Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa/Ongelma/Haaste/yhteinen haaste

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa -opintokonaisuuden sisältö
Etusivu Innostamisen idea ja sosiaalisen median mahdollisuudet Ongelma/haaste/yhteinen haaste Ongelman taustat ja kokonaiskuvan luominen Ongelman ratkaisujen ideointi Oman yhteisön kehittämisen kulmakivet Innostajan rooli, tulen kantaja ja antaja Ratkaisun toteuttaminen


Innostamisen elementti: Osallisuus

Sosiaalisen median elementti: Edellisellä kerralla esiteltyjen some-välineiden harjoitteleminen.

Ongelmanratkaisun elementti: Oleellisen/merkityksellisen ongelman löytäminen


Tuplatiimi

Reflektoidaan edellistä jaksoa ja annettuja tehtäviä Skypen välityksellä.

Opetellaan EtherPad-dokumentin luominen, jakaminen ja tiedon siirtäminen dokumentista toiseen, Skypepuhelun ottaminen, ryhmäpuhelun ottaminen sekä Skype-chatin käyttäminen.

Käydään uuden tehtävän pariin ja tuplatiimityöskentelyä soveltaen. (MSL menetelmäpankki)

a) Yksilöpohdinnan mieleen palauttaminen (oman yhteisön arjen polttavat haasteet)

b) Pohdiskelutehtävä ryhmissä/pareittain. Nimetään luovasti ja sensuroimatta mahdollisimman monta potentiaalista oman yhdistyksen toimintaan liittyvää ongelmaa/haastetta/kehittämiskohdetta. Yksi ottaa skypepuhelun ja toinen avaa EtherPad-dokumentin ja jakaa osoitteen toisille ryhmän jäsenille Skypen chattirivillä. Vetäjän lähettämän pikaviestin jälkeen puhelu lopetetaan.

c) Vetäjä ottaa uuden ryhmäpuhelun ja ryhmien tuotokset kootaan yhteiseen EtherPad-dokumenttiin kopioi(Ctrl-C) - liitä (Ctrl-V) -tekniikalla.

d) Arvostelujakso. Kukin esittelee tuotoksensa ja valitaan tärkeimmät haasteet antamalla plussia ko. haasteelle. Eniten plussia saaneet haasteet siirretään EtherPadissa erilleen. Työskentelyn tuloksena siivilöityy yksi tai kaksi haastetta, mitkä koskettavat kaikkia osapuolia. Tärkeimmiksi valituille haasteille on hyvä laatia kehittämissuunnitelma, jossa kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat: tavoite, resurssit, tehtäväjako ja aikataulu.


MindMeister esitys osallisuudesta


Tehtävä:

Tutki hakukoneita hyväksi käyttäen, löytyykö internetistä valittuihin haasteisiin liittyvää materiaalia. Tutkimuskohteina ongelman taustojen kartoitus, onko muilla foorumeilla käsitelty ko. haastetta, onko jossain löydetty jo ratkaisujakin haasteeseen jne. Dokumentointi blogiin.


Taustamateriaalia:

osallisuus (Kansalaisyhteiskunta.fi)

KSL, Osallistavia menetelmiä, tuki- ja virikeaineistoa

Kansalaisfoorumi.net -nettilehden artikkelit aiheesta vapaaehtoistoiminta

Ratkaisukeskeinen oppiminen: Verkkotutor

Tuplatiimi työskentelymalli ongelman ratkaisuun (Wikipedia)

Ongelmanratkaisun vaiheet


AVO2-webbilogot.jpg


Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.