Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa/Innostajan rooli, tulen kantaja ja antaja

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa -opintokonaisuuden sisältö
Etusivu Innostamisen idea ja sosiaalisen median mahdollisuudet Ongelma/haaste/yhteinen haaste Ongelman taustat ja kokonaiskuvan luominen Ongelman ratkaisujen ideointi Oman yhteisön kehittämisen kulmakivet Innostajan rooli, tulen kantaja ja antaja Ratkaisun toteuttaminen


Innostamisen elementti: Innostamisen kylmä ja kuuma maailma

Sosiaalisen median elementti: Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen

Ongelmanratkaisun elementti: Tiimin kokoaminen, joka ratkaisee oman yhteisön ongelman


Vapaaehtoisten innostaminen ja oma Facebook -ryhmä

Projektin mallintaminen yhteisen MindMeister-miellekartan avulla

Innostamisen kylmä ja kuuma maailma (kansalaisyhteiskunta.fi)

Projektin yhteinen ideointi samaan miellekarttaan.

Ideoinnin pohjana tulevaisuusdialogi ja yhdessä tehdyt diaesitykset.

Oman yhteisön Facebook-ryhmän luominen: Maria Rajakallion Slide Share -esitys tai lyhyesti vaiheet lueteltuna Google-asiakirjassa


Tehtävä:

Kirjoita blogiin ajatuksiasi, miten vapaaehtoisia innostetaan ja millaisia ihmisiä projektiimme halutaan mukaan/ketkä saattaisivat haluta mukaan.

Pohdi miten saatte viestin parhaiten omalle jäsenistölle ja yhdistyksen ulkopuolisille.


Taustamateriaalia:

Sosiaalisen median moninaisia muotoja. Päivi Svärdin Mind Meister -esitys

Järjestöagentin työkalupakki Järjestö 2.0

Facebook-tilin luominen (You Tube)

Facebook-ryhmän luominen (Slide share, T. Mäki-Ontto)

Materiaalia: KSL:n nettiaineistosta: Tiedottaminen yhdistystoiminnassa


AVO2-webbilogot.jpg


Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.