Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa/Ongelman ratkaisujen ideointi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa -opintokonaisuuden sisältö
Etusivu Innostamisen idea ja sosiaalisen median mahdollisuudet Ongelma/haaste/yhteinen haaste Ongelman taustat ja kokonaiskuvan luominen Ongelman ratkaisujen ideointi Oman yhteisön kehittämisen kulmakivet Innostajan rooli, tulen kantaja ja antaja Ratkaisun toteuttaminen


Innostamisen elementti: Dialogi (minä ja sinä suhde)

Sosiaalisen median elementti: Ratkaisuideoiden peilaaminen laajemmilla foorumeilla. Keskustelupalstat

Ongelmanratkaisun elementti: Ratkaisukeskeiset mallit verkossa?


Jakson tavoitteena on oppia hyödyntämään verkkoa käsiteltävän ongelman ratkaisujen ideoinnissa ja harjoitella käytännössä verkossa käytävää dialogia.


Dialogi ja Google presentation -esityksen tekeminen

Dialogin periaatteet Google presentation -diaesityksenä

Käydään läpi tulevaisuusdialogi.

Ajatukset kirjataan Etherpadiin.

Pohditaan 1-3 ongelmaa ja niiden tilannetta muutaman vuoden päästä.

Tulevaisuuden muistelussa kaikki pohtivat vuorollaan ääneen muistelun vetäjän esittämiä kysymyksiä:

1. Kuvitellaan, että ollaan vuodessa 2017 ja asiat ovat nyt yhteisössäsi melko hyvin. Miltä ne näyttävät sinun kannaltasi?

2. Mitä itse teit myönteisen kehityksen aikaansaamiseksi? (ja mistä sait ideoita, voimaa tukea) Millaista tukea sait?

- Mistä olit huolissasi ”silloin viisi vuotta sitten” ja mikä sai huolesi vähenemään?

- Mikä yhteisössä oli vuonna 2012 hyvin? Miten näitä hyviä tapoja ja käytäntöjä pidettiin yllä?


Harjoitellaan Google Driven käyttöä luomalla ja jakamalla oma kansio, asiakirja ja esitys.


Tehtävä:

Pohdi tulevaisuusdialogissa ideoitujen ratkaisujen ja niihin liittyneiden toimenpiteiden käyttökelpoisuutta yhteisen ongelman/yhteisten ongelmien näkökulmasta.

Pohdi em. ratkaisujen käyttökelpoisuutta omassa yhteisössäsi.

Dokumentointi blogiin.


Taustamateriaalia:

Dialogi: Vastavuoroista ja tasavertaista keskustelua. (Wikipedia)

Katso myös Dialogi oppimisessa ja opetuksessa (Verkkotutor, TYT)

Ratkaisukeskeinen oppiminen: (Verkkotutor)

Slide Share -esitys dialogista(Dailydiego)

Ongelmanratkaisun vaiheetAVO2-webbilogot.jpg


Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.