Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa/Oman yhteisön kehittämisprojektin kulmakivet

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa -opintokonaisuuden sisältö
Etusivu Innostamisen idea ja sosiaalisen median mahdollisuudet Ongelma/haaste/yhteinen haaste Ongelman taustat ja kokonaiskuvan luominen Ongelman ratkaisujen ideointi Oman yhteisön kehittämisen kulmakivet Innostajan rooli, tulen kantaja ja antaja Ratkaisun toteuttaminen


Innostamisen elementti: Innostavan projektin elementit ja onnistuneen ongelmanratkaisuprojektin avaimet

Sosiaalisen median elementti: Mind Meister - projektin rakentaminen

Ongelmanratkaisun elementti: Ratkaisumallista päättäminen


Projektin ideointi ja mallintaminen

Tulevaisuusdialogin EtherPadin kirjauksista luodaan yhdessä Google presentation -diaesitys, jonka avulla kehumme yhteisöämme esim. potentiaaliselle rahoittavalle taholle. (Dialogin ja yhteiskirjoittamisen harjoitteleminen käytännössä)

Etsitään yhdessä esim. kolme teemaa tulevaisuusdialogista. Teemaehdotukset esiin yhteisesti kirjoittaen. Valitaan kolme suosituinta. Jakaannutaan mielenkiinnon mukaan teemoittain ryhmiin. Kukin ryhmä luo yhden tai useamman dian ko. teemasta. Ryhmät työstävät omaa diaansa/diojansa samanaikaisesti.

Ryhmät tekevät myyntipuheen kuvitteelliselle rahoittajataholle, jossa se kehuu hienosti toimivaa, mielekästä työtä tekevää yhteisöä.

Lähdetään ideoimaan ja mallintamaan omaa projektia, mikä aktivoi omaa yhteisöä sosiokulttuurisen innostamisen ja sosiaalisen median elementtejä hyödyntäen.

Työskentelyn aikana kaikilla on auki sama MindMeister-dokumentti.


Tehtävä:

Kirjoita blogiin ajatuksiasi ja ideoitasi konkreettista projektia ajatellen. Miten kaksi ryhmissä käsiteltyä teemaa saataisiin yhdisteltyä mielekkääksi kokonaisuudeksi.


Taustamateriaalia:

Vapaaehtoisten rekrytointi Kansalaisyhteiskunta.fi

Sosiaalinen media projektien johtamisessa Slideshare: Matti Vesala 2014


AVO2-webbilogot.jpg


Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.