Avoimet verkostot -opintokokonaisuus/Tiivistelmä Internet-koordinointi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 5:Internet-koordinointi
Osio 5: Etusivu Verkoston dynamiikkaa Uusia nettiammatteja Joukkoistaminen ja joukkoäly Internet-fasilitoinnin perusteita Sosiokulttuurinen innostaminen Täydentäviä jaksoja


Mikä tämä on?[muokkaa]

Tämä sivu on osa AVO2-konsortiohankkeen avointa opintokokonaisuutta ja työelämäkoulutusta ensisijaisina kohderyhminään yhdistykset, järjestöt ja julkishallinto. Nettikansa -osahankkeen yhtenä toimintamuotona on tarjota 25 opintopisteen laajuinen oppimiskokonaisuus internetin mahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja erityisesti avoimen yhteistoiminnan koordinoinnista.

Opintokonaisuus tuotetaan 2012-2013, sen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelma ja sitä koordinoi Otavan opisto. Nettikansa -sisällöt ovat tarkoitettu kaikentasoisten oppilaitosten käyttöön kansalaisopistoista yliopistoihin sekä itseopiskeluun. Aineistot ovat maksutta käytettävissä, myös kaupallisessa toiminnassa, lähde ja Creative Commons -lisenssi mainiten. Lisätietoja AVO2-konsortiohankkeesta.

Osion 5 Johdanto - Internet-koordinointi[muokkaa]

Osion kuvaus ja tavoitteet[muokkaa]

Kuvaus: Osio 5 tutustuttaa erityyppisten sosiaalisen verkoston lainalaisuuksiin ja toimintamekanismeihin sekä alan eri nettiammattien eroihin. Lisäksi tutustutaan laajasti sosiokulttuurinen innostamiseen. Osio esittelee kaksi avoimen verkoston keskeistä toimintamuotoa, joukkoistaminen ja joukkoäly, sekä niiden yleiset toimintaperiaatteet.


Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys erityyppisista nettikoordinointi-ammateista sekä toiminnan keskeisimmistä osa-alueista.


Osio 5 esittelee erityyppisiä nettikoordinointiin liittyviä toimintaperiaatteeisia ja keskeisiä toimintatapoja. Se pohtii runsaiden esimerkkien avulla muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Miten ihmiset toimivat verkostossa?
  • Miten sosiaalinen verkosto rakentuu?
  • Miten yhteisömanagerin, nettikoordinaattorin ja nettifasilitoijan ammatit eroavat toisistaan?
  • Miten joukkoistaminen ja joukkoäly toimii?
  • Mitä kaikkea kuuluu internet-fasilitoijan toimenkuvaan?

Osion jaksojen kuvaus tavoitteineen[muokkaa]

Verkoston dynamiikkaa (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso esittelee sosiaalisen verkoston toimintaperiaatteita internet-koordinoinnin näkökulmasta.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää internetin sosiaalisen verkoston keskeisiä toimintaperiaatteita.


Uusia nettiammatteja (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tutustutaan erilaisiin toimenkuviin internet-yhteisön ja -verkoston manageroinnissa .

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija eroja eri toimenkuvien välillä aktivoida ja ylläpitää internet-verkostoja ja -yhteisöjä.


Joukkoistaminen ja joukkoäly (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso esittelee joukkoistamisen ja joukkoälyn käsitteet sekä niiden onnistuneen käytön keskeiset toimintaperiaatteet.

Oppimistavoitteet Osion suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys kahdesta suuren ihmisjoukon aktivoinnista ja koordinoinnista internetissä: joukkoistaminen ja joukkoäly.


Internet-fasilitoinnin perusteita (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso tutustuttaa internet-fasilitoinnin osa-alueisiin.

Oppimistavoitteet: Jakson myötä opiskelijalla on käsitys internet-fasilitoinnin ja -koordinoinnin perusteista.


Sosiokulttuurinen innostaminen (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso esittelee laajasti sosiokulttuurisen innostamisen vuorovaikutustapoja.

Oppimistavoitteet: Jakson myötä opiskelijalla on valmiuksia sosiokulttuurisen innostamisen toimintaan.

Tausta ja siemenversion tekijät[muokkaa]

Opintokokonaisuuden rakenteen sekä materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa. Siemenversion koosti Kariahintikka (keskustelu) 11. marraskuuta 2012 kello 20.48 (UTC) aineistoissa mainittuine lähteineen. Lisäksi konseptointiin, ideointiin, kirjoittamiseen ja wikiaineistojen ylläpitoon ovat osallistuneet muun muassa seuraavat asiantuntijat: Tiina Airaksinen, Pekka Kinnunen (Kinnupekka), Hilma Lehtonen, Raimo Muurinen, Antti Jogi Poikola (Apoikola), Jaakko Rantala, Anne Rongas, Tarmo Toikkanen ja Ville Venäläinen.Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 5:Internet-koordinointi
Osio 5: Etusivu Verkoston dynamiikkaa Uusia nettiammatteja Joukkoistaminen ja joukkoäly Internet-fasilitoinnin perusteita Sosiokulttuurinen innostaminen Täydentäviä jaksoja


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


Luokka:Avoimet verkostot-opintokokonaisuus