ajatella verkostojen verkostona.

Oppimistavoitteet Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää verkoston ja ekosysteemin toimintamekanismien perusteita internetissä. .


Yhteisö ja kollektiivi (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso johdattaa verkkoyhteisön toimintaperiaatteisiin. Jakso esittelee myös verkkoyhteisön suppeampaa muotoa kollektiivia.

Oppimistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää verkkoyhteisön ja -kollektiivin toimintamekanismien perusteita internetissä. .


Rihmasto (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: johdattaa nettirihmaston toimintaperiaatteisiin. Rihmaston käsitteellä tarkoitaan itseohjautuvaa ja hajautettua organisoitumisen muotoa, jossa hallinnollinen rakenne on minimaalista.

Oppimistavoitteet: Jakso johdattaa rihmaston toimintaperiaatteisiin internetissä.


Tausta ja siemenversion tekijät[muokkaa]

Opintokokonaisuuden rakenteen sekä materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa. Siemenversion koosti Kariahintikka (keskustelu) 11. marraskuuta 2012 kello 20.48 (UTC) aineistoissa mainittuine lähteineen. Lisäksi konseptointiin, ideointiin, kirjoittamiseen ja wikiaineistojen ylläpitoon ovat osallistuneet muun muassa seuraavat asiantuntijat: Tiina Airaksinen, Pekka Kinnunen (Kinnupekka), Hilma Lehtonen, Raimo Muurinen, Antti Jogi Poikola (Apoikola), Jaakko Rantala, Anne Rongas, Tarmo Toikkanen ja Ville Venäläinen.Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 4: Organisoitumismuotoja internetissä
Osio 4: Etusivu Itseorganisoitumisen ideaali Väkijoukko Verkosto ja ekosysteemi Yhteisö ja kollektiivi Rihmasto Täydentäviä jaksoja


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


Luokka:Avoimet verkostot-opintokokonaisuus